Studie, projekce, servis, poradenství, financování

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Pro stavby nových nebo rekonstrukce starších veřejných bazénů, letních koupališť a aquaparků vypracováváme odborné studie, vytváříme kompletní návrhy stavebně-technických řešení a zajišťujeme zpracování projektové dokumentace dle potřeb zadavatele. Zároveň provádíme jak záruční tak mimozáruční servis technologických prvků a zařízení, dodáváme služby související s pravidelnou údržbou bazénu a bazénové technologie.

 

Naši odborníci jsou vždy připraveni vám poradit při řešení problémů s provozem bazénu, kvalitou bazénové vody nebo fungováním jednotlivých technologických prvků. V neposlední řadě jsme schopni pomoci městům, obcím a dalším subjektům s financováním výstavby či rekonstrukce veřejného koupaliště nebo spolupracovat při získávání dotace z příslušných evropských fondů.

Zobrazit více

 

Prvotní studie

 

Účelem studie je popis stavu areálu veřejného bazénu, letního koupaliště či aquaparku, včetně úpravy bazénové vody, pojmenování případných problémů a nedostatků a upozornění na nevyhovující stav, který způsobuje problémy a mohl by zapříčinit i případné zavření koupaliště a praktickou nemožnost jeho provozování. Ve studii je popsáno, jakým způsobem by bylo možné konkrétně, jak stavební část tak také technologii úpravy bazénové vody, velmi účelně a bez zbytečně vysoké náročnosti, jak na pořízení tak i na provoz, řešit a jak dosáhnout a udržet odpovídající parametry kvality bazénové vody veřejného letního koupaliště, které jsou vyžadovány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a sauny  pro jejich veřejný provoz a splnit tak podmínky pro schválení koupaliště k provozu a otevření veřejnosti.

 

Současně jsou ve studii uvedeny možnosti rozumného zpestření areálu koupaliště a také jsou zde zohledněna specifika bazénu, areálu letního koupaliště, aquaparku a okolí. Studie se zabývá komplexním řešením celé technologické části a stavební části při stavbě nového či při rekonstrukci staršího bazénu, letního koupaliště nebo aquaparku.

 

Technologická část ze zabývá od zajištění přívodu surové napouštěcí a dopouštěcí vody přes vlastní technologie pro úpravu bazénové vody a její cirkulaci v celém prostoru bazénů až po konkrétní umístění jednotlivých částí technologie včetně bazénových atrakcí a příslušenství. Ve stavební části je podle potřeb případného investora uveden popis možného provedení celkové stavby či rekonstrukce areálu koupaliště, správní budovy, technického zázemí atd. Studie zahrnuje již relativně přesný odhad celé investice při stavbě nového areálu nebo při rekonstrukci stávajícího. Jsou zde vypočítány i finanční nároky na následný provoz, včetně spotřeby vody, el. energie, chemikálií atd.

 

Pro koho je studie určena?

 

Ve většině případů slouží studie jako první odborný podklad pro shromáždění informací pro jednání a rozhodování majitelů a provozovatelů veřejných bazénů, pro jednání starostů, radních a zastupitelů měst a obcí, o případné stavbě nového či rozsahu rekonstrukce stávajícího veřejného koupaliště. Studie slouží také pro posouzení finanční náročnosti případné stavby či rekonstrukce a také náročnosti následného provozu. Studie slouží i jako podklad při jednání o udělování finančních dotací a podpor a jako odborný podklad při jednání a posuzování kontrolních hygienických orgánů o účinnosti a vhodnosti navrženého řešení stavebních úprav a úpravy bazénové vody z pohledu zabezpečení všech hygienických požadavků a požadavků hygienických stanic.

