O společnosti

Historie koncernu GHC
 
GHC je zkratka německého koncernu Gerling, Holz & Co.
 
V roce 2009 tomu bylo právě 105 let, kdy 28.5.1904 založil pan Max Holz a bratři Gerlingové v německém Hamburku zcela novou společnost Gerling, Holz & Co. O čtyři roky později přenechali bratři Gerlingové svou část firmy rodině Holzů, která firmu od té doby vlastní a řídí. Z počátku se společnost věnovala pouze výrobě a plnění tlakových nádob vodíkem, kyslíkem a amoniakem. Později přibylo mnoho dalších plynů jako např. chladírenské plyny, chlor, aminy, butadieny, fosgen, butany, propany, uhlovodíky až po dnešní velmi speciální plyny, které slouží např. jako palivo v motorech raket a satelitů.

     
Ve snaze uspokojit potřeby svých zákazníků se koncern v padesátých letech minulého století rozhodl rozšířit svou nabídku o chemikálie pro úpravu vody a postupem vývoje začal nabízet, dodávat a montovat i ucelené technologické celky pro dávkování, rozvody a zpracování speciálních plynů a technologie úpravy pitné, bazénové, procesní a odpadní vody. Gerling, Holz & Co. se v dalších letech rychle rozvíjela, až se z ní stal koncern s nadnárodní působností se specializací na speciální plyny, chemikálie a technologie pro úpravu vody.

 

     

                      
V roce 1959 vydala firma Gerling, Holz & Co. odbornou a svého druhu jedinečnou publikaci Knihu plynů, ve které jsou popsány a shromážděny všechny známé vyskytující se plyny na planetě Zemi. Od té doby byla kniha vydána již pětkrát a stále je doplňována. V současnosti obsahuje na 600 hesel. V roce 1994 dosáhl koncern Gerling, Holz & Co. certifikace dle ISO 9002 a v roce 2003 tento certifikát rozšířil na ISO 9001.

 

                


Po celou dlouhou historii (více jak sto let) až do dnes, zůstal koncern bez přerušení ve vlastnictví rodiny Holzů, jejíž způsob vedení a přístup k rodinné firemní tradici je zárukou nejen pro zaměstnance koncernu, ale především pro obchodní partnery a zákazníky, kteří se mohou spolehnout na serióznost a stabilitu společnosti. Dnes nabízí celý koncern Gerling, Holz & Co. neobyčejně široký výběr produktů a služeb od chemikálií, speciálních plynů, chladicích prostředků, přes komponenty či celé technologické sestavy, projekční činnosti, realizaci a servis až po naprosto špičkové know-how jako jsou zmíněné dodávky pro kosmické technologie. Centrála koncernu Gerling Holz & Co. se nachází v Hamburku, nicméně společnost rozvíjí aktivity nejen na německém trhu a má tedy své pobočky a obchodní partnery po celém světě.

Po ukončení studené války, otevření hranic a změnách politického režimu střední a východní Evropy se koncern Gerling, Holz & Co. rozhodl uplatnit a nabídnout své zkušenosti a tradici i v těchto zemích a v roce 1994, přesně 13.1.1994 založil v České republice společnost GHC Invest, s.r.o. jako svou první dceřinou společnost ve střední Evropě.

O společnosti GHC Invest

Společnost GHC Invest, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost německého koncernu Gerling, Holz & Co. Sídlo společnosti GHC Invest, s.r.o. pro Českou republiku se nachází v Praze. Pro kvalitnější a rychlejší obsluhu svých zákazníků založila GHC Invest dvě pobočky. První, pro Čechy, se nachází v Kralupech nad Vltavou, v bývalém areálu firmy Balak. Je zde vybudováno dostatečné a moderní skladové a servisní zázemí. Druhá pobočka byla vytvořena v Přerově, v areálu ČSAD, odkud ze středu Moravy mohou být zásobeni či servisováni všichni moravští zákazníci. V obou pobočkách jsou soustředěny veškeré výrobní a obchodní činnosti firmy, distribuce a servisní střediska.

 

            

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také realizuje dodávky buď částí, nebo kompletních technologických celků úpravy vody, staví a rekonstruuje veřejná koupaliště, bazény a aquaparky, dodává na klíč soukromé bazény vysokého standardu, rekonstruuje úpravny pitné vody, dodává chemikálie pro úpravu vody, vodárny a veřejné bazény zásobuje chlorem.

 

Do nabídky společnosti také patří měřicí přístroje na analýzu vody, automatické dávkování chemikálií, příslušenství, servis a také poradenství. GHC Invest má po celé České republice síť obchodních partnerů, kteří prodávají ucelenou řadu výrobků GHC pro soukromé bazény od bazénové chemie, přes bazénové příslušenství, wellness program až po samotné zahradní bazény, vířivé vany a sauny. Speciální plyny, speciální chemikálie a technologie pro jejich skladování, rozvod a dávkování pak GHC Invest dodává svým zákazníkům ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a strojírenském průmyslu.

Od roku 2005 je společnost GHC Invest, s.r.o. certifikována dle ISO 9001, ISO 14001.

 

Cílem společnosti GHC Invest není vytvoření rychlých a ničím nepodložených zisků, ale v duchu tradice své mateřské společnosti stabilně a kontinuálně nabízet svým zákazníkům co možná nejširší nabídku služeb, poradenství, servisu a zboží té nejvyšší kvality. Snahou je především navázat dlouhodobou spolupráci tak, aby zákazník a obchodní partner měl vždy na blízku odbornou pomoc a jistotu stabilního a kompetentního dodavatele od úvodního projektu přes realizaci, dodávku až po dlouholetý servis, náhradní díly, údržbu a poradenství.

 

Koncern Gerling, Holz & Co. včetně své dceřiné společnosti GHC Invest, s.r.o. dělá maximum proto, aby mohl působit i po řadu dalších generací a jeho jméno bylo známkou kvality, odbornosti a především spokojenosti jeho zákazníků.