Fotometry

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Fotometrie je nejpřesnější způsob jak měřit parametry bazénové vody. Fotometry Lovibond jsou  špičkové měřicí přístroje, které pracují na fotometrickém principu a jsou určeny pro mobilní nebo stacionární analýzu různých parametrů vody. První fotometr vyvinula německá firma Tintometer již před více než 30 lety, dnes jako renomovaný výrobce široké škály fotometrických systémů vyrábí přístroje jednoparametrové i multifunkční, kompaktní i profesionální a všechny tyto měřicí přístroje Vám na českém trhu exkluzivně nabízíme již téměř 10 let. Fotometry jsou velice přesné přístroje a používá je v dnešní době nejen většina provozovatelů bazénů, ale díky možnosti přesné kalibrace i kontrolní orgány hygieny a profesionální laboratoře.

    

Princip měření spočívá v prosvětlení vzorku vody obarvené reagencií světelným (monochromatickým) paprskem. Zabarvení vzorku po přidání reagencie, které je přímo úměrné množství sledované látky ve vodě, ovlivňuje díky absorpci intenzitu prošlého světla určité vlnové délky. Detektor světla, které prošlo vzorkem, pomocí mikroprocesoru přepočítá naměřenou hodnotu na koncentraci analyzované látky ve vzorku vody. Měření s fotometrem je proto velmi jednoduché, stačí odebrat vzorek analyzované vody, do kyvety přidat reagencii a vložit kyvetu do měřicí šachty fotometru. Na displeji se potom zobrazí naměřené hodnoty.

Fotometricky lze měřit za pomocí vhodných reagencií prakticky všechny známé parametry vody, některé typy fotometrů Lovibond měří jeden, předem daný parametr, jiné jsou naprogramovány na měření více parametrů. Při výběru toho správného modelu záleží na konkrétních požadavcích uživatele. Fotometry Lovibond používají jako zdroj světla diody s vysokou stabilitou monochromatického světla při zachování nepatrného příkonu.

Přístroje jsou vlhkotěsné, nedochází tak ke vniknutí vody do elektronických částí, jsou také kompaktní a ergonomické, i nejcitlivější část fotometru, měřicí šachtu, lze snadno čistit. Jako reagencie se mohou používat buďto reagenční tablety nebo reagenční roztoky, tzv. kapičky, proto je nutné předem zvážit a vybrat nejvhodnější typ přístroje právě pro Vás. Přístroje dodáváme v praktickém kufříkovém balení včetně příslušenství, které obsahuje 3 kyvety, reagencie na 100 měření, míchací tyčinku, 9V baterii a podrobný návod. Náhradní reagenční roztoky v kapičkách či náhradní reagenční tablety jsou stále vedeny na skladě a posíláme je do 24 hodin po objednání.

Kompletní nabídku fotometrů a reagenčních chemikálií pro měření a analýzu bazénové vody najdete v přiloženém katalogu, ale protože nabídka je velmi široká a někdy je obtížné si vybrat ten nejvhodnější přístroj, naši odborníci s praktickými zkušenostmi z oblasti veřejných bazénů pro Vás připravili výběr těch nejvhodnějších přístrojů splňujících veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.


Měření chloru (volný, vázaný) a hodnoty pH
tři nejdůležitější parametry, dle vyhlášky 135/2004 Sb. nutno měřit několikrát denně!

Volný chlor je sice jeden z nejdůležitějších parametrů desinfekce vody, ale bohužel vyhláška č. 135/2004 Sb. požaduje i měření vázaného chloru a to několikrát denně! Vázaný chlor je složka celkového chloru, která již nemá zásadní desinfekční účinky a při větším množství je naopak škodlivá. Nepříznivě účinkuje na pokožce a voda je silně cítit chlorem. Lidé pak říkají, že voda je přechlorovaná. Skutečnost je ovšem taková, že je to právě vázaný chlor, který je takto cítit.

Vázaný chlor vzniká při reakci s organickým znečištěním, například při sloučení volného chloru s močovinou a dusičnany vznikají tzv. chloraminy. Samostatně nelze vázaný chlor měřit, vždy se určuje jako rozdíl mezi volným a celkovým chlorem, který již měřitelný je. Jak volný tak celkový (vázaný) chlor se může měřit pouze metodou DPD, která je též předepsána vyhláškou. Měření se provádí pomocí fotometru, který dokáže velmi přesně, opakovaně a prokazatelně určit míru zabarvení měřeného vzorku vody a na digitálním displeji pak ukázat naměřenou hodnotu.

