Reference

Dětský bazén na letním koupališti ve Vlachovicích

Realizace: 2023

Výstavba dětského dvouúrovňového bazénu zahrnovala: železobetonovou konstrukci bazénové vany, technologické rozvody úpravy vody, technologii dávkování bazénové chemie, napojení na technologii úpravy vody plaveckého bazénu, pokládku bazénové folie, osazení komponentů bazénové vany, zemní a stavební práce na ochozu bazénu.

 

Oprava dětského bazénu na letním koupališti v Bučovicích

Realizace: 2023

Oprava betonové vany bazénu, instalace nových potrubních rozvodů, výměna bazénové folie a komponentů bazénové vany.

Letní koupaliště Podbořany - dodávka a montáž skluzavky

Realizace: 2022

Kompletní dodávka a montáž dvojskluzavky 12,4 m.

Letní koupaliště Slavia VŠ Plzeň

Realizace: 2022

Kompletní dodávka dětské dvojskluzavky o délce 4,5m

Zastřešení venkovního bazénu v Kadani nafukovací halou

Realizace: 2021

50 m venkovní bazén na LK v Kadani zastřešen na zimní sezónu nafukovací halou. Realizována dodávka vlastní třívrstvé nafukovací haly včetně kompletní technologie vzduchotechniky a ohřevu (využito teplo z horkovodu z TE Prunéřov), dodávka montovaného technologického domku a nových prostor na uskladnění haly pro letní provoz. Ukotvení haly do betonového pásu na ochozu plaveckého bazénu + další stavební úpravy (nová zámková dlažba).

Akce byla realizována společně s rekonstrukcí přilehlé ubytovny a nového zázemí pro zimní provoz bazénu, včetně vyhřívaného koridoru k nafukovací hale

Letní koupaliště Šternberk

Realizace: 2020

Dodávka a montáž dětských skluzavek

Camping Praha - Koupaliště Klánovice

Realizace: 2019

Pokračování v rekonstrukci plaveckého bazénu - dodávka a montáž chrličů. 

Město Litoměřice - skluzavka

Realizace: 2019

Dodávka a montáž dvojité skluzavky, odstranění stávající skluzavky a osazení původním vodotryskem a oddělení mělčí části od hlubší na zlomu dna v dětském bazénu v areálu letního koupaliště v Litoměřicích. 

TJ Sport Němčičky - letní koupaliště

Realizace: 2019

Rekonstrukce dětského bazénu: technologické rozvody, nerezové přelivné žlábky, pokládka bazénové folie, bazénové atrakce.

Camping Praha - rekonstrukce plaveckého a dětského bazénu

Realizace: 2018

Dodávka a montáž nerezových přelivných žlábků bazénové vany, výstavba tří brodítek (jedno pro imobilní). Instalace potrubí bazénové technologie. Rozšíření dětského bazénku o brouzdaliště s atrakcí vodní hřib, umístění nového schodiště a příprava na instalaci chrličů. Vyfoliování obou bazénových tělěs včetně brodítek.

Letní koupaliště Hulín - rekonstrukce dětského bazénu

Realizace: 2018

Stavební úpravy stávajícího dětského bazénu a úprava systému technologie dětského bazénu na letním koupališti v Hulíně: Do bazénu byly nainstalovány nové vodní atrakce - vodní hřib a vodní ježek. Byly zřízeny nové železobetonové stěny s povrchovou úpravou z bazénové fólie a dno s nižší hloubkou bylo řešeno bazénovou fólií v protiskluzném provedení. Po obvodu nového bazénu byl vybudován nerezový hladinový přelivný žlábek svedený do stávající akumulační jímky. Do betonového dna byly uloženy nové rozvody sání a výtlaku.

