Dokumenty a certifikace

Při výrobě a distribuci našich produktů věnujeme mimořádnou pozornost plnění legislativních požadavků a zákonných norem. Společnost GHC Invest s.r.o. je certifikována dle standardů ISO 9001 a ISO 14001. Pro úpravu bazénové i pitné vody dodáváme pouze schválené a řádně na Ministerstvu zdravotnicví ČR registrované chemikálie dle platné legislativy - zákon č. 324/2016 Sb. Zákon o biocidech.  

V této sekci stránek si můžete stáhnout nejen platné certifikáty, schválení a protokoly z testů a zkoušek, ale také datové listy složek produktů, u nichž to požaduje zákon, nebo aktuální bezpečnostní listy na všechny námi dodávané chemikálie, zpracované dle nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH).

V současnosti pro Vás připravujeme aktualizaci Bezpečnostních listů. Bezpečnostní listy staší data 1.1.2021 jsou však stále platné do konce roku 2022. V případě dotazů kontaktujte prosím našeho chemického specialistu - chemspec@ghcinvest.cz