Automatizace a vizualizace procesu úpravy vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Technologický proces úpravy bazénové vody a celkový provoz veřejného bazénu definuje spousta parametrů, které je nejen výhodné, ale mnohdy nutné kontinuálně sledovat. Při použití vhodných komponent je možné hodnoty těchto parametrů nejen měřit, ale i dálkově přenášet, zobrazovat centrálně na PC nebo chytrém telefonu. S trochou nadsázky lze říci, že veřejný bazén jde obsluhovat  mobilním telefonem ze své oblíbené restaurace.

Koncept SMARTpool od GHC Invest přináší sofistikované modulární řešení, které lze přizpůsobit na míru každému bazénovému provozu a zároveň libovolně rozvíjet, dle požadavků provozovatele bazénu.

Základní sledované parametry

 • fyz.-chem. vlastnosti vody – údaje z desky MaR (volný Cl, hodnota pH, Redox potenciál, teplota)
 • chyba průtoku měřené vody
 • množství dopouštěné ředící vody
 • recirkulace vody v bazénu (průtok)
 • ovládání cirkulačních čerpadel
 • teplota vzduchu
 • mezní tlak v potrubí před filtry
 • údaje ze snímačů hladin chemikálií v barelech
 • přepnutí přepínače chlorových lahví v chlorovně
 • hlášení alarmu hlídače úniku chloru 
Spolu se snadným rozšířením systému o více hardwarových vstupů je možné doprogramovat vizualizaci a ovládací software o další volitelné funkce inteligentní elekroinstalace dle Vašich požadavků.

Volitelné parametry
 • ovládání čerpadel a dmychadel vodních atrakcí
 • údaje ze vstupních turniketů (počet návštěvníků)
 • detailní meteorologické údaje
 • ovládání ohřevu bazénové vody
 • ovládání vzduchotechniky
 • ovládání osvětlení bazénové haly
 • alarmy zabezpečovacího systému
 • apod.
Vlastní vizualizace - vždy je možné zobrazení přizpůsobit zákazníkovi
Tento systém tedy umožňuje nejen sledovat měřené parametry na centrálním pultu nebo PC, ale lze je přes tento modul také měnit. Zapínat a vypínat ohřev vody, dopouštět vodu, zapínat čerpadla, ovládat vzduchotechniku apod. Systém SMARTpool patří do rodiny tzv. inteligentní elektroinstalace. Výměna informací se uskutečňuje prostřednictvím instalační sběrnice, účastníci na sběrnici, tzn. aktory (vysílače) a senzory (přijímače), jsou připojeni na tuto sběrnici a vyměňují si navzájem informace prostřednictvím datových telegramů.

Výhody systémové instalace oproti klasické elektroinstalaci

 • komfort v řízení, ovládání a řízení spotřeby energie
 • u rozsáhlých systémů je to jediná cesta z důvodu přehlednosti a komplexnosti
 • možnost snadného rozšíření systémové instalace a jednoduchá kabeláž
 • možnost dodatečně přizpůsobovat a upravovat nastavení celého systému
 • sběrnice je napájena nízkým napětím SELV
 • systémová instalace využívá volné topologie, kdy jednotliví účastníci jsou vzájemně propojeni sběrnicovým kabelem

Volná topologie sběrnicové instalace umožňuje eliminovat neúnosné množství kabeláže a zároveň se umí přizpůsobit specifikům každého provozu (dispozice strojovny, umístění periférií, umístění centrální jednotky, přístup k internetu apod.) Srdcem systému SMARTpool je CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CP-1000. Tato jednotka řídí celý systém inteligentní elektroinstalace. Má v sobě již nahraný visualizační software, který je možno programátorsky upravovat. Uživatel se pak síťově (dálkově, bezdrátově) připojuje přímo k tomuto zařízení. Jednotka má v sobě integrováno rovněž několik binárních vstupů a relé výstupů, na které se připojují jednotlivé periférie.

                    

Součástí jednotky je i paměťová SD karta. Potřebné vstupy ze 4 dalších periférií (např. údaje z desky MaR) zajišťuje tzv. JEDNOTKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ADC2-40M. Celý modulární systém je možno v podstatě donekonečna rozšiřovat, podle potřeby dalších vstupů (měřených či sledovaných parametrů). Součástí hardwarového řešení je samozřejmě i napájecí zdroj a jistič, vše ukryto v plastové rozvodnicové skříňce. V případě potřeby bezdrátového přenosu dat je pak nutno dodat ještě Wi-Fi router ev. GSM modul. Hlavními sledovanými parametry systému SMART pool jsou údaje z měřicí, regulační a dávkovací stanice pro chemickou úpravu vody. Požadované výstupy poskytuje řídící panel TOPAX desky MaR: EASYPOOL SMART CPRT

 

Možné zobrazení údajů z chlorovny

Vlastní vizualizace - podstránka s grafy hodnot (Cl, pH, Redox, teplota)

 

Varianty řešení podle spojení s centrální jednotkou:

SMARTpool WiFi

Řešení, kdy se na centrální jednotku vybavenou Wi-Fi routerem připojuji bezdrátově pomocí Wi-Fi připojení (z PC, notebooku, smartphonu). Neumožňuje dálkový přístup přes internet, ale nabízí na kabeláži nezávislý přístup odkudkoliv v dosahu signálu Wi-Fi. Vhodné pro provozy z omezeným nebo žádným přístupem na internet.
 
SMARTpool NET

Standardní řešení, kdy se centrální jednotka připojí kabelem do podnikové sítě nebo přímo na internet. Umožňuje snadný dálkový přístup přes internet pro všechny uživatele, co mají přístupová práva.
 
SMARTpool MOBILE

Připojení centrální jednotky na internet pomocí GSM modulu. Umožňuje dálkový přístup stejně jako předchozí varianta, záleží ale na úrovni signálu GSM v místě, kde je umístěna CJ. Vhodné pro provozy z omezeným nebo žádným přístupem na internet. 

Vlastní vizualizace – jednoduché zobrazení pro smartphone

     

  Hodnoty z meteostanice                Hodnoty z desky MaR

Součástí vizualizace je i ukládání dat do provozních deníků, které jsou ke stažení ve formátu .CSV (formát pro Microsoft Excel). Celý systém právě proto, že umožňuje dálkový přístup, pracuje samozřejmě s vysokou mírou zabezpečení (už. jméno a heslo), kterou je možno dle přání ještě navýšit. Do centrální jednotky lze nastavit přímo unikátní MAC adresy zařízení, které budou mít výhradně povolený přístup (počítače, smartphony), a to až pro 10 zařízení. Obdobnými systémy jsou řízeny instalace ve velkých průmyslových podnicích a např. i v JE Dukovany, tudíž není potřeba se bát neoprávněných přístupů na vizualizaci Vašeho bazénu. Z oblasti spíše sci-fi jsou pak netušené bezdrátové možnosti spojení centrální jednotky s jednotlivými „wireless“ přenašeči dat z jednotlivých periférií. V podstatě se dá říci, že by ve strojovně nemusel vést jediný kabel.

 
Přiložené soubory