Úprava pH vody v bazénu

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Hodnota pH vody je jedním z nejdůležitějších sledovaných faktorů. Výrazně ovlivňuje kvalitu bazénové vody i spotřebu a účinnost všech přípravků na její úpravu a udržování. Má vliv na funkci technologie úpravy vody, životnost bazénu, potrubních rozvodů a technologických komponent a má také významný vliv na pocit návštěvníků bazénu z koupání. Udržováním správné hodnoty pH vody je možné snížit spotřebu ostatních chemikálií, uspořit velké množství finančních prostředků a bez velkých komplikací držet kvalitu vody v bazénu na té nejvyšší úrovni.

Předepsaná hodnota pH dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. je v rozmezí 6,5 až 7,6. Z technologických i chemických důvodů je nejlepší držet hodnotu pH v rozmezí 6,8 až 7,2. Na dosažení optimální a správné hodnoty pH bazénové vody a jejím stabilním udržení má rovněž významný vliv celková alkalita vody (CA). V případě problémů s regulací pH vody ve Vašem bazénu se obraťte na naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou a poradí.


Prostředky pro snížení hodnoty pH

GHC pH mínus SUPER
Vysoce koncentrovaný tekutý přípravek, je určen pro rychlé a účinné snížení pH bazénové vody, je postaven na bázi kyseliny sírové. Po přidání do vody reaguje silně kysele a snižuje tak hodnotu pH, čímž příznivě ovlivňuje kvalitu bazénové vody. Může se do vody v bazénu přidávat manuálně, do vyrovnávací nádrže či předivného žlábku, nebo automaticky dávkovacím čerpadlem, pro které je velmi vhodný. Je taktéž vhodný pro snižování příliš vysoké celkové alkality. Přípravek dodáváme v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.

GHC pH mínus tekutý
Přípravek pro snížení pH bazénové vody na bázi kyseliny sírové, po přidání do vody reaguje silně kysele a snižuje tak hodnotu pH, čímž příznivě ovlivňuje kvalitu bazénové vody. Může se do vody v bazénu přidávat manuálně, do vyrovnávací nádrže či přelivného žlábku, nebo automaticky dávkovacím čerpadlem, pro které je velmi vhodný. Přípravek dodáváme v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.

GHC pH mínus granulát
Sypký přípravek ke snížení pH bazénové vody, který s vodou reaguje silně kysele a snižuje tak její hodnotu pH. Ve vodě je velmi dobře rozpustný. Snadno se transportuje a uskladňuje, je bezpečný pro manipulaci. Při uskladnění v suchu může být skladován i dlouhodobě bez vlivu na kvalitu a lze jej pak kdykoli použít. Většinou se používá jako rezerva, pokud dojde tekutý přípravek na snížení pH. Může se přidávat přímo do vyrovnávací nádrže či přelivného žlábku bazénu nebo se po rozpuštění a naředění může dávkovat automatickým čerpadlem. Přípravek dodáváme v 25 kg soudku.

 

Prostředky pro zvýšení hodnoty pH

GHC pH plus tekutý
Přípravek pro účinné zvýšení pH bazénové vody na bázi hydroxidu sodného, po přidání do vody reaguje silně zásaditě a zvyšuje tak hodnotu pH, což příznivě ovlivňuje kvalitu bazénové vody. Může se do vody v bazénu přidávat manuálně, do vyrovnávací nádrže či přelivného žlábku, nebo automaticky dávkovacím čerpadlem, pro který je velmi vhodný. Přípravek dodáváme v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.

GHC pH plus sypký
Sypký přípravek pro zvýšení pH bazénové vody, který s vodou reaguje silně zásaditě a zvyšuje tak její pH. Je dobře rozpustný ve vodě, velmi dobře se transportuje a uskladňuje. Při uchovávání v suchu může být skladován i dlouhodobě bez vlivu na kvalitu a lze jej pak kdykoli použít. Nejčastěji slouží jako rezerva, pokud dojde tekutý přípravek na zvýšení pH. Může se přidávat přímo do vyrovnávací nádrže či přelivného žlábku bazénu, nebo se může rozpustit a dávkovat automatickým čerpadlem. Přípravek dodáváme v plastovém kyblíku o obsahu 5 kg, nebo 40 kg soudku.


Přípravek na zvýšení alkality vody

GHC Alkalita PLUS
Sypký přípravek je určen ke zvýšení celkové alkality bazénové vody. Hodnota celkové alkality (CA) silně ovlivňuje výkyvy hodnoty pH, její nestabilitu, má velký vliv na vznik zákalů a na spotřebu chemikálií pro úpravu pH. Má-li voda příliš nízkou CA, dochází k velmi rychlým a výrazným výkyvům pH. Je-li CA příliš vysoká, voda má sklon k tvorbě zákalů a má většinou také vysoké pH, současně je velmi obtížné pH snížit a neúměrně se zvyšuje spotřeba chemikálie pro úpravu hodnoty pH.

Doporučená hodnota CA se pohybuje v rozmezí 80 – 120 mg/l CaCO3 (cca 4,5 - 7 °dH). Celkovou alkalitu (CA) si můžete ve svém bazénu snadno, levně, ale dostatečně přesně  měřit, pokud si pořídíte např. komparátor Checkit Comparator CA, viz sekce Měření kvality bazénové vody.

Přípravek GHC Alkalita PLUS se může dávkovat manuálně rozhozením rovnoměrně po celé hladině bazénu, přidáním do přelivného žlábku či vyrovnávací nádrže nebo automaticky dávkovacím čerpadlem, pokud si předem připravíme roztok. Pro zvýšení celkové alkality zhruba o 10 mg/l (cca 0,6 °dH) se dávkuje přibližně 1,6 kg/100 m3 vody. Přípravek dodáváme v plastovém kyblíku o obsahu 5 kg nebo 40 kg soudku.