V blízkosti nového bazénu byla zřízena nová armaturní šachta. Zařízení úpravy vody – pískové filtry, čerpadla a zařízení pro měření kvality vody a dávkování chemikálií, pro chemické a hygienické zabezpečení vody, bylo umístěno ve stávajícím objektu strojovny technologie. V úpravně vody byl demontován stávající pískový filtr, namísto kterého byly osazeny dva nové filtry o průměru 1200 mm. Rovněž byly provedeny nové rozvody technologických celků – sání, výtlak, přepady ze žlábků a odpadní vody.  

Letní koupaliště Louny

Realizace: 2018

Kompletní dodávka a instalace skluzavky umístěné u dětského bazénu na veřejném Městském koupališti v Lounech. Skluzavka je vyrobena ze zesíleného sklolaminátu, zábradlí pro nástup a podpory jsou z nerezové oceli. Skluzavka je napojena na stávající systém cirkulace vody pro případné smáčení skluzné plochy.  

Letní koupaliště Nýřany

Realizace: 2018

Výměna části potrubí uvnitř bazénové vany - rekonstrukce rozvodů (nové sání a výtlak).  

Letní koupaliště Penčice - rekonstrukce technologie

Realizace: 2018

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích: Nová technologie úpravy vody včetně potrubních rozvodů a desky měření a regulace pro 50 m plavecky bazén na letním koupališti Penčicích. 

Letní koupaliště Rožmitál - dodávka a montáž technologie

Realizace: 2018

Dodaný systém zahrnuje odběr vody ode dna nádrže, recirkulační úpravnu vody a výtlačné potrubí u dna nádrže. Součástí bylo také zařízení pro měření kvality vody a osazení dávkovacích čerpadel k chemické a bakteriologické úpravě vody. Výkon úpravny vody je navržen na objem vody v nádrži 1300 m3.

Sběrný rozvod k odběru vody ode dna je řešen při nejhlubší stěně nádrže přímo u dna nádrže. Dva pískové filtry byly osazeny na železobetonové desce, vedle stávající budovy k mechanickému čištění vody. Pískové filtry jsou kryty dřevěnou pergolou.

Letní koupaliště Zdice - dodávka velké skluzavky

Realizace: 2017

Zajištění dodávky a výstavby nové vodní laminátové skluzavky délky 15 m, šířky 3 m, startovací výšky 4,1 m se zaústěním do stávajícího velkého bazénu v areálu letního koupaliště ve Zdicích. Dodání nového čerpadla hnací vody a zabudování 3 sacích trysek. Vybudování nového ochozového chodníku ze zámkové dlažby včetně ohraničení oplocením.

Nosný systém skluzavky, ocelová, žárově zinkovaná konstrukce, je zakotven v nových betonových patkách. Vstupní schodiště na věž skluzavky je rovněž provedeno z pozinkované oceli.

MŠ Zdice - Dodávka a montáž mlhoviště s atrakcemi

Realizace: 2017

Výstavba ostrůvku se čtyřmi plastovými skluzavkami s dojezdem do vodního kanálu. Uprostřed ostrůvku instalace mlžící sprchy. Povrchová úprava řešena bazénovou fólií v protiskluzovém provedení a speciálním gumovým povrchem. Vnější ochoz osazen vodními atrakcemi ze sklolaminátu. Vybudování brodítka včetně sprchy, oddělení travnatých ploch nízkým oplocením.

Letní koupaliště Návojná

Realizace: 2016 - 2017

Dodávka kompletní technologie úpravy vody včetně potrubních rozvodů a desky MaR. Rekonstrukce bazénové vany, dodávka a montáž nerezových žlábků, vyfóliování bazénové vany. 

Letní koupaliště Chropyně - rekonstrukce dětského koupaliště

Realizace: 2016

Výstavba nového betonového dětského brouzdaliště - dvouúrovňové s nerezovým skluzem. Osazení novými vodními atrakcemi. Vyfóliování, zřízení přelivných žlábků, umístění nových nerezových madel u schodišť. Vybudování nové recirkulační úpravny vody v montované dřevostavbě. Umístění nové akumulační jímky, rozvodného, sacího a vypouštěcího potrubí. Výstavba dvou brodítek, z toho jedno pro imobilní. Vydláždění ochozů.

