Technické chemikálie

Kontaktujte nás
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Obchodně technický poradce chladiva, spec. plyny
t: +420 734 316 546
e: chladiva@ghcinvest.cz

Díky své mateřské společnosti Gerling, Holz & Co. z Hamburku, která se výrobou a distribucí speciálních plynů po celém světě zabývá již více jak 100 let, jsme také my specialistou na speciální plyny. Obchodním partnerům a zákazníkům v České a Slovenské republice působícím ve všech oblastech chemického, strojírenského, potravinářského a farmaceutického  průmyslu, ve zdravotnictví, ve vinařství, v oblasti úpravy vod či chladírenství nabízíme široký sortiment plynů, chladicích médií, teplosměnných kapalin a jiných chemikálií a také veškerého příslušenství.

Zajišťujeme veškerý servis, který je s dodávkami spojen. Existuje mnoho různých způsobů použití speciálních plynů, např. k čištění a desinfekci vody, k desinfekci zdravotnických nástrojů a materiálů, k deratizaci, kultivaci kovů nitridací atd., popsat všechny možnosti využití je prakticky nemožné. Naší předností je schopnost nabídnout kompletní sortiment zkapalněných plynů podle individuálních potřeb zákazníků.

Podílíme se na vývoji a pokroku u našich obchodních partnerů tím, že pro ně připravujeme individuálně vyrobené produkty ve vhodném balení. Pomáháme s aplikací plynů, s dopravou, zajištěním potřebného vybavení a technickými službami, vše přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků. Náš oxid dusičitý se například používá jako oxidační činidlo v palivech raketových motorů pro pohon řídících trysek satelitů.

Díky intenzivní komunikaci se zákazníky dokážeme reagovat na všechny individuální požadavky či řešit náročné úkoly spojené s nejnovějším výzkumem nebo pokrokovými nápady. Potřebujete získat nezávislý náhled experta? Nebo zajistit likvidaci zbytku plynů? Koncern GHC je tu vždy se svými službami jako spolehlivý partner, který zaujímá výjimečné místo v průmyslu speciálních plynů. Naší snahou je poskytovat odborný servis s důrazem na ekonomiku, bezpečnost a ekologii.

Tlakové nádoby a příslušenství

Máme k dispozici všechny velikosti bezpečných a zákonem schválených tlakových obalů. Nabídka tlakových nádob zahrnuje balení od nejmenších lahví pro laboratorní použití až po tunové sudy nebo i větší cisternové kontejnery. Dodávky speciálních plynů jsou realizovány v pronajatých, prodávaných či zákaznických tlakových nádobách. Provádíme na tlakových nádobách tlakové zkoušky, opravy, nátěry, a vybavuje je vším potřebným příslušenstvím a údaji dle platných předpisů a norem.

Dodáváme tlakové nádoby odpovídající mezinárodním předpisům a normám tak, aby uživatel tlakových nádob a náš zákazník nebyl vystaven nebezpečí postihu ze strany kontrolních úřadů při použití nevhodných či dokonce neschválených tlakových nádob. Vyřazené již nepoužitelné tlakové nádoby odsáváme, neutralizujeme jejich obsah, čistíme a následně likvidujeme tak, aby byly splněny všechny zákonné požadavky nakládání s nebezpečnými látkami, jedy a s odpady.

V souvislosti s dodávkami speciálních plynů nabízíme také speciální ventily, tlakové regulátory, nouzové a bezpečnostní vybavení s ochrannými pomůckami, bezpečnostní tlakové nádoby a další příslušenství.

Výběr z naší nabídky obalů:

svařované tlakové nádoby - sudy (ocelové nebo z nerezové oceli), objem od 400 l až do 900 l, zkušební tlak až do 250 bar
svařované tlakové lahve (ocelové, z nerezové oceli a hliníkové), objem od 14,3 l až do 127 l, zkušební tlak až do 46,5 bar
bezešvé ocelové tlakové lahve, objem od 1 litru až do 67 litrů, zkušební tlak až do 360 bar

Doprava

Dodávky speciálních plynů jsou realizovány přímo k zákazníkům od minimálního množství jedné tlakové lahvičky až po celé svazky lahví a sudy jak v ojedinělých tak i pravidelných dodávkách. Ke spolupráci se zákazníky přistupujeme vždy zcela individuálně podle jejich potřeb, možností a požadavků. Zajišťujeme jim vždy rychlou a bezpečnou dopravu objednaného zboží tak, aby se produkty k zákazníkovi dostaly včas a nemusel se o dopravu starat.

Doprava je realizována dle specifik dodací adresy zákazníka a specifik dodávaného speciálního plynu a je zajištěna buď po silnici nákladními auty, po železnici cisternami nebo vodní a námořní dopravou. Bezpečné zásilky se dopravují i letecky. Veškerá doprava je přísně kontrolována a řídí se bezpečnostními nařízeními jako je ADR, RID, ICAO, IATA atd.

Servis

Na celém území České a Slovenské republiky garantujeme velmi rychlou dodávku jakéhokoli produktu z naší široké nabídky speciálních plynů. Odborníci GHC Invest Vám zajistí jakékoli informace z oblasti speciálních plynů, od způsobu jejich využití, přes vhodnost jejich použití pro určité výrobní či provozní řešení, použitelnost plynů ve styku s určitými materiály a příslušenstvím až po řešení problémů s likvidací již nepotřebných plynů, jejich zbytků a odpadu. Použité nebo znečistěné chladírenské plyny a speciální plyny odebíráme zpět dle platných podmínek národních a mezinárodních předpisů a zajišťujeme jejich recyklaci či bezpečnou ekologickou likvidaci.

Podrobnější informace o naší nabídce speciálních plynů najdete na dalších stránkách nebo v přiloženém katalogu zde.