Příruční přístroje a zákaloměry

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Příruční měřicí přístroje Lovibond byly vyvinuty pro co možná nejsnazší a nejrychlejší stanovení požadovaných parametrů vody. Nepotřebují kyvety a odebírání vzorků, měření probíhá přímo v bazénové vodě pomocí senzorů (elektrod), tzn. že nepotřebují žádné reagencie. Přístroje jsou vodotěsné (nebo alespoň vlhkotěsné) a prachotěsné, lehké a skladné, ale přitom velmi odolné. Výsledky měření se zobrazují ihned na digitálním displeji. Jako měřicí čidla se používají skleněné nebo plastové elektrody s gelovým nebo kapalným elektrolytem.

Přístroje jsou napájené z baterií, tudíž nabízí naprostou mobilitu při měření a umožňují ukládat naměřené hodnoty do paměti přístroje. Jsou vhodné zejména pro měření hodnoty pH, teploty bazénové vody, oxidačně-redukčního potenciálu (ORP), vodivosti, rozpuštěného kyslíku a celkově rozpuštěných látek ve vodě, salinity apod. Přístroje lze snadno kalibrovat pomocí referenčních standardů. Měřicí přístroje řady SensoDirect 110 nebo 200 dodáváme v praktickém plastovém kufříku včetně elektrod a kalibračních roztoků.

Kompletní nabídku příručních měřicích přístrojů pro analýzu bazénové vody najdete v přiloženém katalogu, ale protože nabídka je velmi široká a někdy je obtížné si vybrat ten nejvhodnější přístroj, naši odborníci s praktickými zkušenostmi z oblasti veřejných bazénů pro Vás připravili výběr těch nejvhodnějších přístrojů splňujících požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.

 

Digitální ruční přístroj SensoDirect 50

Kromě standardních fotometrů s pomocí tablet Phenolrot je hodnotu pH vody možné měřit také samostatně pomocí vodotěsného tužkového přístroje SensoDirect 50. Měření se provádí pomocí pH elektrody, která je na přístroji vyměnitelná. Přístroj je možné kontrolovat a kalibrovat 3-bodovou kalibrací. Pro kalibraci je možné k přístroji přikoupit kalibrační tablety, kterými se připravuje vždy čerstvý kalibrační roztok. Vzhledem k postupným změnám na elektrodě (vlastnost všech elektrod) je pravidelná kalibrace přístroje doporučena (cca jednou za měsíc). Obsluha má pak vždy jistotu, že naměřené hodnoty jsou skutečně pravdivé a prokazatelné. Rozsah měření hodnoty pH je  0 až 14 pH při rozlišení 0,01 pH.


Digitální ruční přístroj SensoDirect ORP/Redox SD 60

Redox - potenciál nebo také oxidačně redukční potenciál (ORP) je jeden z parametrů, který má značnou vypovídací hodnotu o účinnosti desinfekce bazénové vody. Tento parametr je z fyzikálních důvodů možné měřit pouze pomocí elektrody. Vodotěsný tužkový přístroj SensoDirect ORP/Redox SD 60 představuje díky mikroprocesorovému řízení revoluci v oblasti miniaturních přístrojů pro měření redox potenciálu (ORP). Pokročilé funkce ORP měřáku při zachování uživatelsky přívětivého ovládání zajišťuje řídící mikroprocesor ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

Přístroj SensoDirect ORP/Redox SD 60 je ideálním přístrojem pro rychlé a jednoduché stanovení oxidačně-redukčního potenciálu v kapalinách. Elektroda odpovídá předepsanému typu ve vyhlášce č. 135/2004 Sb. Přístroj je možné kontrolovat a kalibrovat 1-bodovou kalibrací. Pro kalibraci je možné k přístroji přikoupit kalibrační roztok (470 mV). Vzhledem k postupným změnám na elektrodě (vlastnost všech elektrod) je pravidelná kalibrace přístroje doporučena (cca jednou za měsíc). Obsluha má pak vždy jistotu, že naměřené hodnoty jsou skutečně pravdivé a prokazatelné. Elektroda přístroje je vyměnitelná. Rozsah měření přístrojem je -90 až + 1.000 mV při rozlišení 1 mV.

Redox-potenciál 
dle vyhlášky 135/2004 Sb. je tento parametr nutno měřit několikrát denně!

 

Zákal (zakalení bazénové vody)
dle vyhlášky 135/2004 Sb. je nutno měřit 2 krát za měsíc!

Zákalometry (turbidimetry) jsou speciální kategorií měřicích přístrojů. Pracují podobně jako fotometry se světlem, ale nepoužívají obarvení vzorku na základě reakce s přidanou chemikálií, ale určují zákal přímo dle charakteristiky průchodu světla vzorkem. Používají tzv. nefelometrickou metodu měření, přičemž vyjadřují hodnotu zákalu v nefelometrických jednotkách zákalu (NTU), identické s formazínovou nefelometrickou jednotkou zákalu (FNU).


Digitální turbidimentr TurbiCheck

Zákal v bazénové vodě je možné měřit nefelometricky pomocí měřicího přístroje TurbiCheck s infračerveným zdrojem světla, který je určen pro snadnou a rychlou obsluhu v laboratoři i pro mobilní použití v terénu. Kompaktní, ergonomický a přesný  měřicí přístroj pro stanovení zákalu měřením infračerveného záření, rozptýleného pod úhlem 90°. Rozsah měření je 0,01 – 1100 NTU = FNU = TE/F, při rozlišení 0,01 NTU. Vodě odolná měřicí komora, velký digitální displej a lehce obsluhovatelná klávesnice poskytují bezpečnost provozu a komfort obsluhy. Přístroj je napájen 9V baterií.

Měření zákalu nemusí sloužit jen ke splnění povinnosti dle vyhlášky č. 135/2004 Sb., ale také ke kontrole účinnosti filtrace bazénové vody a dávkovaného vločkovače. Dle naměřeného rozdílu zákalu před a za filtrací (nefiltrovanou a filtrovanou vodou) lze určit, jaká je účinnost filtrace, stav pískové náplně ve filtrech a také účinnost a správné dávkování vločkovače pro vysrážení nečistot z bazénové vody. Fotometr dodáváme kompletně připravený na okamžité uvedení do provozu s kyvetami, kalibračními roztoky a příslušenstvím v praktickém plastovém kufříku. Pro měření nejsou zapotřebí již žádné další reagenční chemikálie či příslušenství.