Desinfekce vody v bazénu

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Nejúčinnější, nejšetrnější a v celkových nákladech nejlevnější desinfekci bazénové vody veřejných bazénů představuje plynný chlor. Jeho použití je vhodné u veřejných bazénů s objemem cirkulace bazénové vody od 150 m3 za hodinu. Pro veřejné bazény dodáváme prakticky 100% čistý, stlačený plynný chlor v tlakových ocelových lahvích s bezpečným chlorovým rukou otevíratelným ventilem, které mají obsah 65 kg a jsou odběratelům chloru většinou dlouhodobě pronajímány.

 

Chlor je atestovaný a schválený pro desinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“, dle přílohy č. 2, část E, bod č. 3.

 

Dávkování chemikálie do bazénové vody se provádí pomocí podtlakového dávkovacího systému. Dávkovací zařízení může mít zákazník vlastní nebo si jej může pronajímat od naší společnosti GHC Invest (zvláště výhodné u letních koupališť a aquaparků se sezónním provozem). Na přání zákazníka provádíme také výchozí nebo provozní revize chlorových zařízení, pravidelné technické kontroly a servis, zajišťujeme také pravidelná školení obsluhy chloroven. Více o problematice plynného chloru se dozvíte v sekci Úprava vody.

 

 

Změna z chlornanu sodného na plynný chlor
 

Na řadě míst se stále používá k desinfekci bazénové vody chlornan sodný, který má sice řadu výhod a v mnohých případech je tou nejlepší a nejekonomičtější variantou, ale bohužel se stále používá i na místech, kde není optimální desinfekční látkou vzhledem k objemu upravované vody, kapacitě průtoku, vlastnostem upravované vody a také vzhledem k chemickým vlastnostem samotného chlornanu sodného. Vodný roztok chlornanu je zásaditý (pH > 7) a proto je nutné hodnotu pH upravované vody dodatečně snižovat přidáváním kyselých chemikálií, na rozdíl od plynného chloru, který ve vodě reaguje mírně kysele díky vzniku kyseliny chlorné (HClO). Je tedy ještě zapotřebí zvážit změnu chemikálie na úpravu pH.

 

Pokud je chlornan sodný čerstvý, prakticky ihned po stočení ve výrobě, má obsah aktivního chloru v rozmezí 13 % až 15 %  (140 až 180 g Cl/l). Tato koncentrace je výrobci garantována v letních měsících 3 týdny a v zimních 5 týdnů. Po této době koncentrace aktivního chloru v roztoku rychle klesá a chlornan se tak stává pro desinfekci vody neúčinným. Relativně nízká koncentrace aktivního chloru ve chlornanu sodném a jeho rychlá degradace způsobuje vysokou nestabilitu v množství volného chloru ve vodě upravované chlornanem. Zvláště pak, pokud je upravován např. velký objem vody u 50 m veřejného letního koupaliště.

 

Oproti tomu plynný chlor obsahuje prakticky 100% aktivního chloru, je stabilní a vždy 100% účinný. Z tohoto důvodu nabízíme možnost rychlé a ekonomicky přijatelné přestavby a změny technologie úpravy bazénové vody z chlornanu sodného na plynný chlor. Součástí této nabídky je také návrh postupného financování tak, aby změna byla dostupná i pro soukromníky, společnosti, obce a města s omezeným rozpočtem. Provozní náklady na úpravu vody se tak sníží, neboť náklady na desinfekci plynným chlorem jsou zhruba o 30 % až 40 % nižší oproti používání chlornanu sodného.


GHC Desinfik

V mnohých provozech je však nadále vhodnou i ekonomicky přijatelnou variantou desinfekce chlornanem sodným, jehož jsme rovněž spolehlivým dodavatelem, pod obchodním názvem GHC Desinfik.  Tento tekutý přípravek je určen pro účinnou desinfekci bazénové vody a obsahuje vysoce kvalitní a čistý chlornan sodný. Vždy je dodáván čerstvý přímo z výroby a obsahuje  13 % až 15 % aktivního chloru. Je vhodný pro dávkovaní automatickými dávkovacími čerpadly, může se však dávkovat i manuálně. Dodáváme jej v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l a v kontejnerech o objemu 1.000 litrů.


GHC Desinfik STABIL

Tekutý stabilizovaný chlorový přípravek na bázi stabilizovaného chlornanu sodného je určen pro účinnou desinfekci bazénové vody. Přípravek se 13 % až 15 % aktivního chloru obsahuje stabilizátor, který zpomaluje vyprchávání – stárnutí aktivního chloru a zároveň omezuje tvorbu nežádoucích usazenin v automatických dávkovačích a čerpadlech. Oproti přípravku GHC Desinfik jej lze více jak 2,5x déle skladovat. Přípravek je vhodný jak pro manuální dávkování tak především pro dávkovaní automatickými dávkovacími čerpadly, které ochraňuje proti zanášení a vzniku usazenin. Dodáváme jej v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l a v kontajnerech o objemu 1.000 litrů.

