Vyvločkování nečistot a zjiskření vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

I naprosto bakteriálně a chemicky nezávadná bazénová voda nemusí být ještě přitažlivá a vhodná ke koupání. Návštěvníci veřejných bazénů a koupališť očekávají vodu také naprosto opticky čistou a průzračnou a ta skutečně dobře ošetřovaná a udržovaná bazénová voda má navíc odlesk a jiskru.

Pro naprosté vyčištění bazénové vody od všeho, i toho nejjemnějšího znečištění, se používají chemické prostředky, které na sebe jemné znečišťující látky naváží, zhutní se, vytvoří tzv. vločky a ty jsou pak zachyceny v pískových filtrech. Bez vyvločkování nečistot by pískový filtr jemné částečky nezachytil a ty by prošly zpět do bazénu. Voda je pak matná a pokud si ji prohlédneme detailně a prosvítíme ji, jsou v ní vidět malé plovoucí částečky špíny.

Vločkovací prostředky GHC vysráží jemné nečistoty tvořící jinak zákal vody do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentace dodá vodě ten správný křišťálový vzhled. Tekuté vločkovače reagují velmi rychle a nezávisle na teplotě vody. Dojde k dokonalému vyčištění vody, že je zcela průzračná.

Dříve se na vločkování nečistot používaly především přípravky s obsahem síranu hlinitého Al2(SO4)3, což je dnes už překonaný způsob vločkování. Dnes se používají polymerní chemikálie na bázi PAC (polyaluminiumhydroxidchlorid), které mají mnohem vyšší účinnost a minimální vedlejší efekty.

Používáním moderních vločkovačů dochází k výraznému snížení vnášení hliníku do bazénové vody a zlepší se účinnost filtrů. Dojde k prodloužení životnosti náplně filtru, ke zkrácení času potřebného na zpětné praní filtrů a ke snížení spotřeby prací vody. Používání originálních vločkovacích látek lze na bazénové vodě poznat na první pohled a rozdíl mezi bazénovou vodou ošetřenou vločkovačem a vodou bez něj je obrovský.


GHC Tekutý Vločkovač a Zjiskřovač
Přípravek vhodný pro malé bazény s menším znečištěním, je určen pro vločkování jemných částeček nečistot tvořících neodfiltrovatelnou suspenzi – zákal vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentaci a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost filtrů, pomáhá prodlužovat životnost náplně filtrů a zkracovat čas potřebný pro praní filtrů i snižovat spotřebu prací vody.

Přípravek je možné dávkovat manuálně, do vyrovnávací nádrže či přelivného žlábku, nebo prostřednictvím automatického dávkovacího čerpadla do cirkulačního systému před filtry. Při použití automatického dávkování se výrazně sníží spotřeba chemikálie a zvyšuje se účinek. Přípravek je méně koncentrovaný a je určen pro bazény s menším znečištěním. Dodáváme jej v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.


GHC SUPER tekutý Vločkovač a Zjiskřovač
Koncentrovaný přípravek vhodný pro velké bazény s větším znečištěním, je určen pro vločkování jemných částeček nečistot tvořících neodfiltrovatelnou suspenzi – zákal vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentaci a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost filtrů, pomáhá prodlužovat životnost náplně filtrů a zkracovat čas potřebný pro praní filtrů i snižovat spotřebu prací vody.

Přípravek je možné dávkovat manuálně, do vyrovnávací nádrže či přelivného žlábku, nebo prostřednictvím automatického dávkovacího čerpadla do cirkulačního systému před filtry. Při použití automatického dávkování se výrazně sníží spotřeba chemikálie a zvyšuje se účinek. Přípravek je koncentrovaný a je určen pro bazény s větším znečištěním. Dodáváme jej v PE kanystrech o objemu 10 l, 30 l nebo 60 l.


GHC Sypký Vločkovač
Vločkující přípravek na bázi síranu hlinitého je určen pro vyvločkování jemných částeček nečistot tvořících neodfiltrovatelnou suspenzi – zákal vody. Umožní tak vysrážení části jemných nečistot do větších vloček, jejich odfiltrování nebo usazení a následné odsátí bazénovým vysavačem. Dávkuje se manuálně, nerozpuštěný přímo do akumulační jímky či přelivných žlábků, nebo automatiky jako předem ve vodě rozpuštěný roztok dávkovacím čerpadlem.

Oproti tekutým vločkovačům má účinnost cca 60 %. Je závislý na teplotě vody a reakce vločkování je pomalejší, čímž se zvyšuje riziko, že se vločkovač, aniž by stačil zreagovat v cirkulačním potrubí před filtry, dostane do prostoru bazénu a teprve tam reaguje. Voda při použití tohoto vločkovače nedosahuje takové čistoty, odlesku a jiskry jako při použití tekutých vločkovačů GHC. Dodáváme jej v plastovém kyblíku o obsahu 10 kg nebo v 50 kg pytlích.