Desinfik potravinářský

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Chlornan sodný (NaClO) je významné oxidační činidlo, které se používá mimo jiné k desinfekci pitné vody. Jeho baktericidní účinnost je sice cca pětkrát nižší než u kyseliny chlorné, která vzniká při zavádění plynného chloru do vody, ale přesto dostatečná pro efektivní úpravu a desinfekci i většího množství vody.

 

Vodný roztok chlornanu je zásaditý (pH > 7) a proto je nutné hodnotu pH upravované vody dodatečně snižovat přidávání kyselých chemikálií, na rozdíl od plynného chloru, který ve vodě reaguje mírně kysele díky vzniku kyseliny chlorné (HClO). Při úpravě vody se proto používá vždy kombinace dvou chemikálií plynný chlor a louh nebo chlornan a kyselina tak, aby výsledná upravená voda měla pokud možno neutrální pH=7, při kterém je také účinnost desinfekce nejvyšší.

Naše společnost GHC Invest dodává na český trh kvalitní a čerstvý chlornan sodný pod obchodním názvem GHC Desinfik. Pro úpravu pitné vody se navíc používá oproti běžnému „technickému“ chlornanu chemikálie s vysokou čistotou a bez negativních příměsí. Takovou chemikálií je GHC Desinfik potravinářský splňující nejpřísnější normy na obsah bromičnanů (max. 30 mg/kg) a chlorečnanů (max. 5,4 % aktivního chloru).

 

Díky používání této vysoce čisté chemikálie se do upravované pitné vody nedostávají ve větším množství rezidua chemických látek, která mohou negativně působit na lidský organismus a z nichž některé jsou dle nejnovějších výzkumů karcinogenní.

GHC Desinfik Potravinářský

Tekutý, chemicky a mechanicky vysoce čistý přípravek pro účinnou desinfekci pitné nebo bazénové vody na bázi potravinářského chlornanu sodného. Přípravek je atestovaný a schválený pro desinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“, dle přílohy č. 2, část E, bod č. 3. Vždy je dodáván čerstvý přímo z výroby, obsahuje  14 % až 18 % aktivního chloru.

 

Přípravek je vhodný pro dávkování automatickými dávkovacími čerpadly, může se však dávkovat i manuálně. Dodáváme jej v plastových kanystrech 10 l, 30 l, 60 l nebo v IBC kontejnerech 1.000 l.

GHC Desinfik Potravinářský s prodlouženou trvanlivostí

Tekutý, chemicky a mechanicky vysoce čistý stabilizovaný chlorový přípravek pro účinnou desinfekci bazénové vody na bázi stabilizovaného potravinářského chlornanu sodného. Přípravek je atestovaný a schválený pro desinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“, dle přílohy č. 2, část E, bod č. 3.

 

Přípravek s obsahem 14 % až 18 % aktivního chloru obsahuje stabilizátor, který zpomaluje vyprchávání – stárnutí aktivního chloru a zároveň omezuje tvorbu nežádoucích usazenin v automatických dávkovačích a čerpadlech. Oproti přípravku GHC Desinfik Potravinářský lze stabilizovaný produkt více jak trojnásobně déle skladovat.

 

Přípravek je vhodný jak pro manuální dávkování tak především pro dávkování automatickými dávkovacími čerpadly, která ochraňuje proti zanášení a vzniku usazenin. Dodáváme jej v plastových kanystrech 10 l, 30 l, 60 l nebo v IBC kontejnerech 1.000 l.

Vzhledem ke skutečnosti, že přeprava chlornanu sodného spadá do režimu ADR, provádíme dodávky produktu GHC Desinfik potravinářský především vlastními nákladními vozidly vybavenými dle ADR předpisů, jejichž řidiči jsou oprávněni přepravovat nebezpečné chemikálie, mají dlouholeté zkušenosti a jsou řádně vyškoleni a vybaveni pro případ neočekávané události.

 

Jsme vždy dostatečně zásobeni čerstvým produktem přímo od výrobce, přivezeme jej proto na základě Vaší aktuální objednávky až ke dveřím Vaší strojovny nebo skladu. Spolehlivě, bezpečně, rychle a v požadovaném množství a kvalitě, tak abyste mohli kontinuálně zabezpečit chlorování ve svém provozu.

 

Přiložené soubory