 

Digitální fotometr MD200 Cl/pH/TA

Fotometr MD200 Cl/pH/TA měří tři nejdůležitější parametry dle vyhlášky, tedy chlor (volný, vázaný) a hodnotu pH, kromě toho ještě celkovou alkalitu vody. Digitální fotometr, je určen k nejprůkaznějšímu a nejpřesnějšímu měření volného a vázaného chloru a hodnoty pH v jakémkoli místě bazénu a také ke kontrole a kalibraci elektrod nebo stacionárních průtokových a regulačních systémů, měřících kontinuálně. Měření probíhá na základě DPD metody, kdy do vody přidaná reagenční chemikálie reaguje s příslušnou složkou chloru ve vodě nebo reaguje na základě hodnoty pH.

Při reakci dojde k zabarvení vzorku, na jehož základě pak po průchodu světelného paprsku vzorkem fotometr vyhodnotí množství chloru ve vodě či hodnotu pH nebo TA. Jako reagenční chemikálie se mohou použít zatavené tablety v hliníkových fóliích nebo reagenční roztoky dodávané v kapičkách velmi příjemných pro obsluhu. Protože se jedná o velmi kvalitní fotometr, je k němu možno dokoupit kalibrační a kontrolní standardy, podle nichž lze přístroj zkontrolovat a v případě potřeby se podle nich může také zkalibrovat. Na standardy je vystaven certifikát, který zaručuje a osvědčuje jejich originalitu a kvalitu. Standardy se mohou použít i při prokazování přesnosti měření při neshodách s hygienickými kontrolami.

Stejné přístroje také používají hygienické stanice k mobilní kontrole parametrů bazénové vody. Přístroj je navržen se zvláštním ohledem na podmínky při použití v terénu s jednoduchou a snadno pochopitelnou obsluhou. Je vhodný i pro letní koupaliště, kde se často mění obsluha (např. brigádníci) nebo pro strojníky, kteří nemají vzdělání laboratorních techniků. Fotometr MD200 Cl/pH/TA představuje jeden z nejlevnějších, ale přitom velmi kvalitních a přesných fotometrů a znamená pro Vás vstup do oblasti fotometrie při vynikajícím poměru ceny, výkonu, kvality a užitku přístroje. Na přístroj zajišťujeme odborný servis a provádíme veškeré kalibrace. V ceně přístroje jsou již reagenční kapičky na měření nebo reagenční tablety na měření všech čtyř parametrů – volný chlor, celkový (vázaný) chlor, hodnota pH a celková alkalita.

Rozsah měření:

chlor (volný, celkový) 0,05 – 6 mg/l Cl2  rozlišení 0,01 mg/l
hodnota pH    6,5 – 8,4 pH   rozlišení 0,01 pH
celková alkalita   5 – 200 mg/l CaCO3 rozlišení 1 mg/l


Používané reagenční tablety a roztoky:

Tablety DPD No.1 – volný chlor 
Tablety DPD No.3 – celkový chlor
Tablety Phenolrot – hodnota pH
Reagenční roztok DPD 1 pufer
Reagenční roztok DPD 1 reagence
Reagenční roztok DPD 3 celkový chlor
Reagenční roztok Phenolrot, hodnota pH

 

Digitální fotometr MD100 Cl/pH

Fotometr MD100 Cl/pH je velice kompaktní, lehký, příruční přístroj, který měří tři nejdůležitější parametry dle vyhlášky tedy chlor (volný, vázaný) a hodnotu pH. Digitální fotometr je určen k nejprůkaznějšímu a nejpřesnějšímu měření volného a vázaného chloru a hodnoty pH v jakémkoli místě bazénu. Měření probíhá na základě DPD metody, kdy do vody přidaná reagenční chemikálie reaguje s příslušnou složkou chloru ve vodě nebo reaguje na základě hodnoty pH. Při reakci dojde k zabarvení vzorku, na jehož základě pak po průchodu světelného paprsku vzorkem fotometr vyhodnotí množství chloru ve vodě či hodnotu pH. Jako reagenční chemikálie se mohou použít zatavené tablety v hliníkových fóliích nebo reagenční roztoky dodávané v kapičkách velmi příjemných pro obsluhu. Přístroj je navržen se zvláštním ohledem na podmínky při použití v terénu s jednoduchou a snadno pochopitelnou obsluhou. Je vhodný i pro letní koupaliště, kde se často mění obsluha (např. brigádníci) nebo pro strojníky, kteří nemají vzdělání laboratorních techniků. V ceně přístroje jsou již reagenční kapičky nebo reagenční tablety na měření všech parametrů.