 

V případě, že se investor rozhodne stavbu či rekonstrukci veřejného bazénu zrealizovat, následuje většinou po studii vypracování příslušné projektové dokumentace, která základní data a informace čerpá právě ze studie. Každá studie je vypracována přesně podle podmínek a specifik zadavatele a dle konkrétního koupaliště a bazénu. Názorný příklad toho, co může běžná studie obsahovat, najdete zde: Obsahstudie.pdf

 

Projekční činnost

 

V rámci služeb v oblasti technologie úpravy bazénové vody a v oblasti staveb či rekonstrukce veřejných bazénů zajišťuje naše společnost projektovou a konzultační činnost a to od prvotních nezávazných konzultací, návrhů, studií přes projekty pro stavební povolení, projekty pro výběrová řízení, prováděcí projekty až po dokumentaci skutečného provedení. Práce jsou zajišťovány odborným týmem vlastních pracovníků v kombinaci se specialisty jednotlivých oborů, se kterými firma GHC Invest dlouhodobě spolupracuje. Projekty jsou zaměřeny na pozemní stavby spojené s bazény či bazénovými provozy a jsou vypracovány na základě požadavků, možností a představ investora, dle návrhů odborníků s autorizací v oboru vodohospodářské stavby a konzultantů společnosti GHC Invest, případně za spolupráce s renomovanými architekty, projektanty a konstruktéry.


Nabídka projekce je zaměřena především na:

  • návrhy, studie a projekty pro stavbu nových veřejných koupališť, bazénů a aquaparků
  • návrhy, studie a projekty pro rekonstrukce veřejných koupališť, bazénů a aquaparků
  • projekce nerezových bazénů v úzké spolupráci přímo s jejich výrobcem a dodavatelem
  • návrhy a projekce technologií pro účinnou a vhodnou úpravu bazénové vody
  • návrhy a projekce bazénových atrakcí včetně projektů jejich konstrukcí a uložení
  • návrhy a projekce speciálních bazénů jako jsou lázeňské, hotelové, školní atd.

Servis a poradenství

 

Dokončením realizace stavby nebo rekonstrukce naše služby nekončí. Servisní oddělení zajišťuje odstranění veškerých eventuálních závad po dobu záruční lhůty stejně tak, jako mimozáruční opravy a údržbu technologických celků pro úpravu bazénové vody, regulační a dávkovací techniky a rovněž opravy a kalibrace přístrojů na měření kvality vody. Na základě dlouhodobých servisních smluv provádíme smluvním koupalištím a bazénům pravidelnou údržbu bazénové technologie, zahrnující odzimování, přípravu na novou sezónu, pravidelné kontroly a zazimování technologie po skončení sezóny.

 

Zajišťujeme odborný servis dávkovacích zařízení pro plynný chlór od firmy Jesco, provádíme kalibrace a seřízení měřicích a regulačních desek pro dávkování chemikálií na úpravu vody, včetně výměny elektrod, filtrů, těsnění a O-kroužků. Naši servisní technici pracují operativně po celé ČR a na místě řeší drobné závady a reinstalace. Jakožto dovozce měřicích přístrojů Lovibond poskytujeme odborný servis na všechny fotometry a ruční či digitální přístroje, pomocí referenčních standardů provádíme kalibrace měřených hodnot u fotometrů a ORP testrů.

 

Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem jsme schopni Vám poradit s technologickým řešením problémů s úpravou vody, navrhnout změny nebo rekonstrukci bazénové technologie tak, aby byla účinnější a výsledek naplňoval požadavky vyhlášky o veřejných bazénech a koupalištích. Pomůžeme Vám vyřešit problematickou napouštěcí vodu a poradíme Vám v případě jakýchkoliv problémů s kvalitou vody, tj. při nadměrném bakteriologickém znečištění bazénové vody, výskytu vázaného chlóru, nárůstu řas, vzniku zákalů, minerálních usazenin a jiných nežádoucích jevů, případně Vám poskytneme doporučení ohledně čištění bazénu.

 

Financování projektů

 

Máme zkušenosti a kontakty, které Vám mohou pomoci získat dotaci z evropských fondů pro regionální rozvoj na financování stavby či rekonstrukce koupalište ve Vašem městě nebo obci. Poradíme Vám jak, kdy a kde o dotaci nejlépe požádat a připravíme pro Vás všechny potřebné podklady pro to, aby Vaše žádost mohla být úspěšná. Díky pevnému zázemí a finanční stabilitě společnosti GHC Invest zaštítěné koncernem GHC v Německu, jsme schopni i u středně velkých projektů poskytnout z vlastních zdrojů snadné financování projektů na stavby a rekonstrukce veřejných bazénů formou ročních splátek s velice výhodnými podmínkami. Kontaktujte nás se svojí vizí a my Vám dokážeme, že sehnat finance na rekonstrukci Vašeho obecního koupaliště nemusí být neřešitelný úkol!