Letní koupaliště Koryčany - rekonstrukce dětského bazénu

Realizace: 2016

Oprava bazénového tělesa dětského brouzdaliště a rozvodů technologie. Demontáž sklolaminátové výstelky betonové vany, doplnění nerezových přelivných žlábků, vybudování nových vstupních schodišť. Nová železobetonová vana brouzdaliště je vyložena bazénovou fólií, na dně v protiskluzovém provedení.

Vystavěna dvě nová ochozová brodítka, jedno pro imobilní. Vydláždění ochozů a doplnění laviček. Řešení nových technologických rozvodů.

Požární nádrž Březiněves - dodávka a montáž technologie

Realizace: 2016

Dodaný systém, umístěný v izolované dřevostavbě osazené na železobetonové desce, zahrnuje odběr vody ode dna nádrže, recirkulační úpravnu vody a výtlačné potrubí u dna nádrže. Součástí plnění bylo také zařízení pro měření kvality vody a osazení dvou dávkovacích čerpadel k chemické a bakteriologické úpravě vody. Výkon úpravy vody je navržen pro 1.600 m3 objemu vody v nádrži.

V objektu dřevostavby je rovněž osazena automatická měřicí a dávkovací stanice pro chemické a hygienické zabezpečení vody, do které je přivedena vzorková voda. Vně dřevostavby pod krytou dřevěnou pergolu byly umístěny dva pískové bazénové filtry k mechanickému čištění vody.

Letní koupaliště Sehradice

Realizace: 2015

Vyfoliování vany 25 m plaveckého bazénu.

Letní koupaliště Návojná

Realizace: 2014

Kompletní rekonstrukce dětského brouzdaliště, včetně stavební a technologické části. Foliování a umístění vodní atrakce. Dodána kompletní technologie pro úpravu vody, včetně filtru a desky měření a regulace. 

Letní koupaliště Hulín

Realizace: 2013

Rekonstrukce dětského bazénu a brodítek. Jednalo se o rekonstrukci menšího rozsahu, jejímž cílem bylo zvelebit povrch bazénové vany a brodítek. Nejvhodnější volbou proto bylo bazénové těleso s brodítky nově vyfoliovat a tak oživit vzhled celého koupaliště.

Letní koupaliště Zdice

Realizace: 2013

Kompletní rekonstrukce dětského brouzdaliště, včetně stavebních a technologických prací, umístění vodních atrakcí. Dodání filtračního systému bazénu nahrazením 2 ks nových sklolaminátových filtrů za původní staré železné, které již nesplňovaly limity pro kvalitní filtraci bazénové vody. Společně s výměnou filtrů byla také provedena výměna armatur cirkulačního okruhu. Dodána kompletní technologie pro úpravu vody. 

Chata pod Obřany - letní koupaliště, Chvalčov

Realizace: 2012

Technická a technologická výměna prvků na koupališti spočívala ve zhotovení přelivných žlábků, sanaci dna bazénu a zafoliování, včetně zřízení výtlačného a sacího potrubí ze dna s bočními rozvody. Nově bylo k bazénu přistavěno brodítko a zavedena technologie pro úpravu vody v podobě automatického dávkování chemikálií pro dezinfekci vody.
Chemická úprava vody je prováděna pomocí automatického dávkování dezinfekčního činidla - roztoku chlornanu sodného. Kontinuální a automatické dávkování zajišťuje speciální deska pro měření a regulaci JESCO CRPTkterá vyhodnocuje parametry kvality vody v bazénu a automaticky dávkuje v potřebném množství chlornan pro dezinfekci. Díky tomuto systému je tak udržována neustálá kontrola kvality vody a nedochází k výkyvům parametrů kvality vody, které mohou být způsobeny manuálním přidáváním dezinfekce přímo vylíváním chemikálie do bazénu.

