Veřejné bazény

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Provádíme stavby a rekonstrukce veřejných bazénů, koupališť a aquaparků na klíč nebo jako subdodavatelé zajišťujeme stavebním koncernům technologické řešení úpravy bazénové vody ve veřejných zakázkách velkého rozsahu. Máme mnohaleté zkušenosti a nabízíme zázemí stabilní společnosti. Naší doménou je bazénová technologie a úprava vody, dokážeme však vyřešit i rekonstrukci bazénové vany, stavební úpravy okolí bazénu či dodávku bazénových atrakcí.

Realizujeme projekty velkých koupališť, ale výzvou pro nás jsou i menší zakázky na úpravu vody v požární nádrži. Našimi zákazníky jsou města a obce, provozovatelé koupališť, hotely, lázně a školy v celé ČR, pro které nejen stavíme a rekonstruujeme, ale také dlouhodobě dodáváme kvalitní a účinnou bazénovou chemii, zařízení na automatické měření, regulaci a dávkování chemikálií a také přístroje pro pravidelná měření kvality vody.

Zobrazit více

Klademe důraz na kvalitu dodávek a zpracování, ale zároveň se snažíme, aby finanční náročnost našich řešení byla přiměřená požadavkům a možnostem zadavatelů veřejných zakázek a projekty tak byly dostupné širokému okruhu měst a obcí. Díky odborným znalostem našeho personálu a také díky spolupráci s předními odborníky na problematiku bazénů a úpravy vody v nich poskytujeme poradenství, zpracováváme návrhy, studie a projektovou dokumentaci. Zajišťujeme rovněž kompletní a pravidelný servis bazénové technologie včetně předsezónní a posezónní údržby.

Při stavbě a rekonstrukci veřejného bazénu se vždy maximálně snažíme naplnit představu investora z hlediska funkčních vlastností, designu, životnosti a finanční náročnosti realizace. Pro každý projekt je proto nutné zvolit vhodné provedení povrchové úpravy bazénové vany nebo bazénové vany jako takové. V následujících řádcích budou proto zevrubně popsány charakteristiky jednotlivých řešení.

Bazény s povrchovým nátěrem

Zřejmě nejjednodušší a rovněž finančně nejméně náročnou variantou povrchové úpravy bazénové vany, která je nejčastěji z betonu, jsou ochranné nátěry na disperzní bázi. Moderní jednokomponentní barevné nátěry se vyznačují vysokou odolností proti bazénové vodě, která je chemicky ošetřována a proto při dlouhodobém působení značně agresivní. Zřejmou výhodou této povrchové úpravy je rychlá a snadná aplikace a cenová nenáročnost, zároveň je možno nátěr použít na již starší chlórkaučukové nátěry.

Nevýhodou tohoto řešení je nižší trvanlivost, neboť  zejména při vyšším obsahu  chlóru v bazénové vodě dochází dříve či později k postupnému odlupování povrchu bazénu, působením UV záření a chemikálií ve vodě dochází k vyblednutí barvy a často dochází i k mechanickému poškození, jehož rozsah je dán návštěvností bazénu. Proto je nutné nátěr pravidelně po několika letech provozu v závislosti na zatížení bazénu obnovovat, tzn. počáteční nižší náklady se v dlouhodobém horizontu postupně navyšují vlivem nutnosti pravidelné obnovy. U novostavby je potřeba počítat na betonovou vanu, hydrostěrku a nátěr s orientačními náklady do cca 1.500,- Kč za m2 stěny bazénu.

Bazény s tzv. těžkou fólií

Velice oblíbenou a cenově dostupnou formou povrchové úpravy bazénu je také použití speciální vysoce odolné DLW fólie. Dnešní fólie a způsob jejich instalace nabízí neomezenou variabilitu z pohledu složitých tvarů bazénu a zároveň je případné poškození možné snadno opravit. Celková odolnost a trvanlivost fólie je vyšší než u nátěru, ale je nutné dodat, že zhruba po 10-12 letech intenzivního provozu fólie poněkud ztrácí svou původní pružnost a může docházet k natrhávání. Zároveň fólie podléhá působení UV záření a agresivních chemikálií a může po čase vyblednout.

Fóliový bazén je proto nejnáročnější na údržbu, je potřeba jej pravidelně čistit a používat prostředky na regeneraci fólií. To může z dlouhodobého hlediska navýšit provozní náklady v porovnání s jinými variantami. U novostavby je výhodou, že nemusí být použita hydrostěrka a tudíž finanční náročnost provedení beton + fólie se může pohybovat jen těsně nad hranicí 1. 500 Kč za m2 stěny bazénu.

Bazény s keramickým nebo sklokeramickým obkladem
(dlaždice, mozaika)

Bazény s touto povrchovou úpravou patří k vzhledově nejkrásnějším a při kvalitním řemeslném zpracování se vyznačují rovněž dlouhou životností, jež může činit za předpokladu řádné údržby i desítky let. Díky vysoké variabilitě obkladu, tvaru bazénu, jeho barevného provedení a designu se jedná o velice atraktivní řešení povrchové úpravy. Slabým místem keramického obkladu nebo mozaiky z hlediska údržby a zachování hygienických parametrů vody jsou spáry. I při kvalitně provedeném obkladu není povrch zcela hladký a vznikají drobné hrany, kde se zachytávají různé mikroorganismy, což může v důsledku vést k nárůstu řas.

Tento proces je samozřejmě závislý na hygienickém zatížení bazénu, tzn. na návštěvnosti a důležitá je i otázka kvalitní úpravy vody. Každopádně je nutné pravidelně stěny bazénu čistit pomocí bazénového vysavače. Otázka finanční náročnosti je složitější, neboť hodně závisí na ceně použitého obkladu, která se může dle výrobce, ale hlavně v závislosti na kvalitě či exkluzivním designu značně lišit. Z hlediska stavební připravenosti je rovněž nutné počítat kromě hydrostěrky i s tzv. vyrovnávací stěrkou, která slouží k vyrovnání drobných nerovností a nepřesností vzniklých při betonování bazénového tělesa, a ta může při větších odchylkách značně navýšit cenu realizace. Orientační cena za 1 m2 stěny bazénu s obkladem se tedy pohybuje kolem 2.500 Kč při započítání průměrné  ceny obkladu, ceny betonu, vyrovnávací stěrky a hydrostěrky. Mozaika je samozřejmě o něco dražší.

Bazény z nerezové oceli - Zeller Bäderbau

Nerezové bazény jsou z hlediska počáteční investice zřejmě nejdražší variantou a jsou pokládány za luxusní řešení, nabízí však v porovnání s ostatními povrchy řadu výhod. Jednoznačně nejdelší životnost v řádu desítek let, prakticky nulové dodatečné náklady a snadná údržba, to vše za dodržení vysokého hygienického standardu minimalizuje provozní náklady a zvyšuje návratnost počáteční investice. Vysoce hladký povrch včetně rozleštěných svárů zabraňuje usazování mikroorganismů a usnadňuje tak úpravu vody i při velkém zatížení bazénu. Nerezové provedení bazénové vany umožňuje rovněž dodatečné vestavby nejrůznějších atrakcí, aniž by bylo nutné nějak významně stavebně zasahovat do původní konstrukce.

Při rekonstrukci pomocí nerezu lze navíc využít původní bazénovou vanu včetně obkladu a ušetří se tak za bourací práce. Významnou úsporou při novostavbě je pak samonosná konstrukce nerezové vany s bočními vzpěrami, kdy není nutné betonovat stěny bazénu. Při započítání všech těchto aspektů pak nemusí být nerezové provedení příliš finančně náročnější než běžný bazén s obkladem, i když obecně se uvádí navýšení ceny o 20 – 30 %. Při kalkulaci však u nerezového bazénu hraje velkou roli navržená rozmanitost a tvar bazénu, zejména oblé a kulaté tvary mohou vzhledem k náročnosti na zakázkovou výrobu jednotlivých prvků poněkud celou realizaci prodražit. V zásadě platí, že náklady na nerezové provedení jsou téměř srovnatelné s luxusními bazény v keramickém obkladu u stavby pravoúhlého plaveckého bazénu. Na druhou stranu je zde z principu konstrukce dána maximální variabilita a z nerezové oceli je prakticky možné vytvořit libovolné tvary a aplikace, což zajistí jedinečnost a originalitu každé realizace.

V současné době byl odstraněn i poslední  handicap nerezových bazénů a sice barevnost materiálu a s tím související pohledový dojem z bazénu. Pomocí nejnovější technologie je možné na nerezový povrch nanášet speciální, chemicky i mechanicky odolnou barevnou vrstvu, která umožní zatraktivnit nerezový povrch zejména u dětských bazénů pomocí barevných aplikací nebo třeba propagovat logem investora či inzerenta.

Podrobnější informace o stavbě a konstrukci nerezových bazénů naleznete v katalogu   zde  nebo v prezentaci   zde.

Krytý bazén z nerezové oceli

Krytý bazén z nerezové oceli

Hotelový bazén z nerezové oceli

hotelový bazén z nerezové oceli

Plavecký bazén z nerezové oceli

Plavecký bazén z nerezové oceli