Technologie úpravy vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Pro dobrý pocit z koupání ve vlastním bazénu je velice důležité, aby také voda v něm byla čistá, průzračná a zdravotně nezávadná, bez mechanických nečistot, ale také bez mikrobiologického znečištění. Bylo by velice náročné a nehospodárné byť i malý privátní bazén neustále vypouštět a napouštět čerstvou vodou, voda v bazénu proto běžně zůstává po celou koupací sezónu. Pokud bychom jí neupravovali, zanedlouho by nebyla vhodná ani příjemná na koupání.

 

Důležitou a mnohdy podceňovanou součástí privátního bazénu je proto technologie pro úpravu bazénové vody, která zajišťuje tři základní podmínky pro dlouhodobé zajištění uspokojivé kvality vody v bazénu, tj.správnou cirkulaci, kvalitní desinfekci a důkladnou filtraci bazénové vody.


Kvalitu vody v bazénu, zejména toho venkovního, ovlivňuje spousta faktorů, mezi rozhodující patří:


Počasí ovlivňuje nejenom potřebu lidí osvěžit se, ale má poměrně velký vliv na účinnost desinfekce v bazénové vodě, spotřebu chemikálií a vůbec chování mikroorganismů, které jsou vždy ve vodě v určité míře zastoupeny. Při obzvláště vysokých teplotách vzduchu dochází k ohřívání povrchových partií vody v bazénu, což je ideální prostředí pro množení mikroorganismů, které může vést k nárůstu úhlavního nepřítele každého majitele bazénu, vodních řas.

 

Důsledným dodržováním pravidla osprchovat se před vstupem do bazénu je však možno podstatně snížit množství znečišťujících látek, které se dostávají do vody v bazénu, což platí samozřejmě i u vnitřních bazénů. Každopádně vyšší teplota vody a četnost využití bazénu negativně ovlivňují kvalitu bazénové vody jak z hlediska nárůstu bakteriologického znečištění, tak i zvýšením pH. Hodnota pH vody pak poměrně citlivě reaguje na počasí a při výrazných změnách teplot se pH vody snižuje, stejně tak pokles hodnoty pH způsobují srážky („kyselý déšť“). Vítr zase podporuje víření vody v bazénu a tak, jako i působením bazénových atrakcí, dochází k jejímu okysličování.

 

Běžné znečištění, které uživatel vnáší do bazénu, např. z opalovacích krémů, pak narůstá díky oxidaci drobných nečistot, kdy také působením slunečního záření dochází k chemickým reakcím a shlukování jednotlivých částeček nečistot. Ani sebelepší filtrace pak neodstraní veškeré znečištění vzniklé v bazénu a zejména mechanické nečistoty, které jsou příliš těžké, díky čemuž klesají na dno bazénu a tudíž se nedostanou pomocí cirkulace vody do filtru, kde by se mohly zachytit, je nutné vyčistit ručně pomocí kartáče a síťky nebo pomocí automatického bazénového vysavače. Rovněž pravidelné čištění okraje bazénu speciálními čisticími prostředky může výrazně snížit vnášení nečistot do bazénu a zlepšit kvalitu vody.


Významnou roli hraje také kvalita napouštěcí vody. Pokud je napouštěcí voda např. ze studny bohatá na minerály nebo kovy jako jsou železo, mangan apod., je nutné tuto vodu následně demineralizovat, zbavit nežádoucích kovů, které by mohly v bazénu způsobit nevzhledné a nežádoucí zbarvení nebo zákaly. Samozřejmě základem každé úspěšně fungující technologie úpravy bazénové vody je správná hydraulika neboli cirkulace vody v bazénu. Tu zaručí jedině výkonné a dobře nadimenzované čerpadlo spolu se správně vyprojektovaným potrubním rozvodem. Trubní rozvody by měly být konstruovány co možná nejkratší a vstupní trysky, kterými proudí do bazénu „vyčištěná“ voda, by měly zajistit dostatečnou cirkulaci vody v celém objemu bazénu.


Nedílnou součástí bazénové technologie je fyzikálně-chemická část úpravy vody, a sice filtrace a desinfekce. Filtrace slouží zejména k zachycení a odstranění mechanických nečistot a sraženin. Pro dobrou funkci filtrace je rozhodující nejen její výkon, ale také její pravidelné čištění, tzv. praní. Na drobné částečky nečistot, které by se díky svým rozměrům nezachytily ve filtraci, se používá speciální chemikálie - vločkovač, který tyto drobné částečky vysráží, shlukne a vytvoří z nich jakési vločky, které jsou pak snadno odfiltrovatelné.

 

Nejběžnějším způsobem desinfekce vody v privátních bazénech jsou sypké desinfekční přípravky na bázi chloru, nejčastěji kombinované tablety s pomalým rozpouštěním a dlouhodobým účinkem. Mnohem efektivnější a v konečném důsledku i z hlediska provozních nákladů levnější je používání účinnějších tekutých chemikálií na bázi chlornanu sodného (GHC Desinfik), který se dávkuje do cirkulačního oběhu přesně podle potřeby dávkovacím čerpadlem.

 

Automatické systémy měření a regulace (MaR) vyhodnocují průběžně pomocí senzorů obsah účinné desinfekce (volného chloru), hodnotu oxidačně-redukčního potenciálu (Redox) a hodnotu pH v bazénové vodě a kontinuálně dávkují potřebné chemikálie přesně tak, aby byly zajištěny optimální parametry bazénové vody a spotřeba chemikálií byla přiměřená, nedocházelo k „přechlórování“ nebo nedostatečné desinfekci. Alternativní způsob desinfekce nabízí ozonizace, desinfekce aktivním kyslíkem, její účinnost ovšem není taková jako u chlorových přípravků.


Technologické prvky navržené a dodané společností GHC Invest zajistí Vašemu bazénu  bezproblémové a hospodárné řešení úpravy vody a budou pro Vás automaticky, kontinuálně a neúnavně pracovat na udržení špičkové kvality vody v bazénu tak, aby pro Vás bylo koupání ve Vašem bazénu vždy zážitkem díky průzračné, dokonale ošetřené vodě.