Dávkování chlordioxidu

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz
Přestože desinfekce vody plynným chlorem nebo tzv. tekutým chlorem (chlornanem sodným) je zřejmě nejrozšířenějším, nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem úpravy pitné i bazénové vody, existují i alternativní metody a tou je i použití chlordioxidu, který je známý jako účinné oxidační činidlo.
 
Při hledání účinného, spolehlivého, uznávaného a osvědčeného způsobu desinfekce vody bylo hned jasné, že desinfekce chlordioxidem tyto kritéria splňuje. Chlordioxid je nejenom čichově a chuťově neutrální, ale má také některé zřejmé výhody oproti ostatním běžným dezinfekčním prostředkům:
 • v upravené vodě nevznikají žádné vedlejší chlorové produkty
 • chlordioxid je ve vodě stabilnější než chlor a má proto vyšší dezinfekční kapacitu, trvanlivost a účinnost
 • vyniká vysokým desinfekčním účinkem i při vysokých hodnotách pH, při kterých se snižují účinky chlorování (v oblasti pH vody 4 - 10)
 • chlordioxid zaručeně likviduje bakterie legionela ve vodě a trvale poškodí biofilm na stěnách rozvodů vody či vodních nádrží
 • chlordioxid má výjimečné baktericidní, sporocidní, virucidní a algicidní vlastnosti

Z těchto důvodů je chlordioxid vhodný i pro desinfekci vody v široce rozvětvených sítích potrubí, v komplikovaných systémech domovních rozvodů a pro dlouhé potrubní trasy.

 

Chlordioxid je poměrně nestabilní plyn a je proto obtížné jej skladovat nebo transportovat. Koncept desinfekce pomocí chlordioxidu pracuje tedy se speciálně vyvinutým zařízením, které chlordioxid v potřebném množství vyrábí přímo v místě dávkování a vzniklý vodní roztok plynu je rovnou dávkován do upravované vody. Vyráběné množství je průběžně regulováno přímo v závislosti na spotřebě. Takovouto technologii od renomovaného německého výrobce Lutz-Jesco GmbH dodáváme pod registrovanou značkou EASYZON.

 

EASYZON - způsob výroby chlordioxidu

 

Základní schéma výroby chlordioxidu na místě z běžných chemikálií v zařízení EASYZON:
 

5 NaClO2 + 4 HCl => 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

 

Zařízení EASYZON vyrábí chlordioxid relativně cenově výhodně ze snadno dostupné kyseliny solné (chlorovodíkové) a chloritanu sodného v běžně prodejních koncentracích. EASYZON je kompaktní zařízení k řízené výrobě chlordioxidu v nepřetržitém provozu přímo na místě, které se vyznačuje minimalizovanou tvorbou vedlejších produktů a vysokou stabilitou výrobku.

 

Optimální podmínky reakce jsou dosahovány pomocí kontroly stavu naplnění a míchacím zařízením v reaktoru. Peristaltická (hadičková) čerpadla se starají o bezpečné dávkování chemikálií a řídící systém kontroluje jednotlivé části tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Impulsní čidla kontrolují množství dávkovaných chemikálií a zabezpečují tak konstantní vysokou kvalitu vyrobeného produktu.

 

Optimalizovanou reakcí je dosahována výroba velmi stabilního roztoku chlordioxidu, který plně vyhovuje požadavkům dle DIN EN 12671 a může se bez obav dávkovat i po 24-ti hodinách skladování. Na základové desce zařízení EASYZON jsou nainstalovány armatury pro  předředění koncentrovaného chlordioxidu. Takto připravený desinfekční prostředek je pak přiveden do míst dávkování. Vyráběný roztok chlordioxidu se dávkuje do vodního proudu dle potřeby a využívá jeho vynikajících desinfekčních vlastností již při nízkých koncentracích.

 

Zařízení EASYZON jsou vhodná pro téměř každé použití při úpravě vody

 • likvidace legionely
 • ošetření pitné a odpadní vody
 • ošetření pitné a odpadní vody
 • nápojový a potravinářský průmysl
 • využití v zemědělství (ovoce, zelenina, chov dobytka atd.)
 • úprava užitkové vody
 • úprava průmyslové vody

Model EASYZON 5

 

Zařízení EASYZON je namontováno na kompaktní desce určené k montáži na stěnu a obsahuje řídící jednotku s peristaltickými čerpadly, reaktor, magnetické ventily, nádrž pro výrobek, patronu s aktivním uhlím a dávkovací čerpadlo pro roztok chlordioxidu s multifunkčním ventilem. Standardní dodávka rovněž obsahuje dvě sání (630 mm) pro odběr chemikálií z běžných kanystrů.

 

EASYZON 5 dodává až 5 g chlordioxidu za 1 hodinu, je to tedy správná volba pro výrobu a dávkování chlordioxidu při průtoku upravované vody max. 25 m3/h. Je např. obzvláště vhodný k hubení legionely ve sportovních zařízeních, bytech, nemocnicích a hotelích, ale i v průmyslové oblasti.

 

Výkonnější EASYZON D a C

 

Obě zařízení pracují technologií kyselina – chloritan, EASYZON D pracuje s běžně dostupnými ředěnými vstupními chemikáliemi, zatímco EASYZON C s koncentrovanými vstupními chemikáliemi. EASYZON D  dokáže dle konkrétního typu vyrobit 36 - 1.440 g ClO2/h, EASYZON C pak dle typu 238 - 10.000 g ClO2/h. Jedná se o optimální zařízení pro úpravu většího množství vody do max. průtoku 180 - 7.200 m3/h (model D, dle typu) nebo až 1.190 - 50.000 m3/h (model C, dle typu).

 

EASYZON 35 až 1400 D je montován na desce určené k montáži na stěnu a obsahuje:

 • magnetická dávkovací čerpadla s tlakovým ventilem a kontrolou proudění
 • kalibrační válce pro dávkovací čerpadla
 • reaktor v ochranné skříňce s aktivním větráním
 • řídící jednotku s ukazatelem všech provozních stavů
 • předředění roztoku ClO2 s uzavíracími kohouty, zpětným ventilem a měřidlem průtoku
 • sání s plovákovým uzávěrem pro nádoby s chemikáliemi

  

Hlavní výhody chlordioxidových zařízení od firmy JESCO

 • kompaktní technologie, vysoká stabilita produktu
 • komfortní jednoduchá obsluha s moderní řídící elektronikou
 • kompletní smontované zařízení připravené k okamžitému použití
 • integrované vlastní monitorování všech funkcí
 • možnost napojení více dávkovacích míst
 • rozsáhlé říslušenství od jednoho výrobce

  

Pro každý úkol správné řešení

 

Požadavky na chlordioxidová zařízení jsou tak rozmanité stejně jako jejich možnosti použití a řešené úlohy, proto máme v nabídce vhodné typy zařízení EASYZON pro různé oblasti použití. Rovněž pro Vás najdeme odpovídající řešení. Více informací najdete v prezentaci zde.

 
 
Přiložené soubory