Řešení problémů se zákaly

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz
Ukázka realizace

Realizace
Letní koupaliště Louny

Hlavní příčinou zakalení bazénové vody může být vysoká koncentrace železa nebo manganu (voda je oranžovohnědá až hnědá), zvýšený výskyt vápníku a hořčíku (bílý zákal) a také vysoká koncentrace organických nečistot. Aby se zabránilo vzniku zákalu bazénové vody, je vždy důležité udržovat správné hodnoty všech kontrolovaných a vyhláškou č. 135/2004 Sb. nařízených parametrů, především hodnotu pH, obsah volného chloru, Redox-potenciál atd.

Je důležité správně a ve správných poměrech používat vhodnou bazénovou chemii a také ji dávkovat na vhodných místech. Ke vzniku zákalů však může dojít i při dodržení správných hodnot parametrů vody. Tyto zákaly jsou pak ve většině případů způsobeny vysokým množství železa, manganu, vápníku či hořčíku ve vodě a mohou být dány vysokým obsahem těchto látek již v napouštěcí vodě. Ideální je odstranit tyto nežádoucí příměsi z napouštěné vody ještě před vstupem do vlastní technologie pomocí tzv. předúpravy vody (odželezňovací stanice apod.). Pokud se přesto v bazénové vodě vyskytuje vysoká koncentrace kovů, dodáváme pro řešení těchto případů účinné přípravky z řady GHC bazénové chemie.

V případě jakýchkoli problémů s úpravou Vaší bazénové vody kontaktujte prosím odborníky z řad GHC Invest s dlouholetou praxí, kteří Vám poradí nebo problém pomohou vyřešit. Při opakujících se problémech se zákaly v bazénové vodě je dobré zajistit detailní rozbor bazénové vody a také napouštěcí vody, především pak na obsah látek jako je železo, mangan, hořčík, měď nebo na celkovou alkalitu. Rozbory lze provést např. měřicími přístroji a fotometry Lovibond, které rovněž  nabízíme.


GHC Stabilizátor tvrdosti
Přípravek slouží ke stabilizaci tvrdosti vody, zabrání vzniku minerálních zákalů (zabarvení) a tvorbě usazenin na stěnách, dně a na plochách v okolí bazénu. Přípravek na sebe váže ionty vápníku, železa, manganu, mědi a ostatních kovů a tak brání jejich další reakci a vzniku minerálních zákalů a zabarvení vody. Obzvláště vhodné při použití podzemní vody ze studny či vrtu při napouštění bazénu. Aby byl účinek přípravku co nejlepší, je vhodné přidat jej ihned po napuštění vody do bazénu, ještě před prvním zachlorováním a poté při každém připouštění nové čerstvé vody.

Přípravek se dávkuje přímo na hladinu vody bazénu, do přelivného žlábku nebo vyrovnávací nádrže při zapnuté cirkulaci. Při použití ve veřejných bazénech může přípravek ušetřit zbytečnou práci a náklady na čištění vody od zákalu a také čištění dna a stěn bazénu od usazenin. Dodáváme jej v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.


GHC Odstraňovač kovů
Přípravek účinně odstraňuje z vody přítomné kovy jako je železo, měď, mangan, stříbro, vápník atd. Dokáže také rozpustit minerální sraženiny, které vznikly na stěnách, na dně a v potrubním systému bazénu, aniž by bylo nutné bazén vypouštět. Rozpuštěné kovy a vápník začnou působením přípravku krystalizovat a mohou být jednoduše odfiltrovány. Přípravek také snižuje celkovou tvrdost vody. Nejlépe funguje, pokud se přidá do vody ihned po jejím napuštění a při dalším připouštění čerstvé vody.

Použití je vhodné i u již zakalené vody, ve které se minerální látky již začaly srážet. Je možné přidávat jej manuálně přímo do vody rovnoměrně po hladině bazénu, do přelivného žlábku, vyrovnávací nádrže či dávkovacím čerpadlem. Dodáváme jej v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.