Letní koupaliště Zdice

Realizace: 2011

Provedení nových trubních rozvodů ke stávající bazénové vaně, včetně prostupů, kompletní technologie úpravy vody (filtry, oběhová čerpadla, chemické hospodářství, MaR, elektro), dodávka, montáž, zprovoznění.

Letní koupaliště Horní Stropnice

Realizace: 2010

Kompletní rekonstrukce starého koupalište. Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, speciální předúprava napouštěcí vody z potoka (čiřič), armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Vybudování technologického domku, sanace bazénové vany pomocí těžké fólie včetně nových přelivných žlábků, úprava okolí bazénu.

Letní koupaliště Staré Město

Realizace: 2009

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, náročná předúprava napouštěcí vody (odželezňovací a odmangaňovací stanice), armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Sanace bazénové vany pomocí speciálního nátěru.

Požární nádrž Rynholec

Realizace: 2009

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadlo, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v požární nádrži, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala hygienickým a estetickým požadavkům. Součástí rekonstrukce byla i sanace dna požární nádrže, zámková dlažba v jejím okolí a travnaté plochy pro návštěvníky.

Požární nádrž Osek

Realizace: 2007

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, dodávka celého systému dávkování plynného chloru do technologického systému, malá chlorovna včetně veškerých rozvodů a zabezpečení proti úniku chloru, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Venkovní bazén Žerotín

Realizace: 2007

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Dětský aquapark Juliánov Brno-Židenice

Realizace: 2006

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, dodávka celého systému dávkování plynného chloru do technologického systému, chlorovna včetně veškerých rozvodů a zabezpečení proti úniku chloru, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Dodávka a montáž množství bazénových atrakcí (vodní hřib, tobogán, skluzavky, whirlpool, chrliče).

Letní koupaliště Štramberk

Realizace: 2006

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Dodávka a montáž bazénových atrakcí (vodní hřib, dětská skluzavka, masážní lavice). Sanace bazénové vany pomocí nátěru.

Letní koupaliště Kuřim

Realizace: 2006

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, dodávka celého systému dávkování plynného chloru do technologického systému, chlorovna včetně veškerých rozvodů a zabezpečení proti úniku chloru, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Dodávka a montáž atrakce vodní hřib. Sanace bazénové vany - kombinace obklad/nátěr.

Letní koupaliště Ostrava - Stará Bělá

Realizace: 2006

Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, dodávka celého systému dávkování plynného chloru do technologického systému, chlorovna včetně veškerých rozvodů a zabezpečení proti úniku chloru, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Sanace bazénové vany pomocí DLW fólie. 

Caravan camp VALEK Chrustenice

Realizace: 2005

Dodávka a montáž technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Dodávka a montáž bazénových atrakcí (vodní hřib a skluzavka).

Odpovědná osoba: p. Valek, tel: 603 804 871

Letní koupaliště Letovice

Realizace: 2005

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Dodávka a montáž bazénových atrakcí (vodní hřib a dvojskluzavka).

Odpovědná osoba: p. Doskočil, ředitel TS letovice, tel: 516 474 326

Letní koupaliště Městec Králové

Realizace: 2005

Dodávka a montáž technologie pro napouštění bazénu a úpravu velkého množství bazénové vody. Objem bazénové vody 4000 m3. Nová filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.
 

Letní koupaliště Moravský Písek

Realizace: 2005

Dodávka, montáž a zprovoznění technologie pro úpravu bazénové vody, měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Dodávka a montáž bazénových atrakcí.

Letní koupaliště Sloup

Realizace: 2005

Dodávka celého systému pro dávkování plynného chloru do technologického systému, zařízení chlorovny včetně veškerých rozvodů a zabezpečení proti úniku chloru. Akumulační jímka a úprava vody v bazénech.

