Uhlovodíky a jejich deriváty

Kontaktujte nás
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Obchodně technický poradce chladiva, spec. plyny
t: +420 734 316 546
e: chladiva@ghcinvest.cz

Dodáváme všechny běžně průmyslově používané uhlovodíky a jejich deriváty jako jsou aminy, oxidy, ethery a halogenuhlovodíky. Vyberte si z nabídky více než 25 produktů, které již desítky let ve špičkové kvalitě vyrábí naše mateřská společnost Gerling, Holz & Co. z Hamburku. Plyny jsou vyráběny a dodávají se v různých stupních chemické čistoty, s minimálním obsahem příměsí nebo nečistot. V níže uvedeném přehledu produktů najdete jak technickou specifikaci jednotlivých plynů, tak obaly, ve kterých se dodávají. Příslušné bezpečnostní listy ke stažení pak najdete v horním menu stránek, v záložce certifikace. Dodávky speciálních plynů se sjednávají individuálně, dle Vašich konkrétních požadavků, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme kalkulaci.

Acetylen (Ethyn) - C2H2

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Acetylen 2.0  1700 min. 99,0 % hm.     1.5 kg, 3 kg, 6.5 kg

 
1,2-Butadien - C4H6
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
1,2-Butadien 1.7 2205 min. 97 % hm. cis-Buten max. 2,5 % 43 kg
       C5-uhlovodíky max. 6000 ppm
1,3-Butadien max. 1000 ppm
alkiny (celkem) max. 300 ppm
inhibitor (TBC) max. 100 ppm

 

1,3-Butadien - C4H6
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
1,3-Butadien 2.3 2200 min. 99,3 % hm. netěkavé složky max. 1000 ppm 6,7 kg, 43 kg
       inhibitor max. 150 ppm
voda max. 150 ppm
acetylen max. 50 ppm
1,2-Butadien max. 40 ppm

 

n-Butan - C4H10

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
n-Butan 2.5 2313 min. 99,5 % hm. ostatní uhlovodíky max. 4500 ppm 6 kg, 40 kg, 410 kg  
  dusík max. 400 ppm
kyslík max. 100 ppm
síra max. 1 ppm
voda max. 10 ppm
n-Butan 3.5 2315 min. 99,95 % hm. ostatní uhlovodíky max. 500 ppm obj. 6 kg, 40 kg, 410 kg
  dusík max. 40 ppm obj.
kyslík max. 10 ppm obj.
síra max. 1 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.

 

iso-Butan - C4H10

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
iso-Butan 2.5 2322 min. 99,5 % hm. ostatní uhlovodíky max. 4900 ppm obj. 6 kg, 38 kg, 402 kg
       dusík max. 400 ppm obj.
kyslík max. 100 ppm obj.
síra max. 1 ppm obj.
voda max. 10 ppm
iso-Butan 3.5 2323 min. 99,95 % obj. ostatní uhlovodíky max. 500 ppm obj. 6 kg, 38 kg, 402 kg
          dusík max. 20 ppm obj.
kyslík max. 5 ppm obj.
síra max. 1 ppm obj.
voda max. 3 ppm obj.

 

1-Buten - C4H8
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
1-Buten 2.4 2410 min. 99,4 % hm. n-Butan max. 3000 ppm 6 kg, 40 kg
       iso-Buten max. 2000 ppm
2-Buten max. 500 ppm
1,3-Butadien max. 30 ppm
acetylen max. 5 ppm
voda max. 10 ppm

 

iso-Buten - C4H8

Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
iso-Buten 2.5 2420 min. 99,5 % hm. n-Butan/iso-Butan max. 1000 ppm

 

6 kg, 40 kg, 460 kg
       1-Buten max. 500 ppm
2-Buten max. 500 ppm
Ethen/Propen max. 100 ppm
alkoholy (methanol) max. 30 ppm
karbonyly (Butyraldehyd) max. 30 ppm
voda max. 50 ppm
síra max. 1 ppm

 

Chlorethan (Ethylchlorid) - C2H5Cl
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Chlorethan 2.8 1200 min. 99,8 % hm. voda max. 100 ppm

9 kg, 63 kg, 100 kg,

650 kg

       chlorovodík max. 10 ppm
zbytek po odpaření max. 60 ppm

 

Chlormethan (Methylchlorid) - CH3Cl
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Methylchlorid 3.0 2600 min. 99,9 % hm. voda max. 50 ppm 9 kg, 63 kg, 100 kg, 320 kg, 700 kg
       kyseliny (HCl) max. 10 ppm
Dimethylether max. 50 ppm
Methanol max. 50 ppm
zbytek odpadní páry max. 100 ppm

 

Dimethylamin - C2H7N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Dimethylamin 2.8 1120 min. 99,8 % hm. voda max. 1000 ppm

6,8 kg, 45 kg,

71 kg, 530 kg

       čpavek max. 200 ppm
Methylamin max. 300 ppm
Trimethylamin max. 500 ppm

 

Dimethylether - C2H6O
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Dimethylether 3.0 2800 min. 99,9 % hm. Methanol max. 10 ppm

7 kg, 45 kg, 73 kg,

515 kg

       voda max. 100 ppm
zbytek po odpaření max. 10 ppm

 

Ethan - C2H6

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Ethan 2.5 1003 min. 99,5 % hm. ostatní uhlovodíky max. 4000 ppm obj. 3 kg, 18 kg
       dusík max. 100 ppm obj.
oxidy uhlíku max. 30 ppm obj.
kyslík max. 25 ppm obj.
voda max. 10 ppm obj.
Ethan 3.5 1005 min. 99,95 % hm. ostatní uhlovodíky max. 10 ppm obj. 3 kg, 18 kg
          dusík max. 100 ppm obj.
oxidy uhlíku max. 100 ppm obj.
kyslík max. 100 ppm obj.
voda max. 10 ppm obj.
Ethan 4.5 1007 min. 99,995 % hm. ostatní uhlovodíky max. 40 ppm obj. 3 kg, 18 kg
  dusík max. 5 ppm obj.
oxidy uhlíku max. 4 ppm obj.
kyslík max. 2 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.