 

GHC Chlor ŠOK

Vysoce koncentrovaný, rychlorozpustný anorganický chlorový granulát je určen pro okamžitou šokovou desinfekci bazénové vody nebo desinfekci filtrační náplně či bazénových potrubních rozvodů veřejných bazénů a koupališť. Přípravek má vysoký obsah aktivního chloru (70 %) a výborně se proto hodí pro pravidelnou šokovou desinfekci bazénů doporučenou jednou za dva týdny ve spojení s plynným chlorem či jinými GHC chlorovými desinfekčními přípravky jako je GHC Desinfik či GHC Desinfik STABIL.

 

GHC Chlor ŠOK likviduje mikroorganismy, houby, plísně, bakterie, viry a je vysoce účinný proti vodním řasám. Vhodný pro šokovou a masivní desinfekci pískových náplní bazénových filtrů nebo pro kompletní hloubkovou desinfekci bazénových potrubních rozvodů, k jejichž materiálům je šetrný. Rozpuštěným granulátem v kyblíku s vodou se mohou vytírat podlahové plochy, aby se zničily bakteriální zárodky a plísně např. ve sprchách, na záchodech a v šatnách.

 

Přípravek je stálý a může se skladovat libovolně dlouho, může sloužit také jako rezerva, když dojde jiný běžně používaný desinfekční chlorový přípravek. GHC Chlor ŠOK je vhodné dávkovat manuálně, lze jej ale i rozpustit ve vodě a použít k dávkovaní automatická dávkovací čerpadla. Dodáváme jej v plastovém kyblíku o obsahu 10 kg nebo v 45 kg soudku.

 

GHC Chlor TABLETY
Anorganické rychlorozpustné tablety s vysokým obsahem 70 % aktivního chloru jsou určeny pro účinnou desinfekci bazénové vody veřejných bazénů a koupališť. Jsou vhodné jak na šokovou tak i na průběžnou desinfekci bazénové vody, zvláště v místech se špatnou cirkulací vody v bazénu, v malých bazénech, v jímkách, cisternách, vodojemech či nádržích. Tablety je možné použít i k ošetření vody při nárůstu vodních řas. Výborně se hodí pro pravidelnou šokovou desinfekci ve spojení s jinými chlorovými desinfekčními přípravky jako je plynný chlor, GHC Desinfik či GHC Desinfik STABIL.

 

Tablety se mohou skladovat libovolně dlouho a mohou sloužit i jako bezpečnostní rezerva při nedostatku jiných chlorových přípravků či plynného chloru. Tablety se vkládají do vyrovnávací nádrže, přelivných žlábků nebo do plováku přímo do bazénu (na požádání může být plovák s regulací rozpouštění součástí dodávky tablet). Dodáváme je v plastovém kyblíku o obsahu 10 kg nebo v 50 kg soudku.
 

 

Přípravky pro regulaci obsahu aktivního chloru v bazénové vodě

 

GHC Chlor STABIL
Granulátový přípravek určený ke stabilizaci volného chloru je pomalu, beze zbytku rozpustný. Zabraňuje úbytku aktivního chloru, zvláště při vysoké intenzitě slunečního záření a silném oteplování bazénové vody. Přípravek má prakticky neutrální hodnotu pH, může se přidávat nezávisle na tvrdosti vody a příznivě ovlivňuje spotřebu chlorových prostředků. Do vody se přidává přímo do vyrovnávací nádrže nebo do přelivných žlábků. Dodáváme jej v plastovém kyblíku o obsahu 10 kg nebo v 45 kg soudku.

 

GHC Antichlor
Granulátový přípravek určený k rychlému snížení volného chloru v bazénové vodě, do vody se přidává přímo do vyrovnávací nádrže nebo do přelivných žlábků. Po rozpuštění ve vodě jej lze dávkovat dávkovacími čerpadly. Dodáváme jej v plastovém kyblíku o obsahu 10 kg nebo v 45 kg soudku.

 

GHC Dechlor
Granulátový přípravek k rychlému snížení vázaného chloru v bazénové vodě se může přidávat nezávisle na tvrdosti vody. Do vody se přidává přímo do vyrovnávací nádrže nebo do přelivných žlábků. Dodáváme jej v plastovém kyblíku o obsahu 5 nebo 10 kg.

 

 

Bezchlorové desinfekční přípravky

 

GHC OXI Tekutý

Bezchlorový desinfekční a oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku oxiduje nečistoty, účinně desinfikuje vodu a napomáhá likvidaci vodních řas. Voda po ošetření není cítit chlorem a nemá dráždivé účinky na oči a sliznice. Je vhodné jej používat společně s přípravkem GHC Aktivátor OXI. Přípravek je vhodný pro dávkovaní automatickými dávkovacími čerpadly nebo se může dávkovat manuálně. Dodáváme jej v plastovém kanystru o objemu 10 nebo 30 litrů.