Komparátory

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Komparátory jsou kompaktní příruční měřicí přístroje, které pracují na kolorimetrickém principu a jsou určeny pro mobilní nebo stacionární analýzu různých parametrů vody. Díky široké škále stálobarevných disků s plynulým přechodem zabarvení se jedná o rozsáhlý a poměrně přesný kolorimetrický systém s jednoduchou obsluhou.

Měření probíhá tak, že jedna ze dvou kyvet naplněných vzorkem bazénové vody se vloží do levé komory komparátoru a slouží k vyrovnání barevných vlivů a vlivů zakalení. V druhé kyvetě se smíchá vzorek vody s patřičnými reagencemi a vloží se do pravé komory komparátoru. Po vložení srovnávacího barevného disku jím otáčíme tak dlouho, až docílíme optické shody barvy na disku a zabarveného vzorku. Výsledek měření pak odečteme z kontrolního okna.

Difusorová deska na zadní straně přístroje slouží k eliminaci okolních vlivů a nepříznivých světelných poměrů, použitím zrcadlové optiky je využito celého objemu kyvety pro hloubku průhledu přes vrstvu obarveného vzorku a tím je dosaženo vysoké přesnosti. Důkladné porovnání vzorku s barevným standardem umožňuje také plynulý přechod na barevné stupnici srovnávacího disku. Výhodou komparátorů je, že umožňují měřit mnoho libovolných parametrů jedním přístrojem, stačí vyměnit srovnávací disk a použít jinou reagencii na vzorek bazénové vody. Dodáváme komparátory a jejich příslušenství v různých typech balení.

 

Checkit Comparator TEST-KIT

je standardní kufříkové balení a obsahuje:

 • praktický plastový kufřík na přenášení a uložení všech součástí sady
 • vlastní komparátor
 • sadu srovnávacích disků pro měření zvoleného parametru vody
 • sadu kyvet na vzorky
 • míchací tyčinku
 • sadu reagencií na 30 testů
 • podrobný návod

 

Checkit Comparator TEST-PAK je balení sloužící k rozšíření možností měření o další parametr a obsahuje:

 • sadu srovnávacích disků pro měření zvoleného parametru vody
 • sadu kyvet na vzorky
 • míchací tyčinku
 • sadu reagencií na 30 testů
 • podrobný návod

 

Checkit Disc jsou náhradní disky na měření dalšího parametru, které lze doobjednat samostatně. Pomocí Lovibond Checkit Comparator systému lze měřit následující parametry bazénové vody:

 • celkovou alkalitu
 • hliník
 • amonné ionty
 • brom
 • chlor (volný, vázaný, celkový)
 • železo
 • měď
 • dusičnany
 • ozón
 • hodnotu pH
 • fosfáty
 • kyselinovou kapacitu KNK4,3                                                                            

Kompletní nabídku komparátorů a reagenčních chemikálií pro rozbory a analýzy bazénové vody najdete v přiloženém katalogu, ale protože nabídka je velmi široká a někdy je obtížné si vybrat ten nejvhodnější přístroj, naši odborníci s praktickými zkušenostmi z oblasti veřejných bazénů pro Vás připravili výběr těch nejvhodnějších přístrojů potřebných pro to, abyste splnili požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.


Checkit Comparator Amonné ionty

Amonné ionty mají být dle vyhlášky měřeny jednou týdně, jejich měření je možné provádět pomocí komparátoru se sadou disků na amonné ionty. Jedná se o kompaktní kolorimetrický systém, který se díky snadné obsluze hodí jak pro práci v terénu, tak také pro stabilní analýzy. Do obou kyvet se nabere vzorková voda. Do jedné kyvety je vhozena reagenční tableta, která způsobí zabarvení vody v kyvetě. Kyvety se vsunou do těla komparátoru. Zabarvení vzorkové vody se porovnává se souvislou barevnou stupnicí na disku komparátoru, se kterým se otáčí až do barevné shody vzorku vody a barvy na disku. Při shodě barvy se pak na disku odečte hodnota měřeného parametru.

Druhá kyveta s vodou slouží k eliminaci případného zakalení vzorkové vody. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Svou přesností a průkazností odpovídá požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. a hygienickým kontrolním orgánům. Rozsah komparátoru je 0 – 1 mg /l N, používané reagencie jsou AMMONIA No. 1 a AMMONIA No. 2.

 

Checkit Comparator Dusičnany

Dusičnany mají být dle vyhlášky měřeny jednou týdně, jejich měření je možné provádět pomocí komparátoru se sadou disků na dusičnany. Jedná se o kompaktní kolorimetrický systém, který se díky snadné obsluze hodí jak pro práci v terénu, tak také pro stabilní analýzy. Do obou kyvet se nabere vzorková voda. Do jedné kyvety je vhozena reagenční tableta, která způsobí zabarvení vody v kyvetě. Kyvety se vsunou do těla komparátoru. Zabarvení vzorkové vody se porovnává se souvislou barevnou stupnicí na disku komparátoru, se kterým se otáčí až do barevné shody vzorku vody a barvy na disku. Při shodě barvy se pak na disku odečte hodnota měřeného parametru.

Druhá kyveta s vodou slouží k eliminaci případného zakalení vzorkové vody. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Svou přesností a průkazností odpovídá požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. a hygienickým kontrolním orgánům. Rozsah komparátoru je 10 – 100 mg/l NO3, používané reagencie jsou NITRACHECK No. 1 a NITRACHECK No. 2.

 

Checkit Comparator Celková alkalita

Měření celkové alkality je možné provádět pomocí komparátoru se sadou disků na celkovou alkalitu. Jedná se o kompaktní kolorimetrický systém, který se díky snadné obsluze hodí jak pro práci v terénu, tak také pro stabilní analýzy. Do obou kyvet se nabere vzorková voda. Do jedné kyvety je vhozena reagenční tableta, která způsobí zabarvení vody v kyvetě. Kyvety se vsunou do těla komparátoru. Zabarvení vzorkové vody se porovnává se souvislou barevnou stupnicí na disku komparátoru, se kterým se otáčí až do barevné shody vzorku vody a barvy na disku. Při shodě barvy se pak na disku odečte hodnota měřeného parametru. Druhá kyveta s vodou slouží k eliminaci případného zakalení vzorkové vody.

Měření je velmi jednoduché a rychlé. Svou přesností a průkazností odpovídá požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. a hygienickým kontrolním orgánům. Hodnota celkové alkality (CA) silně ovlivňuje výkyvy hodnoty pH, její nestabilitu, ovlivňuje vznik zákalů a má velký vliv na spotřebu chemikálií pro úpravu pH. Má-li voda příliš nízkou CA, dochází k velmi rychlým a výrazným výkyvům pH. Je-li CA příliš vysoká, voda má sklon k tvorbě zákalů a má většinou také vysoké pH, současně je velmi obtížné pH snížit a neúměrně se zvyšuje spotřeba chemikálie pro úpravu hodnoty pH. Doporučená hodnota CA se pohybuje v rozmezí 80 – 120 mg/l CaCO3 (cca 4,5 - 7 dHo).  Rozsah komparátoru je 20 – 240 mg/l CaCO3, používané reagencie jsou ALKACHECK.

 
Přiložené soubory