Bazénové testery a reagencie

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz
Ukázka realizace

Realizace
Venkovní bazén Zdiby

Vodu ve Vašem bazénu je potřeba nejen důkladně ošetřovat pomocí kvalitní bazénové chemie, desinfikovat a filtrovat, ale také pravidelně měřit a kontrolovat. Pokud Váš bazén není vybaven automatickým systémem měření, regulace a dávkování chemikálií, musíte provádět pravidelná měření tzv. ručně, abyste získali informace o důležitých parametrech bazénové vody a tím zjistili účinnost a míru desinfekce a ostatní údaje nutné pro Vaše rozhodnutí o dalším ošetření vody v bazénu.

Pro ruční měření kvality vody v privátních bazénech dodáváme širokou škálu bazénových testrů, minitestrů a kolorimetrů, stejně tak nabízíme kvalitní a průkazné reagencie (tablety) pro tyto měřicí pomůcky. Pro majitele automatických systémů měření a regulace, jež se používají při úpravě vody, dávkování chemikálií a které kontinuálně měří parametry bazénové vody, jsou potom určeny velice přesné měřicí přístroje (fotometry), kterými můžete provádět kontrolní měření, jež jsou vždy doporučována a která také mohou posloužit na kalibraci technologie MaR. Distribuujeme spolehlivé a prověřené produkty pro měření kvality vody od německého výrobce, firmy Tintometer, která vyvíjí a vyrábí přístroje na analýzu vody již déle než 120 let pod značkou Lovibond.


Nejdůležitější parametry, které by se měly ve Vašem bazénu během koupací sezóny pravidelně 1-2x týdně sledovat (měřit), jsou obsah volného chloru a hodnota pH. Obsah volného chloru je klíčový parametr pro posouzení účinnosti desinfekce a pokles jeho koncentrace pod 0,3 mg/l znamená nutnost zvýšit nebo přidat dávku desinfekce. Volný chlor je sice hlavní parametr desinfekce vody, ale je dobré sledovat i vázaný chlor.

Vázaný chlor je složka celkového chloru, která již nemá zásadní desinfekční účinky a při větším množství je naopak škodlivá. Nepříznivě účinkuje na pokožce a voda je silně cítit chlorem, říká se, že voda je přechlorovaná. Skutečnost je ale taková, že je takto cítit právě vázaný chlor. Vázaný chlor vzniká při reakci s organickým znečištěním, například při sloučení volného chloru s močovinou a dusičnany vznikají tzv. chloraminy. Jeho odbourání z bazénové vody je vždy složitější a používá se buď metoda ředění dopouštěním čerstvé vody, nebo metoda chlorace do bodu zlomu, tzn. šokové přechlorování, kdy volný chlor rozbije navázání chloru na ostatní látky. Vysoký obsah volného chloru pak musíme nechat z vody vyprchat.

Samostatně nelze vázaný chlor měřit, vždy se určuje jako rozdíl mezi volným a celkovým chlorem, který již měřitelný je, pomocí komparátorů nebo fotometrů. Jak volný tak celkový (vázaný) chlor se může měřit pouze metodou DPD pomocí postupného přidávání tablet do vzorku vody.


Také hodnota pH vody je jedním z nejdůležitějších sledovaných faktorů. Výrazně ovlivňuje kvalitu bazénové vody i spotřebu a účinnost všech přípravků na její úpravu a ošetřování. Má vliv na funkci technologie úpravy vody, životnost bazénu, potrubních rozvodů a technologických komponent a má také významný vliv na pocit z koupání. Vysoké nebo naopak nízké pH může působit dráždění pokožky a očí při koupání, zvyšuje spotřebu chemikálií, hlavně desinfekce, zvyšuje riziko nárůstu řas a vzniku usazenin nebo zákalů, může narušovat spáry bazénu a působit korozi kovových částí.

Udržováním správné hodnoty pH vody je možné snížit spotřebu ostatních chemikálií a bez velkých komplikací držet kvalitu vody v bazénu na té nejvyšší úrovni. Ideální hodnota pH vody v bazénu je v rozmezí 6,5 až 7,6. Na dosažení optimální a správné hodnoty pH bazénové vody a jejím stabilním udržení má rovněž významný vliv celková alkalita vody (CA). V případě problémů s regulací pH vody ve Vašem bazénu se obraťte na naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou a poradí. Z široké nabídky bazénových testrů vybíráme ty nejběžnější pro snadné určení a pravidelné měření základních sledovaných parametrů bazénové vody:


MINITESTER Cl/pH

Bazénový tester mini pro analýzu obsahu chloru a hodnoty pH v bazénové vodě. Přidáním reagenční tablety se vzorek vody z bazénu zbarví do určitého odstínu dle koncentrace chloru nebo hodnoty pH ve vodě. Podle srovnávací škály na testru se pak odečte příslušná hodnota. Tester se dodává v zavíracím blistru. Součástí dodávky jsou reagenční tablety na 18 analýz a vícejazyčný návod.

