Domácí úprava vody a malé veřejné úpravny vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Úprava vody, ať se jedná o užitkovou nebo pitnou,

už nemusí být problém!

Z naší nabídky pro úpravu vody Vám nyní můžeme nabídnout opravdu komplexní řešení, které Vám pomůže upravovat Vaši vodu přímo v domácnosti nebo v malé obci.

Rozmýšleli jste se dlouho nad vlastní studnou, ze které by bylo možné čerpat pitnou vodu nebo jste se chystali zřídit vrt, ale voda takto získaná neodpovídala předepsaným parametrům? Nalézá se ve Vaší obci vhodný zdroj vody a vy uvažujete o jeho využítí?

Máme pro vás řešení, naše společnost GHC Invest dodává kompletní systémy, které Vám pomohou docílit požadovaných parametrů vody. Níže se můžete dočíst jaké varianty jsme pro vás připravili a jaké parametry jsou důležité pro pitnou vodu. Jednotlivé komentáře ke klíčovým parametrům si můžete přečíst v dolní části této stránky.  

Už nemusíte platit velké finanční obnosy za dodávku vody, ale můžete si zřídit vlastní úpravnu přímo u Vás. Naši vyškolení obchodně techničtí poradci jsou vám plně k dispozici, kontaktujte je a projednejte s nimi veškeré podrobnosti, velice rádi Vám poradí a předloží nabídku šitou na míru právě Vám - ať už máte problém pouze s jedním parametrem nebo potřebujete řešit komplexnější případy a nevyhovujících parametrů je více.

 

Varianta 1 - Úprava vody vlastní zdroj: 

 

Sledované hodnoy vody:

- Tc (tvrdost celková) do 100 mg/l (Ca+Mg) je nízká hodnota,

navrhujeme řešit pro Tc do 450 mg/l (25 0dH)

  - Fe do 5 mg/l
  - Mn do 1 mg/l
  - NO3 (dusičnany) do 80 mg/l
  - Mikrobiologie – ano
  - Organické látky CHSK4,5 do 5mg/

Důležitým parametrem pro zvolení vhodného systému je správně definovat spotřebu vody. Lze uvažovat dvě skupiny:

Spotřeba vody:        

a) odběry s výkonem do 1 m3/hod
    denní spotřeba do 1 m3 vod

b) odběry s výkonem do 2 m3/hod
    denní spotřeba do 2 m3 vody

objemy denní spotřeby kalkulovány pro domovní aplikace

 

Varianta 2 - Doúprava zdroje hromadného zásobování vody - horší pitný řád, pro obce a malé veřejné vodovody:

 

Sledované hodnoty vody: - Tc (tvrdost celková) do 100 mg/l (Ca+Mg) je nízká hodnota,

navrhujeme řešit pro Tc do 450 mg/l (25 0dH)

- Fe do 1mg/l
- Mn do 0,5 mg/l
- Mechanické nečistoty z rozvodního systému
- Subjektivní vjemy z chlorace vody (přechlorování)

 Spotřeba vody:      

a) odběry s výkonem do 1 m3/hod
    denní spotřeba do 10 m3 vody

b) odběry s výkonem do 2 m3/hod
    denní spotřeba do 20 m3 vody

 objemy denní spotřeby kalkulovány pro aplikace s odběrem do 10 hod. max. průtoku

 

Komentáře pro jednotlivé hraniční hodnoty jakostních ukazatelů vody:

Tvrdost celková Tc

Zadaná hodnota 100 mg/l představuje ekvivalent 5,5 0dH – voda měkká, proto při návrhu vycházíme z horšího průměru v ČR, který činí u vlastních zdrojů 25 0dH, což je cca 450 mg/l.  Toto je hraniční hodnota pro naše výpočty pro obě varianty, neboť celková tvrdost není u zdrojů ani pitné vody upravována, jen sledována.

Železo Fe, mangan Mn

VARIANTA 1:

Při hraničních hodnotách Fe 5 mg/l a Mn 1 mg/l nutno zvolit filtraci s hmotou MTM v samostatném odželezňovacím filtru. Ostatní filtrační média pro takto vysoký obsah vstupního manganu nevyhoví výstupní kvalitě pitná voda, tedy Mn do 0,05 mg/l.

VARIANTA 2:

Pro takto postavené hodnoty Fe a Mn ve vodě je možné v případě měkké vody aplikovat levnější hmotu Pyrolox, ale obecně problém řeší námi navržené filtry s náplní hmotou MTM. Při nutnosti současného změkčení vody (úpravy tvrdosti) by mohlo cenově lépe vyjít řešení s filtrem plněným speciální (dražší) hmotou Crystal Right, která řeší společně všechny tyto jmenované hodnoty, tedy jeden filtr pro změkčení, redukci železa a manganu. Tuto variantu bychom zkalkulovali individuálně pro konkrétní případ.

Dusičnany NO3

Vždy samostatným filtrem s regenerací tabletovou solí za podmínky, že obsah chloridů v surové vodě bude do 50 mg/l (při procesu denitrifikace dochází k jejich navyšování).

Mikrobiologie a CHSK

Pro limit 5 mg/l nutno řešit chloraci vody a odfiltrování mrtvých organických částic na pískovém loži. Lze aplikovat hmotu MTM, bude-li součástí linky i požadavek na odželeznění vody. Dávka dezinfekčního činidla bude nastavena tak, že bude vyhovující i pro docílení zbytkového volného chloru 0,2 mg/l v upravené vodě, současně tedy splníme podmínku hygienického zabezpečení. Nebude-li řešeno odželeznění, pak nutná instalace pískového filtru.

Řešení není garantováno v případě výskytu amonných iontů ve vodě, nutno vždy konzultovat.

UV lampa možná jen při CHSK v limitu a nízkých hodnotách mikrobiologie, ale bez záruky hygienického zabezpečení upravené vody. Samostatně na surové vodě se nedoporučuje a není tedy předmětem naší nabídky.

Koroze, nečistoty dle VARIANTY 2

Lze jen odfiltrovat na samostatném pískovém filtru. Bude-li tento požadavek, pak musí být instalován pískový filtr.

Subjektivní vjemy z chlorace vody

Lze odstranit instalací dechloračního filtru na konci linky úpravy vody, pak je ale voda dále hygienicky nezabezpečená. Instalaci nutno zvážit pro každou aplikaci samostatně.