Odpovědná osoba: p. Mikulášek, starosta obce, tel: 516 435 237

Venkovní bazén a balneo centrum VLL Jeseník

Realizace: 2005

I. fáze: venkovní bazén
Stavba betonového skeletu bazénu, provedení povrchové úpravy bazénové vany formou těžké fólie, provedení na klíč včetně trubních rozvodů, brodítek a sprch. Dodávka a montáž technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

II. fáze: balneo
Úprava technologie pro vnitřní bazény balneocentra, dodávka a montáž zařízení pro měření, regulaci a dávkování chemikálií na kompletní úpravu vody tak, aby odpovídala parametrům požadovaným vyhláškou pro lázeňské a balneo provozy.

Venkovní bazén Černá Hora

Realizace: 2005

Dodávka a montáž technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Venkovní bazén Mikulůvka

Realizace: 2005

Dodávka a montáž technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla. Technologie navržena a koncipována tak, aby dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Letní koupaliště Jirkov

Realizace: 2004

Dodávka kompletní technologie úpravny a rozvodů bazénové vody pro dětský a plavecký bazén, včetně filtrů, čerpadel, silových rozvaděčů a systému měření, regulace a dávkování chemikálií. Dodávka bazénových atrakcí (dětská skluzavka, vodní hřib).

Letní koupaliště Kunovice

Realizace: 2004

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění technologie pro úpravu napouštěné surové vody s vysokým obsahem železa. Dodávka kompletní nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Montáž nové chlorovny, rozvod plynného chloru. Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Odpovědná osoba: p. Ing. Valouch, tel: 572 432 718

Letní koupaliště Litvínov

Realizace: 2004

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění kompletní nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Realizován rozvod plynného chloru. Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Realizována rovněž dodávka a montáž bazénových atrakcí do dětského bazénu (skluzavka a vodní hřib).

Odpovědná osoba: p. Hrabinský, tel: 476 752 097

 

Letní koupaliště Nýřany

Realizace: 2004

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění nové technologie pro úpravu surové napouštěcí vody z potoka s vysokým obsahem železa a manganu zahrnující odstranění těchto nežádoucích prvků. Realizace kompletní technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Realizován rozvod plynného chloru. Dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídá parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Součástí realizace byly kompletní stavební, pozemní a výkopové práce.

Odpovědná osoba: p. Antoš, jednatel Hospodářského dvora Nýřany, tel: 377 881 998

Letní koupaliště Tlučná

Realizace: 2004

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Dosažená a udržovaná kvalita bazénové vody odpovídá parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Odpovědná osoba: p. Volf, starosta obce, tel: 377 931 223

Požární nádrž Votice

Realizace: 2004

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění nové technologie pro úpravu vody v požární nádrži, která je využívána ke koupání. Dodávka filtru, měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadlo, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v nádrži.

Letní koupaliště Duchcov

Realizace: 2003

Dodávka technologie pro kompletní úpravu bazénové vody na klíč, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, zajištění a udržení odpovídajících parametrů bazénové vody dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Odpovědná osoba: p. Kňourek, starosta Duchcova, tel: 417 835 731

Letní koupaliště Píšť

Realizace: 2003

Úprava technologie bazénové vody, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu, zajištění a udržení odpovídajících parametrů bazénové vody dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Odpovědná osoba: p. Kostka, provozovatel, tel: 723 983 056

Další realizace

Realizace: 2001 - 2005

Letní koupaliště Březová nad Svitavou

Realizace: 2005

Stavba nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Realizována úprava bazénové vany a dodávka skluzavky.

 

Letní koupaliště Město Králíky

Realizace: 2005

Návrh, dodávka a montáž nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, rozvody a dávkování plynného chloru, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

 

Letní koupaliště obec Česká ves

Realizace: 2005

Návrh, dodávka a montáž nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.