Chlor

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Chemický prvek chlor byl objeven a poprvé izolován roku 1774 a pro desinfekci vody byl poprvé použit roku 1850. Díky svým výrazným biocidním vlastnostem i při nízkých koncentracích se jako účinné desinfekční činidlo používá při úpravě vody všeobecně již sto let. Plynný nebo kapalný chlor představuje i v současnosti nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob chemické úpravy vody.

Jediné úskalí spojené s dodávkami a dávkováním chloru je vlastně jeho vysoká účinnost a tedy i značná toxicita pro člověka. V chlorových provozech je tedy nutné vždy na prvním místě řešit problematiku bezpečného uchovávání, transportu a vlastního odebírání, dávkování chloru.

V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti a jsme schopni pro vás tuto problematiku kompletně zpracovat od návrhu, projektu, realizace a revize systému pro rozvod, dávkování a regulaci chloru až po spolehlivé pravidelné dodávky vysoce čisté chemikálie v tlakových lahvích.

Zobrazit více

Společnost GHC Invest zastupuje v České a Slovenské republice německou společnost Lutz-Jesco GmbH, která již řadu desetiletí vyvíjí a vyrábí ucelenou řadu produktů značky Jesco pro podtlakové systémy na rozvod, dávkování a regulaci plynného nebo kapalného chloru, vhodného na úpravu pitné, bazénové či procesní vody. Naše společnost, která je mimo jiné také významným dodavatelem chloru v ČR, disponuje vyškolenými pracovníky s bohatou zkušeností a mnohaletou praxí s dávkováním a rozvody plynného chloru.

Kromě návrhu, vlastní dodávky a odborné montáže chlorového systému nebo jednotlivých komponent, zajišťujeme také technické kontroly, tlakové zkoušky a revize chlorového hospodářství, rovněž se staráme o pravidelná školení obsluhy chloroven.

   

Vysoká technická úroveň

Technická zařízení značky Jesco jsou na velmi vysoké technické úrovni a splňují jeden z nejvyšších bezpečnostních standardů DIN 19606. Systém dávkování plynného chloru Jesco je tvořen ucelenou řadou jednotlivých komponent od usazení a připojení chlorové tlakové lahve či sudu, přes bezpečné podtlakové rozvody a regulaci plynného chloru až po systém podtlakového injektorového dávkování chloru do upravované vody. Všechny produkty splňují samozřejmě i české normy pro chlorové provozy a osvědčily svou kvalitu, bezpečnost a životnost v mnoha realizacích chloroven veřejných bazénů a vodáren po celé ČR.

Kromě výše uvedeného firma Lutz-Jesco pravidelně vylepšuje a provádí inovace svých produktů tak, aby byly vždy na špičce ve svém oboru a to jak z hlediska technického provedení a použitých nejnovějších materiálů, tak z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a komfortní, jednoduché obsluhy a údržby.Vysoká míra bezpečnosti

Systém rozvodů a dávkování chloru Jesco je vybaven řadou bezpečnostních prvků, které zvyšují bezpečnost obsluhy a celého provozu i okolí. Bezpečnostní prvky např. znemožňují případný přístup vody ke chlorové tlakové nádobě, čímž brání jejímu poškození následnou korozí. Systém umožňuje kompenzovat kolísání sacího tlaku injektoru způsobené např. kolísáním proudění vody v injektoru. Automaticky je hlídán a zajištěn zbytkový povinný přetlak chloru v odsáté chlorové nádobě (lahvi či sudu), je zde možnost omezení průtoku chloru, aby nedocházelo k zamrzání lahví při přílišném odběru.

Další prvky systému zamezí nasátí chloru do vodovodního potrubí při vypnutém proudění vody a zabrání vytvoření chlorových bublin ve vodě. Komponenty jsou konstruovány tak, aby zajistily rovnoměrné odebírání chloru ze všech společně zapojených chlorových nádob v sestavě (baterii) a další speciálně vyvinuté produkty přepínají jednotlivé baterie po vyprázdnění. Umožní tak průběžné chlorování a výměnu prázdných obalů za plné, aniž by to nějak ovlivnilo průběh a intenzitu chlorace. V nabídce je navíc bezpečnostní signalizační zařízení pro únik chloru, včetně možnosti dálkového přenosu dat, SMS zpráv na mobilní telefony a automatického spouštění neutralizačních stanic, sprch, alarmu atd.

      

Od nejmenší chlorovny s jednou lahví až po velké provozy
s chlorovými sudy

Systém rozvodů a dávkování chloru je určen pro přímé napojení jednotlivých chlorových lahví či sudů nebo také pro zapojení do sestavy (baterie) společně propojených chlorových lahví či sudů. Lze tak bezpečně chlorem zásobovat jak ty nejmenší vodárničky a bazény, tak i velké vodárenské provozy s velmi vysokými nároky na spolehlivé dávkování velkého množství chloru.

Systém umožňuje automatické přepínání z vyprázdněných tlakových chlorových nádob na plné nádoby. Přesná automatická nebo manuální regulace dávkovaného množství chlorového plynu je samozřejmostí, stejně jako snadná údržba nebo výměna jednotlivých komponent systému. Pravidelné kontroly, servis a údržba všech funkčních částí rozvodu a dávkování chloru zvyšují jejich životnost a především zvyšují celkovou bezpečnost tím, že se včas předejde případným problémům.

Zajišťujeme pro vás kompletní servis chlorových zařízení tak, aby chod chlorového hospodářství a dávkování chloru nemusel být nijak přerušen či omezen.

Další informace o chloru jako desinfekčním prostředku pro úpravu vody najdete v prezentaci níže.


Přiložené soubory