Rozsah měření:           

chlor (volný) 0,1 – 3 mg/l Cl2 
hodnota pH    6,8 – 8,2 pH  

 
Tříkomorový EUROTESTER Cl/pH

Bazénový tester pro analýzu obsahu chloru a hodnoty pH v bazénové vodě. Přidáním reagenční tablety se vzorek vody z bazénu zbarví do určitého odstínu dle koncentrace chloru nebo hodnoty pH ve vodě. Podle srovnávací škály na testru se pak odečte příslušná hodnota. Tester se dodává v zavíracím blistru. Součástí dodávky jsou reagenční tablety na 20 analýz a vícejazyčný návod.

Rozsah měření:          

chlor (volný) 0,1 – 3 mg/l Cl2 
hodnota pH    6,8 – 8,2 pH  

 
POOLTESTER Cl/pH

Bazénový tester pro analýzu obsahu chloru a hodnoty pH v bazénové vodě. Přidáním reagenční tablety se vzorek vody z bazénu zbarví do určitého odstínu dle koncentrace chloru nebo hodnoty pH ve vodě. Podle srovnávací škály na testru se pak odečte příslušná hodnota. Tester se dodává v plastové krabičce. Součástí dodávky jsou reagenční tablety na 20 analýz a vícejazyčný návod. 

Rozsah měření:

chlor (volný) 0,1 – 3 mg/l Cl2 
hodnota pH    6,8 – 8,2 pH  

 
Bazénový testr POOLCHECK 5 v 1

Bazénový tester pro analýzu hodnot chloru, pH, alkality, vápenaté tvrdosti a kyseliny kyanurové v bazénové vodě. Přidáním reagenční tablety se vzorek vody z bazénu zbarví do určitého odstínu dle koncentrace určované látky ve vodě. Podle srovnávací škály na testru se pak odečte příslušná hodnota analyzované veličiny. Tester se dodává v plastovém obalu včetně příslušenství na měření. Součástí dodávky jsou reagenční tablety na 20 analýz a vícejazyčný návod.

Rozsah měření:      

chlor (volný) 0,5 – 5 mg/l Cl2 
hodnota pH    6,8 – 8,2 pH  

 
Samozřejmě dodáváme i testery na analýzu dalších parametrů bazénové vody, např. pokud používáte bezchlorovou desinfekci, musíte jako míru a účinnost desinfekce sledovat obsah aktivního kyslíku (POOLTESTER O2/pH aj.). Pokud máte problémy s obsahem minerálních látek v napouštěcí vodě, což může vést ke vzniku nežádoucích zákalů, můžete měřit obsah těchto látek. Různými pooltestry, komparátory nebo fotometry lze kompletně analyzovat bazénovou vodu a měřit obsah kovů, dusičnanů, amonných iontů atd. Podrobnější nabídku pooltestrů a měřicích přístrojů najdete v katalogu produktů zde nebo se obraťte na naše odborníky, kteří Vám pomohou vyřešit problémy při úpravě vody ve Vašem privátním bazénu.


Fotometrie je nejpřesnější způsob jak měřit parametry bazénové vody. Fotometry Lovibond jsou  špičkové měřicí přístroje, které pracují na fotometrickém principu a jsou určeny pro mobilní nebo stacionární analýzu různých parametrů vody. Princip měření spočívá v prosvětlení vzorku vody obarvené reagencií světelným (monochromatickým) paprskem. Detektor světla, které prošlo vzorkem, pomocí mikroprocesoru přepočítá naměřenou hodnotu na koncentraci analyzované látky ve vzorku vody. Měření s fotometrem je proto velmi jednoduché, stačí odebrat vzorek analyzované vody, do kyvety přidat reagencii a vložit kyvetu do měřicí šachty fotometru. Na displeji se potom zobrazí naměřené hodnoty.

Přístroje jsou vlhkotěsné, nedochází tak ke vniknutí vody do elektronických částí, jsou také kompaktní a ergonomické, i nejcitlivější část fotometru, měřicí šachtu, lze snadno čistit. Přístroje dodáváme v praktickém kufříkovém balení včetně příslušenství, které obsahuje 3 kyvety, reagencie na 100 měření, míchací tyčinku, 9V baterii a podrobný návod. Fotometry určené pro měření základních parametrů bazénové vody jsou vhodné i pro majitele soukromých bazénů s automatickými systémy úpravy vody.


