Měření a regulace kvality vody a dávkování chemikálií

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Podmínka kontinuálního sledování hlavních parametrů bazénové vody, jako je obsah volného chlóru, hodnota pH a redox potenciálu, je pro veřejné bazény a koupaliště dána vyhláškou č. 135/2004 Sb.. Špičková měřicí a regulační zařízení značky Jesco vám pomohou splnit veškeré požadavky vyhlášky a ještě vám ušetří spoustu nákladů i času.

Tato plně automatická zařízení nejenom přesně měří a vyhodnocují požadované parametry bazénové vody, ale zároveň optimálně řídí dávkování příslušných chemikálií na úpravu vody tak, aby byly průběžně udržovány nastavené hodnoty. Kompaktním řešením pro celou škálu bazénů, od malých dětských až po velké plavecké či rekreační, je měřicí a regulační deska EASYPOOL SMART CPRT. Rozvod měřené vody uvnitř desky umožňuje snadnou instalaci případně výměnu senzorů a také jednoduché odebírání vzorků na kalibraci. Přesné senzory předávají v reálném čase informace o množství desinfekce, hodnotě pH, teplotě vody a oxidačně redukčním potenciálu. Magnetická čerpadla moderní konstrukce pak zajišťují přesné a bezpečné dávkování agresivních chemikálií.

Mozkem celého zařízení je regulační jednotka TOPAX DX, která díky množství pokročilých funkcí (provozní deník, alarm), ale také díky jednoduchému ovládání s menu v češtině, přesnosti měření a spolehlivosti představuje ideálního pomocníka pro kontrolu kvality bazénové vody.

Tato vícekanálová jednotka s množstvím vstupů a výstupů vyhodnocuje data získaná z měřicích sond a podle nastavených parametrů řídí činnost dávkovacích čerpadel na tekuté chemikálie, které jsou k ní připojeny, eventuelně řídí dávkování plynného chlóru pomocí zrychlovacího čerpadla, ovládajícího průtok vody injektorem. Regulační jednotka zároveň průběžně zapisuje a ukládá naměřené hodnoty, které lze zobrazit na displeji nebo pomocí MMC karty přenést do PC, případně regulační jednotku přímo s počítačem spojit. V počítači lze naměřené hodnoty dále zpracovávat pomocí speciálního softwaru TopView.

Regulační jednotka TOPAX DX také automaticky upozorňuje na nepřesnosti při měření dané např. nedostatečným průtokem měřené vody nebo opotřebením měřicích elektrod, eventuelně jejich nezkalibrováním. Díky dvoustupňovému proporcionálnímu režimu dávkování, kdy se dávkované množství chemikálie upravuje úměrně tomu, jak se příslušná měřená hodnota blíží hodnotě nastavené, lze účinně snížit spotřebu chemikálií na desinfekci a úpravu pH. Nedochází k přechlorování ani přílišnému kolísání parametrů vody, kvalita vody je stabilní přesně tak, jak to vyžaduje nejen vyhláška, ale hlavně návštěvníci Vašeho bazénu.

Systémy automatického měření a regulace kvality vody Jesco jsou nenáročné na obsluhu, přesto dokážou zvládnout i ty nejnáročnější úkoly a jsou nedílnou součástí moderní technologie úpravy vody ve veřejných bazénech.

Hlavní funkce a výhody desek pro MaR Jesco najdete v přehledné prezentaci zde.

Přiložené soubory