Rozsah měření:

chlor (volný, celkový) 0,05 – 6 mg/l Cl2  rozlišení 0,01 mg/l
hodnota pH    6,5 – 8,4 pH   rozlišení 0,01 pH

 
Elektronický bazénový tester SCUBA II

Ponorný měřicí elektronický tester Scuba II používá stejnou technologii, jako se používá ve veřejných bazénech u fotometrů MD200. Přístrojem snadno změříte obsah volného a celkového (vázaného) chloru, hodnotu pH vody, celkovou alkalitu a obsah kyseliny kyanurové. Vzorek vody je testován dle fotometrického principu metodou DPD a je zobrazen na digitálním displeji s vysokým rozlišením. Moderní pouzdro je vyrobeno příjemně ergonomicky a samozřejmě je vodotěsné. K dodávce přístroje patří speciálně vylisované reagenční tablety Scuba s extrémě rychlou rozpustností (poznají se podle bílé fólie). Scuba II je určena pro rychlá namátková měření u velkých koupališť a aquaparků prováděná plavčíky kdekoli v prostoru bazénu jako doplnění základního hlavního fotometru MD200. Obsluha přístroje je velmi snadná a rychlá.

Rozsah měření:

chlor (volný, celkový) 0 – 6 mg/l Cl2  rozlišení 0,01 mg/l
brom 0 – 13 mg/l Br rozlišení 0,01 mg/l
hodnota pH    6,5 – 8,4 pH   rozlišení 0,01 pH
celková alkalita   0 – 500 mg/l CaCO3 rozlišení 1 mg/l
kyselina kyanurová 0 – 80 mg/l Cys rozlišení 1 mg/l
                       
Používané reagenční rychlorozpustné tablety:
Tablety DPD Free
Tablety DPD Total
Tablety pH 6,5 – 8,4
Tablety ALKALINITY
Tablety STABILIZER (Cys)


Digitální fotometr MD200 Ozón

V případě, že je k úpravě bazénové vody používán také ozón, měl by být provoz bazénu vybaven také přístrojem pro měření ozónu. K tomuto účelu slouží digitální fotometr MD200 Ozón, který dokáže velmi přesně, opakovaně a prokazatelně určit míru zabarvení měřeného vzorku vody dle obsahu ozónu a na digitálním displeji pak ukázat naměřenou hodnotu.  Jako reagenční chemikálie se používají zatavené tablety OZONE v hliníkových fóliích. Přístroj je navržen se zvláštním ohledem na podmínky při použití v terénu s jednoduchou a snadno pochopitelnou obsluhou. Je vhodný i pro letní koupaliště, kde se často mění obsluha (např. brigádníci) nebo pro strojníky, kteří nemají vzdělání laboratorních techniků. V ceně přístroje jsou již reagenční tablety na měření.

Rozsah měření:

ozón 0,05 – 0,5 mg/l O3 rozlišení 0,01 mg/l

 

Profesionální měření parametrů bazénové vody - vše v jednom

Digitální fotometr MultiDirect

Špička mezi fotometry, multifunkční digitální fotometr, který měří všechny kvalitativní parametry vody pro oblast veřejných bazénů dle vyhlášky č.135/2004 Sb. plus dalších 30 parametrů. Mikroprocesorem řízený fotometr s 6-ti interferenčními filtry s různými vlnovými délkami, díky kterým lze jedním přístrojem měřit až 45 různých parametrů vody. Přístroj má vnitřní paměť na 1.000 záznamů s datem, časem a registračním číslem měření. Lze propojit s PC, kde je možné dále ukládat či zpracovávat naměřená data. K fotometru je možné připojit přenosnou tiskárnu. Používají se standardní baterie nebo aku články, které je možné v přístroji přímo nabíjet. Ve fotometru jsou již naprogramované metody, které vycházejí z potřeb úpravy bazénové vody veřejných bazénů. Navíc je však možné přístroj dodatečně kdykoli doprogramovat dalšími měřicími metodami pro další měřené parametry.

Měřitelné parametry
● alkalita M ● alkalita P ● hliník ● amonné ionty (amoniak) ● brom ● vápenatá tvrdost ● chlor ● chlordioxid ● chloridy ● CHSK ●  kyselina kyanurová ● železo ● fluoridy ● celková tvrdost ● močovina ● hydrazin ● jód ● měď ● mangan ● molybdenany ● dusičnany ● dusitany ● ozón ● pH ● PHMB (polyhexamethylbiguanid) ● fosfáty ●  aktivní kyslík ● kyselinová kapacita ● oxid křemičitý ● sírany ● siřičitany ● dusík celkový ● peroxid vodíku ● zinek

Tento přístroj je doporučován pro veřejné bazény a koupaliště s profesionální obsluhou a cílem udržovat, upravovat a kontrolovat bazénovou vodu skutečně moderními, přesnými a profesionálními prostředky a mít přesný přehled o kvalitě upravované vody.

 
Přiložené soubory