Certifikace

Při výrobě a distribuci našich produktů věnujeme mimořádnou pozornost plnění legislativních požadavků a zákonných norem. Společnost GHC Invest s.r.o. je certifikována dle standardů ISO 9001 a ISO 14001. Pro úpravu bazénové i pitné vody dodáváme pouze schválené a řádně na Ministerstvu zdravotnicví ČR registrované chemikálie dle zákona č. 120/2002 Sb. o biocidních látkách a jejich kvalitu i účinnost necháváme pravidelně testovat v certifikovaných laboratořích.  V této sekci stránek si můžete ve formátu PDF stáhnout nejen platné certifikáty, schválení a protokoly z testů a zkoušek, ale také datové listy složek produktů, u nichž to požaduje zákon, nebo aktuální bezpečnostní listy na všechny námi dodávané chemikálie, zpracované dle nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH).