Měření kvality bazénové vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Provozování veřejného bazénu s čistou a nezávadnou vodou není možné bez dosažení a udržování správných a zákonem vyžadovaných parametrů kvality vody. Tyto parametry jsou zjišťovány rozbory za pomocí měřicích přístrojů, fotometrů, komparátorů a testrů.

 

Nutnost a pravidelnost měření kvality vody ve veřejném bazénu je přímo stanovena ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na veřejná koupaliště, bazény a sauny. Např. chlor a redox je nutné měřit každé 4 hodiny, teplotu 3x denně a hodnotu pH min. 1x denně. Velice spolehlivě lze všechny důležité parametry bazénové vody stanovit pomocí měřicích přístrojů značky Lovibond, které na český trh mnoho let dodáváme.

Zobrazit více

 

V České a Slovenské republice zastupujeme německou společnost Tintometer, která se již více jak 120 let věnuje vývoji, výrobě a prodeji měřicích přístrojů a testrů pro analýzu pitné, bazénové, průmyslové a odpadní vody. Veškeré měřicí přístroje, testry a reagenční chemikálie jsou uváděny celosvětově na trh pod značkou Lovibond. Široká paleta produktů Lovibond nabízí uživateli testovací zařízení s kompletním příslušenstvím, servisem a poradenstvím určená pro chemickou analýzu vody v soukromých a veřejných bazénech, ochlazovacích saunových bazéncích, whirlpoolech a vířivých a masážních vanách.


Specializace na rozbory vody ve veřejných bazénech

– speciálně pro bazénáře

Rozborům a analýze bazénové vody je u německého výrobce věnována speciální pozornost a na vývoji a výrobě měřicích přístrojů, fotometrů, testrů a reagenčních chemikálií pracují specializovaní odborníci z oblasti úpravy, rozborů a analýzy bazénové vody. Měřicím přístrojům, fotometrům, testrům a reagenčním chemikáliím je věnována jedna kompletní samostatná zvláštní část z výrobního programu firmy Tintometer tak, aby bazénáři měli k dispozici kompletní ucelenou řadu a mohli provádět veškeré rozbory a analýzy, které jim předepisují normy a vyhlášky.

 

Měřicí přístroje, které dodáváme zákazníkům v České republice přesně odpovídají požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na veřejná koupaliště, bazény a sauny.


Vysoká spolehlivost, přesnost a opakovatelnost měření

Všechny měřicí přístroje Lovibond, reagenční chemikálie a příslušenství podléhají náročné výrobní kontrole a přesným certifikovaným výrobním postupům. I přes velmi příznivé ceny jsou testry, měřicí přístroje a fotometry velmi přesné, mají vysoké rozlišení a vykazují také vysokou míru opakovatelnosti měření s nízkými odchylkami. K testrům, přístrojům a fotometrům jsou dodávány originální reagenční chemikálie s vysokou životností, stálostí a stabilitou.

 

Používání jen kvalitních a správných reagenčních chemikálií je podmínkou pro dosažení odpovídajících a přesných výsledků měření. Spolehlivost a přesnost zajišťuje také možnost pravidelné kontroly a kalibrace měřicích přístrojů a fotometrů. S jistotou je pak možné naměřené výsledky předkládat kontrolním orgánům a také pomocí fotometrů Lovibond kontrolovat a kalibrovat kontinuální měřicí a vyhodnocovací jednotky pro regulaci kvality vody včetně automatického dávkování chemikálií (MaR).


Snadná a rychlá obsluha

Testry, měřicí přístroje a fotometry jsou koncipovány tak, aby jejich obsluha byla pokud možno co nejjednodušší, rychlá a aby zaškolení do postupu odebírání vzorků a měření nebylo náročné, naopak, aby bylo srozumitelné a jednoduše pochopitelné. Zařízení je tak možné používat i na letních koupalištích, kde se často střídá obsluha ve formě brigádníků, nebo jej hravě zvládnou používat strojníci, kteří většinou nemají vzdělání laboratorních techniků. Každé měření se skládá jen z několika velmi jednoduchých kroků.

 

Při pořízení nového přístroje vždy na úvod zaškolíme obsluhu přístroje a samozřejmostí je také srozumitelný návod k obsluze v českém jazyce. Při jakýchkoli nejasnostech, problémech či otázkách je kdykoli k dispozici odborný personál GHC Invest, který telefonicky nebo osobně pomůže vyřešit jakýkoliv problém.


Cenová dostupnost

Jak testry tak také měřicí přístroje a fotometry mají velmi příznivé ceny, které by neměly výrazně zatěžovat rozpočet veřejného bazénu či koupaliště. Taktéž je kladen důraz na příznivé provozní náklady na jednotlivá měření dané nízkými cenami reagenčních chemikálií a příslušenství. Navíc mnohé přístroje na měření různých parametrů vody jsou multifunkční nebo pracují na stejném principu, a proto se pro měření dalšího parametru nemusí kupovat nový přístroj, ale stačí jen tzv. TESTPAK se srovnávacími disky a reagenciemi nebo jen jiné reagencie.

 

Vzhledem k přímému partnerskému zastoupení společnosti Tintometer můžeme v České a Slovenské republice garantovat nejnižší ceny, které nejsou zatíženy obchodními přirážkami dalších zprostředkovatelů a obchodníků.


Servis, školení, rychlost a dostupnost

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis na všechny měřicí přístroje a fotometry v České a Slovenské republice. Disponujeme vyškolenými odborníky, kteří provádějí kalibrace přístrojů a fotometrů. Svým zákazníkům nabízíme pravidelnou údržbu měřicích přístrojů a fotometrů, která spočívá ve vyčištění přístroje, vyčištění měřicí optiky, zkontrolování všech funkcí a také kalibraci přístroje.

 

Na kalibraci je současně vydán kalibrační protokol. Zákazník pak má jistotu, že naměřené hodnoty odpovídají skutečnosti a na přístroje se může spolehnout. Na našich skladech jak v Čechách tak také na Moravě a na Slovensku jsou vedeny veškeré běžně používané reagenční chemikálie, které jsou zákazníkům rozesílány do 24 hodin po obdržení telefonické či písemné objednávky.

 

Při jakýchkoli problémech při měření, odebírání vzorků, nesrovnalostí s výsledky hygienických stanic apod. jsou kdykoli k dispozici odborníci GHC Invest, kteří jsou vyškoleni přímo výrobcem - firmou Tintometr a kteří jsou schopni telefonicky nebo osobně pomoci, poradit nebo provést zaškolení. Standardní součástí předávání měřicího přístroje či fotometru je zaškolení obsluhy na odebírání vzorků a správné provádění měření, seznámení zákazníka s důležitými detaily jako je výběr správných reagenčních chemikálií a také předání praktických zkušeností, které se nedají nikde vyčíst.

 

Ty nejvhodnější testry, přístroje a fotometry právě pro Vás

 

V souhrnném katalogu jsou přehledně a logicky uvedeny všechny jednotlivé přístroje, reagencie a příslušenství pro moderní analýzu bazénové vody. Jednotlivé testry a přístroje jsou seřazeny od těch nejjednodušších až po skutečně profesionální laboratorní vybavení. Kompletní nabídka testrů, měřicích přístrojů, fotometrů, reagenčních chemikálií a příslušenství pro rozbory a analýzy bazénové vody je velmi široká a někdy je obtížné si vybrat ten nejvhodnější přístroj či metodu. Z tohoto důvodu naši odborníci, s praktickými zkušenostmi z oblasti veřejných bazénů a dle požadavků vyhlášky č. 135/2004 Sb., pro Vás připravili výběr těch nejvhodnějších testrů a přístrojů, se kterými mají dobré zkušenosti již stovky veřejných bazénů, koupališť a aquaparků po celé České a Slovenské republice.

 

Tyto doporučené produkty z produkce Lovibond naleznete na následujících stránkách dle kategorií, kromě toho si zde můžete stáhnout kompletní katalog měřicích přístrojů určených pro měření kvality vody v bazénu (Katalog Lovibond.pdf), případně upravenou verzi s novými produkty Lovibond s bonusovými reagiencemi vhodnými i k použití pro přístroje Hach (katalog.pdf_2) nebo si prohlédnout přehlednou prezentaci zde a zde.