Digitální fotometr MD200 Cl/pH/TA

Fotometr MD200 Cl/pH/TA měří tři nejdůležitější parametry tedy chlor (volný, vázaný) a hodnotu pH, kromě toho ještě celkovou alkalitu vody. Digitální fotometr, je určen k nejprůkaznějšímu a nejpřesnějšímu měření volného a vázaného chloru a hodnoty pH v jakémkoli místě bazénu a také ke kontrole a kalibraci elektrod nebo stacionárních průtokových a regulačních systémů, měřících kontinuálně. Měření probíhá na základě DPD metody, kdy do vody přidaná reagenční chemikálie reaguje s příslušnou složkou chloru ve vodě nebo reaguje na základě hodnoty pH. Při reakci dojde k zabarvení vzorku, na jehož základě pak po průchodu světelného paprsku vzorkem fotometr vyhodnotí množství chloru ve vodě či hodnotu pH nebo TA. Přístroj je navržen se zvláštním ohledem na podmínky při použití v terénu s jednoduchou a snadno pochopitelnou obsluhou. Fotometr MD200 Cl/pH/TA představuje jeden z nejlevnějších, ale přitom velmi kvalitních a přesných fotometrů a znamená pro Vás vstup do oblasti fotometrie při vynikajícím poměru ceny, výkonu, kvality a užitku přístroje. Na přístroj zajišťujeme odborný servis a provádíme veškeré kalibrace. V ceně přístroje jsou již reagenční  tablety na měření všech čtyř parametrů – volný chlor, celkový (vázaný) chlor, hodnota pH a celková alkalita.

Rozsah měření:

chlor (volný, celkový) 0,05 – 6 mg/l Cl2  rozlišení 0,01 mg/l
hodnota pH    6,5 – 8,4 pH   rozlišení 0,01 pH
celková alkalita   5 – 200 mg/l CaCO3 rozlišení 1 mg/l

Používané reagenční tablety a roztoky:
Tablety DPD No.1 – volný chlor 
Tablety DPD No.3 – celkový chlor
Tablety Phenolrot – hodnota pH
Reagenční roztok DPD 1 pufer
Reagenční roztok DPD 1 reagence
Reagenční roztok DPD 3 celkový chlor
Reagenční roztok Phenolrot, hodnota pH

 
Elektronický bazénový tester SCUBA II

Ponorný měřicí elektronický tester Scuba II používá stejnou technologii, jako se používá ve veřejných bazénech u fotometrů MD 200. Přístrojem snadno změříte obsah volného a celkového (vázaného) chloru, hodnotu pH vody, celkovou alkalitu a obsah kyseliny kyanurové. Vzorek vody je testován dle fotometrického principu metodou DPD a je zobrazen na digitálním displeji s vysokým rozlišením. Moderní pouzdro je vodotěsné. K dodávce přístroje patří vedle speciálně vylisovaných reagenčních tablet Scuba s extrémě rychlou rozpustností (poznají se podle bílé fólie). Scuba II je určena pro rychlá namátková měření u velkých koupališť a aquaparků prováděná plavčíky kdekoli v prostoru bazénu jako doplnění základního hlavního fotometru MD200. Obsluha přístroje je velmi snadná a rychlá.

Rozsah měření:

chlor (volný, celkový) 0 – 6 mg/l Cl2  rozlišení 0,01 mg/l
brom 0 – 13 mg/l Br rozlišení 0,01 mg/l
hodnota pH    6,5 – 8,4 pH   rozlišení 0,01 pH
celková alkalita   0 – 500 mg/l CaCO3 rozlišení 1 mg/l
kyselina kyanurová 0 – 80 mg/l Cys rozlišení 1 mg/l
                       
Používané reagenční rychlorozpustné tablety:
Tablety DPD Free
Tablety DPD Total
Tablety pH 6,5 – 8,4
Tablety ALKALINITY
Tablety STABILIZER (Cys)

 
Jako reagenční chemikálie se nejčastěji používají tablety zatavené v hliníkových fóliích (nyní nově v blistrových platíčkách), které zaručují dlouhou životnost a stabilitu reagenčních chemikálií, mají proto záruku až 10 let. K tabletám nemůže proniknout vzduch, který by s nimi reagoval a tablety jsou tak vždy čerstvé.

Nabízíme Vám kompletní paletu kvalitních a čerstvých reagencií Lovibond pro měření všech možných parametrů bazénové vody, většinu běžně používaných reagencií máme na skladě a zasíláme je do 24 hodin od objednávky. Dodáváme tablety v balení po 100 ks, 250 ks a 500 ks. Pro kalibraci a správnou funkci Vašich měřicích přístrojů nabízíme rovněž kompletní nabídku kalibračních a referenčních roztoků (standardů). S tabletami značky Lovibond budou Vaše analýzy vždy přesné a průkazné.