Úprava pitné a procesní vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Problematika úpravy vody je velmi široká oblast s mnoha objektivními i subjektivními aspekty. Přesto se ji snažíme komplexně a fundovaně řešit z pohledu dodavatele chemikálií a také technologických celků. Největším problémem s kvalitou a nezávadností vody je bezesporu její mikrobiologické znečištění, které je závislé na mnoha faktorech (např. na teplotě) a které narůstá v čase, pokud vodu nikterak neupravujeme.

Proto je i naším hlavním tématem účinná a pokud možno dlouhodobá desinfekce, která by fungovala při úpravě velkého množství vody stejně tak jako vody, která je přepravována potrubím na větší vzdálenosti. Jediným vyzkoušeným, účinným, ekonomicky přijatelným a masově používaným desinfekčním prostředkem je chlor a některé jeho sloučeniny.

   

Pokud tedy hledáte spolehlivého dodavatele čistého chloru či kvalitního chlornanu sodného, nebo řešíte rozšíření kapacity, rekonstrukci a údržbu svého chlorového provozu, případně technologie pro úpravu vody a dávkování chemikálií, pak je pro Vás GHC Invest tím pravým partnerem.

Zobrazit více

Plynný (kapalný) chlor (Cl2)

Dodáváme chlor ve vlastních tlakových lahvích a sudech, navrhujeme, dodáváme a servisujeme bezpečné podtlakové systémy na jeho dávkování k úpravě vody. Kapalný chlor je nejúčinnější, nejšetrnější a v celkových nákladech nejlevnější desinfekcí pitné či procesní vody. Jeho použití je vhodné u provozů s velkým objemem upravované vody (od 150 m3 za hodinu). Jedná se o prakticky 100% stlačený plynný chlor a je dodáván v tlakových ocelových nádobách (lahvích a sudech) s platnou technickou kontrolou a bezpečným chlorovým, rukou otevíratelným ventilem.

Námi dodávaný vysoce čistý chlor je atestovaný a schválený pro desinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“, dle přílohy č. 2, část E, bod č. 3.Z důvodů bezpečnosti díky jeho vysoké toxicitě podléhá skladování, odběr, rozvody a dávkování chloru přísným technickým a bezpečnostním předpisům daným normou ČSN 75 50 50 pro chlorová zařízení (chlorovny). Tyto vysoké bezpečnostní standardy beze zbytku splňuje podtlakový systém rozvodů a dávkování chloru do upravované vody německého výrobce Jesco, který dodáváme, montujeme a servisujeme po celé ČR. Na přání zákazníka provádíme také výchozí nebo provozní revize chlorových zařízení, pravidelné technické kontroly a servis chlorových zařízení a přístrojů, zajišťuje také pravidelná školení obsluhy chloroven.

Chlornan sodný potravinářský (NaClO)

Dodáváme chlornan sodný ve špičkové kvalitě, i stabilizovaný a technologicky řešíme jeho dávkování a regulaci pro úpravu vody. Chlornan sodný někdy nazývaný také „tekutý chlor“ má rovněž významné desinfekční účinky a navíc je s ním o poznání snazší a relativně bezpečnější manipulace. Jedná se v podstatě o vodný roztok soli kyseliny chlorné, proto se dodává v kapalném skupenství v plastových kanystrech různé velikosti.

Námi dodávaný vysoce kvalitní chlornan sodný potravinářský je atestovaný a schválený pro desinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“, dle přílohy č. 2, část E, bod č. 3 a je rovněž pravidelně testován na obsah nežádoucích příměsí, zejména bromičnanů.Chlornan se dá poměrně snadno dávkovat pomocí dávkovacích čerpadel, která jsou odolná vůči agresivním chemikáliím, nemá ani přílišné nároky na speciální uskladnění. Má však jednu nevýhodu, že je poněkud nestabilní, aktivní chlor z něj vyprchává a tudíž je jeho trvanlivost a desinfekční účinnost omezena. Pokud je chlornan sodný čerstvý, prakticky ihned po stočení z výroby, má obsah aktivního chloru v rozmezí 12 % až 14 %  (140 až 180 g Cl2/l).

Tato koncentrace je výrobci garantována v letních měsících 3 týdny a v zimních 5 týdnů. Po této době koncentrace chloru v roztoku rychle klesá a chlornan se tak stává pro desinfekci vody neúčinný. Přesto se na řadě míst stále používá k desinfekci pitné či procesní vody, což má jistě řadu výhod a v oprávněných případech je užití chlornanu tou nejlepší a nejekonomičtější variantou. Bohužel se stále používá i na místech, kde není vždy tou optimální desinfekční látkou vzhledem k objemu upravované vody, kapacitě průtoku, vlastnostem upravované vody a také vzhledem k chemickým vlastnostem samotného chlornanu sodného.

Změna z chlornanu sodného na plynný chlor

Relativně nízká koncentrace aktivního chloru ve chlornanu sodném a jeho rychlá degradace způsobuje možnou nestabilitu a nemožnost dosažení správného množství volného chloru v upravované vodě. Zvláště pak pokud je upravovaný např. velký objem vody. Oproti tomu plynný chlor obsahuje prakticky 100 % aktivního chloru, je stabilní a vždy 100% účinný.

V případech, kdy dlouhodobě uvažujete o změně desinfekční chemikálie, nabízíme možnost rychlé a ekonomicky přijatelné přestavby a změny technologie úpravy pitné či procesní vody z chlornanu sodného na plynný chlor. Součástí nabídky je i návrh postupného financování tak, aby změna byla dostupná i pro soukromníky, společnosti, obce a města s omezeným rozpočtem. Investice do změny technologie se určitě vyplatí, neboť provozní náklady na dávkování plynného chloru jsou zhruba o 30 % až 40 % nižší oproti používání chlornanu sodného.

Ať už tedy desinfikujete Vaši vodu plynným chlorem nebo chlornanem sodným, společnost GHC Invest bude vždy připravena vám dodat schválené, účinné a kvalitní chemikálie, poradit a pomoci Vám při řešení problémů s kvalitou vody a s technologií na její úpravu nebo zabezpečit dodávku či servis chlorových zařízení. Zkrátka budeme vždy kompetentním a spolehlivým partnerem v oblasti chlorového hospodářství a úpravy vody.