Průmyslové plyny

Kontaktujte nás
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Obchodně technický poradce chladiva, spec. plyny
t: +420 734 316 546
e: chladiva@ghcinvest.cz

V oblasti průmyslových plynů dodáváme širokou škálu produktů, které již více než 100 let ve špičkové kvalitě vyrábí naše mateřská společnost Gerling, Holz & Co. z Hamburku. Plyny jsou vyráběny a dodávají se v různých stupních chemické čistoty, s minimálním obsahem příměsí nebo nečistot. V níže uvedeném přehledu produktů najdete jak technickou specifikaci jednotlivých plynů, tak obaly, ve kterých se dodávají. Příslušné bezpečnostní listy ke stažení pak najdete v horním menu stránek, v záložce certifikace. Dodávky speciálních plynů se sjednávají individuálně, dle Vašich konkrétních požadavků, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme kalkulaci.

Kromě níže uvedené standardní nabídky vyrábí a dodává společnost GHC rovněž vysoce čisté plyny pro speciální průmyslové aplikace a elektrotechnický průmysl. Jedná se např. o tyto produkty:

 

Čpavek (Ammoniak) - NH3

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Ammoniak 4.0   0100 min. 99,99 % hm. voda max. 100 ppm 5 l, 10 l, 38 l, 127 l, 400 l, 900 l
    olej max. 5 ppm
Ammoniak DIN 8960 0104 min. 99,95 % hm. voda max. 400 ppm 10 kg, 20 kg, 41 kg, 67 kg, 475 kg

 
Chlorid boritý (Bortrichlorid) - BCl3
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Bortrichlorid 3.0  1900 min. 99,9 % hm. volný chlor max. 100 ppm 61.5 kg
    fosgen max. 100 ppm

 

Bromovodík (Bromwasserstoff) - HBr

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Bromwasserstoff 2.8 2000 min. 99,8 % hm. chlorovodík max. 2000 ppm 12 kg, 60 kg
    sulfáty max. 1 ppm


Chlor - Cl2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku. Produkt odpovídá DIN EN 937 (Produkty na úpravu vody pro potřeby člověka - chlor). 

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlor 3.0   0300 min. 99,9 % hm. zbytek po odpaření max. 40 ppm 6kg, 12kg, 50kg, 65kg, 500kg, 1000kg

 
Fosgen (Carbonylchlorid, Chlorkohlendioxid) - COCl2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlorkohlendioxid 1.85 2500 min. 98,5 % hm. chlorovodík max. 6000 ppm 1.2 kg, 6 kg, 44 kg
     chlor max. 350 ppm
zbytek po odpaření max. 3000 ppm

 
Chlorovodík (Chlorwasserstoff) - HCl

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlorwasserstoff 3.0 0400 min. 99,9 % hm. inertní plyny max. 2000 ppm

6 kg, 37 kg, 50 kg,

550 kg, 667 kg

       chlor max. 10 ppm
chloruhlovodíky max. 10 ppm
voda max. 10 ppm

 

Oxid dusičitý (Distickstofftetraoxid) - NO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Distickstofftetraoxid 1.85 4000 min. 98,5 % hm. voda max. 3000 ppm 6 kg, 52 kg

  

Fluorovodík (Fluorwasserstoff) - HF
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Fluorwasserstoff 3.5 3100 min. 99,95 % hm. kys. sírová max. 300 ppm 4.2 kg, 25 kg, 33 kg,
330 kg
    voda max. 200 ppm
kys. hexafluorkřemičitá max. 20 ppm
oxid siřičitý max. 10 ppm

  

Oxid siřičitý (Schwefeldioxid) - SO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Schwefeldioxid 3.8 0800 min. 99,98 % hm. kys. sírová  max. 100 ppm 6 kg, 12 kg, 24.6 kg, 49 kg
63,8 kg, 490 kg, 984 kg, 1070 kg
       zbytek po odpaření max. 50 ppm
voda max. 100 ppm
Schwefeldioxid
Spezial Grade
0805 min. 99,98 % hm. kys. sírová max. 100 ppm 24,4 kg, 63,8 kg
těžké kovy (Pb) max. 10 ppm
produkt vyhovuje nařízením pro kvalitu potravin
podle normy 96/77 EU
selen (Se) max. 10 ppm
olovo (Pb) max. 5 ppm
arsen (As) max. 3 ppm
rtuť (Hg) max. 1 ppm
voda max. 50 ppm
zbytek po odpaření max. 100 ppm

 

Fluorid sírový (Schwefelhexafluorid) - SF6 

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Schwefelhexafluorid 3.0 3700 min. 99,9 % hm. tetrafluormethan max. 500 ppm 10 kg, 40 kg
       vzduch max. 500 ppm
voda max. 50 ppm
olej max. 10 ppm
kyseliny (HCl) max. 1,3 ppm

 

Sirovodík (Schwefelwasserstoff) - H2S

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Schwefelwasserstoff 2.8 0900 min. 99,8 % obj. karbonylsulfid max. 3000 ppm obj. 6.7 kg, 50 kg, 600 kg
    methan max. 1 ppm obj.