Chladivo R 1234yf

Kontaktujte nás
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Obchodně technický poradce chladiva, spec. plyny
t: +420 734 316 546
e: chladiva@ghcinvest.cz

Chladivo vedeme skladem, kontaktujte prosím naše obchodně technické poradce.

Je chladivo R 1234yf  bezpečné?

Pro někoho možná neznámé, pro jiné určitě velice známé a diskutované chladivo nyní i na našem trhu. Pro ty z vás, kteří chladivo R 1234yf neznají, dovolte, abychom Vás s ním seznámili. Jedná se o hydrofluoroolefin CH2 = CFCF3. Toto chladivo bylo navrženo jako náhrada za R 134a a vize byla taková, že se bude používat v klimatizacích v automobilovém průmyslu.

Chladivo R 1234yf je první z nové třídy chladiv, jehož potenciál globálního oteplování (GWP) je 335 krát menší než R 134a (ale ještě 4 krát vyšší než alternativní náhrada R 744) a atmosférická životnost asi 400 krát kratší. Chladivo bylo vyvinuto na základě požadavku evropské směrnice 2006/40/ES, která vstoupila v platnost v roce 2011 a vyžaduje, aby všechny nové automobily prodávané v Evropě používaly chladivo v klimatizaci s potenciálem globálního oteplování pod 150.

Chladicí plyn: R 134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1300. Kdežto HFO-1234yf, který má GWP 4, může být použitý jako "náhrada" za R 134a. Tak znělo původní tvrzení...

Dne 23. července 2010 společnost General Motors oznámila, že od roku 2013 bude používat chladivo HFO-1234yf pro autoklimatizace u následujících značek: Chevrolet, Buick, GMC a Cadillac, a to pro trh USA.

I když je podle ASHRAE výrobek klasifikován jako mírně hořlavý, několik let testování SAE prokázálo, že produkt nemůže být zapálen za běžných podmínek při provozování vozidla. Několik nezávislých orgánů hodnotilo toto chladivo, které se uvažuje používat v autoklimatizacích, jako bezpečné. Dokonce dospěli k závěru, že toto chladivo je stejně bezpečné pro používání ve vozidlech jako R 134a.

Automobilky nesouhlasí

Nejenom Mercedes, ale i jiné automobilky na základě vlastního šetření a testů informují příslušné orgány o svých výsledcích, které vyvolávají otázky týkající se bezpečného používání nového mezinárodně uznávaného R 1234yf. Chladivo, které má být používáno po celém světě v automobilovém průmyslu, a bylo dříve vnímáno jako bezpečné se nyní jeví jako nevyhovující při krizových situacích, které mohou nastat následkem nehody. Výsledek šetření automobilek pochází z  mnoha laboratorních testů a Crash testů prováděných mezinárodními výrobci vozidel a nezávislými institucemi.

Daimler - Mercedes Benz provedl řadu dalších testů s novým chladivem a pojal celou situaci jako součást reálného života. Připravil scénář nehody a provedl testy situací, které mohou nastat. Test je ovšem nad rámec zákonem předepsaných požadavků.

V novém reálném testovacím scénáři, je chladivo dynamicky rozptýlené při vysokém tlaku v blízkosti horkých složek výfukového systému vozidla. (Toto testování odpovídá situaci při čelním nárazu.) Výsledky ukazují, že chladivo, které je jinak obtížné zapálit v běžných laboratorních podmínkách, se v této situaci může skutečně projevit jako vysoce hořlavé, a to zejména v motorovém prostoru, avšak podobné testy současně používaného chladiva R134a nevedly ke vznícení..

Vzhledem k novým zjištěním vyplývajícím z této studie a vysokým bezpečnostním nárokům v automobilovém průmyslu, Mercedes nebude používat chladivo HFO-1234yf. Společnost se proto rozhodla i nadále používat osvědčené a bezpečné chladivo R 134a ve svých vozidlech. Stejný názor mají i ostatní automobiloví výrobci a vzhledem k bezpečnosti cestujících neuvažují o používání chladiva HFO-1234yf.

Daimler již informoval příslušné orgány o těchto skutečnostech a také jim předal výsledky těchto testů. Více informací se můžete dočíst na jednotlivých stránkách různých automobilových výrobců. 

Testované chladivo HFO-1234yf při 970°C

http://www.youtube.com/watch?v=NyRmFWdWIwA

Testované chladivo R 134a při 970°C

http://www.youtube.com/watch?v=OEdUTwn9Vb8&feature=channel&list=UL