Průmyslové plyny

Kontaktujte nás
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Obchodně technický poradce chladiva, spec. plyny
t: +420 734 316 546
e: chladiva@ghcinvest.cz

V oblasti průmyslových plynů dodáváme širokou škálu produktů, které již více než 100 let ve špičkové kvalitě vyrábí naše mateřská společnost Gerling, Holz & Co. z Hamburku. Plyny jsou vyráběny a dodávají se v různých stupních chemické čistoty, s minimálním obsahem příměsí nebo nečistot. V níže uvedeném přehledu produktů najdete jak technickou specifikaci jednotlivých plynů, tak obaly, ve kterých se dodávají. Příslušné bezpečnostní listy ke stažení pak najdete v horním menu stránek, v záložce certifikace. Dodávky speciálních plynů se sjednávají individuálně, dle Vašich konkrétních požadavků, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme kalkulaci.

Kromě níže uvedené standardní nabídky vyrábí a dodává společnost GHC rovněž vysoce čisté plyny pro speciální průmyslové aplikace a elektrotechnický průmysl. Jedná se např. o tyto produkty:

 

Čpavek (Ammoniak) - NH3

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Ammoniak 4.0   0100 min. 99,99 % hm. voda max. 100 ppm 5 l, 10 l, 38 l, 127 l, 400 l, 900 l
    olej max. 5 ppm
Ammoniak DIN 8960 0104 min. 99,95 % hm. voda max. 400 ppm 10 kg, 20 kg, 41 kg, 67 kg, 475 kg

 
Argon - Ar

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Argon 4.6  3010 min. 99,996 % obj. dusík max. 20 ppm obj. 10 l, 20 l, 50 l
       kyslík max. 10 ppm obj.
voda max. 10 ppm obj.
Argon 4.8 3013 min. 99,998 % obj. dusík max. 10 ppm obj. 10 l, 50 l
          kyslík max. 3 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.
uhlovodíky max. 1 ppm obj.

 
Chlorid boritý (Bortrichlorid) - BCl3
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Bortrichlorid 3.0  1900 min. 99,9 % hm. volný chlor max. 100 ppm 61.5 kg
    fosgen max. 100 ppm

 

Bromovodík (Bromwasserstoff) - HBr

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Bromwasserstoff 2.8 2000 min. 99,8 % hm. chlorovodík max. 2000 ppm 12 kg, 60 kg
    sulfáty max. 1 ppm


Chlor - Cl2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku. Produkt odpovídá DIN EN 937 (Produkty na úpravu vody pro potřeby člověka - chlor). 

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlor 3.0   0300 min. 99,9 % hm. zbytek po odpaření max. 40 ppm 6kg, 12kg, 50kg, 65kg, 500kg, 1000kg

 
Fosgen (Carbonylchlorid, Chlorkohlendioxid) - COCl2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlorkohlendioxid 1.85 2500 min. 98,5 % hm. chlorovodík max. 6000 ppm 1.2 kg, 6 kg, 44 kg
     chlor max. 350 ppm
zbytek po odpaření max. 3000 ppm

 
Chlorovodík (Chlorwasserstoff) - HCl

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlorwasserstoff 3.0 0400 min. 99,9 % hm. inertní plyny max. 2000 ppm

6 kg, 37 kg, 50 kg,

550 kg, 667 kg

       chlor max. 10 ppm
chloruhlovodíky max. 10 ppm
voda max. 10 ppm

 

Oxid dusičitý (Distickstofftetraoxid) - NO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Distickstofftetraoxid 1.85 4000 min. 98,5 % hm. voda max. 3000 ppm 6 kg, 52 kg

  

Fluorovodík (Fluorwasserstoff) - HF
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Fluorwasserstoff 3.5 3100 min. 99,95 % hm. kys. sírová max. 300 ppm 4.2 kg, 25 kg, 33 kg,
330 kg
    voda max. 200 ppm
kys. hexafluorkřemičitá max. 20 ppm
oxid siřičitý max. 10 ppm

 

Oxid uhličitý (Kohlendioxid) - CO2

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Kohlendioxid 3.0  3200 min. 99,9 % obj. voda max. 100 ppm obj. 7.5 kg, 30 kg

 

Oxid uhelnatý (Kohlenmonoxid) - CO

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Kohlenmonoxid 2.3  0500 min. 99,3 % obj. dusík max. 4000 ppm obj. 40 kg
       kyslík max. 3500 ppm obj.
argon max. 3500 ppm obj.
vodík max. 1000 ppm obj.
oxid uhličitý max. 500 ppm obj.
uhlovodíky max. 500 ppm obj.
voda max. 20 ppm obj.

 

Kyslík (Sauerstoff) - O2

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Sauerstoff 2.5 0700 min. 99,5 % obj.     10 l, 20 l, 50 l
Sauerstoff 4.5 0703 min. 99,995 % obj. dusík max. 12 ppm obj. 10 l, 50 l
          voda max. 10 ppm obj.
uhlovodíky max. 0,5 ppm obj.

 

Oxid siřičitý (Schwefeldioxid) - SO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Schwefeldioxid 3.8 0800 min. 99,98 % hm. kys. sírová  max. 100 ppm 6 kg, 12 kg, 24.6 kg, 49 kg
63,8 kg, 490 kg, 984 kg, 1070 kg
       zbytek po odpaření max. 50 ppm
voda max. 100 ppm
Schwefeldioxid
Spezial Grade
0805 min. 99,98 % hm. kys. sírová max. 100 ppm 24,4 kg, 63,8 kg
těžké kovy (Pb) max. 10 ppm
produkt vyhovuje nařízením pro kvalitu potravin
podle normy 96/77 EU
selen (Se) max. 10 ppm
olovo (Pb) max. 5 ppm
arsen (As) max. 3 ppm
rtuť (Hg) max. 1 ppm
voda max. 50 ppm
zbytek po odpaření max. 100 ppm

 

Fluorid sírový (Schwefelhexafluorid) - SF6 

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Schwefelhexafluorid 3.0 3700 min. 99,9 % hm. tetrafluormethan max. 500 ppm 10 kg, 40 kg
       vzduch max. 500 ppm
voda max. 50 ppm
olej max. 10 ppm
kyseliny (HCl) max. 1,3 ppm

 

Sirovodík (Schwefelwasserstoff) - H2S

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Schwefelwasserstoff 2.8 0900 min. 99,8 % obj. karbonylsulfid max. 3000 ppm obj. 6.7 kg, 50 kg, 600 kg
    methan max. 1 ppm obj.

 

Dusík (Stickstoff) - N2 

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Stickstoff 2.8 3900 min. 99,8 % obj. kyslík max. 1800 ppm obj. 10 l, 20 l, 50 l
       voda max. 100 ppm obj.
Stickstoff 5.0 3903 min. 99,999 % obj. kyslík max. 3 ppm obj. 10 l, 50 l
          voda max. 5 ppm obj.

 

Vodík (Wasserstoff) - H2 

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Wasserstoff 3.0 0200 min. 99,9 % obj. dusík max. 1000 ppm obj. 10 l, 20 l, 50 l
       kyslík max. 50 ppm obj.
voda max. 100 ppm obj.
Wasserstoff 5.0 0203 min. 99,999 % obj. dusík max. 10 ppm obj. 10 l, 50 l
          kyslík max. 3 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.