 

Ethen (Ethylen) - C2H4

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Ethen 3.0 1300 min. 99,9 % obj. ostatní uhlovodíky max. 2000 ppm obj. 3 kg, 18.5 kg
       olej max. 30 mg/m3
Ethen 3.5 1303 min. 99,95 % obj. ostatní uhlovodíky max. 400 ppm obj. 3.5 kg, 18.5 kg
          dusík max. 50 ppm obj.
kyslík max. 10 ppm obj.
oxid uhličitý max. 10 ppm obj.
oxid uhelnatý max. 3 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.
acetylen max. 6 ppm obj.
Ethen 4.5 1305 min. 99,995 % obj. ostatní uhlovodíky max. 40 ppm obj. 16,9 kg
  dusík max. 5 ppm obj.
kyslík max. 2 ppm obj.
oxid uhličitý  max. 5 ppm obj.
oxid uhelnatý max. 2 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.
acetylen max. 4 ppm obj.

 

Ethylamin - C2H7N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Ethylamin 2.5 1110 min. 99,5 % hm. všechny nečistoty
(voda, Ethanol,
čpavek, jiné aminy)
max. 5000 ppm 7 kg, 48 kg
      
voda max. 4000 ppm

 

Ethylenoxid - C2H4O
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Ethylenoxid 3.0
(4-6 bar N2)
1400 min. 99,9 % hm. voda max. 60 ppm 11 kg, 38,8 kg, 98 kg, 300 kg, 700 kg
kyseliny
(kys. octová)
max. 20 ppm
 
aldehydy
(Acetaldehyd)
max. 50 ppm
Ethylenoxid 3.0
(snížen obsah N2) 
 1401 min. 99,9 % hm. voda max. 60 ppm 11 kg, 38,8 kg, 98 kg, 300 kg, 700 kg
kyseliny
(kys. octová)
max. 20 ppm
 
aldehydy
(Acetaldehyd)
max. 50 ppm
Ethylenoxid
(cca 10 bar N2) 
1402 min. 99,9 % hm. voda max. 60 ppm 9,5 kg, 34 kg
kyseliny
(kys. octová)
max. 20 ppm
 
aldehydy
(Acetaldehyd)
max. 50 ppm

 

Směs ethylenoxidu s oxidem uhličitým - C2H4O/CO2
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Vlastnosti Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
90 % Ethylenoxid/
10 % oxid uhličitý
5110

C2H4O - min. 99,9 % hm.
(ve směsi 89,0-91,0 %)

čistý, bezbarvý
0,908 g/cm3
voda max. 60 ppm 36,5 kg 
CO- min. 99,9 % obj.
(ve směsi 9,0-11,0 %) hm.
  kyslík max. 30 ppm obj.
voda max. 50 ppm obj.
uhlovodíky max. 50 ppm obj.
10 % Ethylenoxid/
90 % oxid uhličitý
5120

C2H4O - min. 99,9 % hm.
(ve směsi 9,0-11,0 %)

čistý, bezbarvý
0,908 g/cm3
voda max. 60 ppm 29 kg
CO- min. 99,9 % obj.
(ve směsi 89,0-91,0 %) hm.
  kyslík max. 30 ppm obj.
voda max. 50 ppm obj.
ulovodíky max. 50 ppm obj.
15 % Ethylenoxid/
85 % oxid uhličitý
5121

C2H4O - min. 99,9 % hm.
(ve směsi 14,0-16,0 %)

čistý, bezbarvý
0,908 g/cm3
voda max. 60 ppm  
CO- min. 99,9 % obj.
(ve směsi 84,0-86,0 %) hm.
  kyslík max. 30 ppm obj.
voda max. 50 ppm obj.
uhlovodíky max. 50 ppm obj.
20 % Ethylenoxid/
80 % oxid uhličitý
5122

C2H4O - min. 99,9 % hm.
(ve směsi 19,0-21,0 %)

čistý, bezbarvý
0,908 g/cm3
voda max. 60 ppm     
CO- min. 99,9 % obj.
(ve směsi 79,0-81,0 %) hm.
  kyslík max. 30 ppm obj.
voda max. 50 ppm obj.
uhlovodíky max. 50 ppm obj.

 

Methan - CH4

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Methan 2.5 2910 min. 99,5 % obj. jiné uhlovodíky max. 2000 ppm obj. 10 l (1.9 cbm), 50 l (12.5 cbm)
            dusík max. 500 ppm obj.
oxid uhličitý max. 500 ppm obj.
vodík max. 100 ppm obj.
kyslík max. 50 ppm obj.
voda max. 10 ppm obj.
Methan (zemní plyn) 2920  

různé příměsi
jiných plynů
např. dusík, Ethan, CO2

  50 l (75 cbm)
 

 

Methylamin - CH5N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Methylamin 2.5 1130 min. 99,5 % hm. voda max. 1000 ppm 6,8 kg, 45 kg, 71 kg, 520 kg
       čpavek max. 300 ppm
Dimethylamin max. 500 ppm
Trimethylamin max. 500 ppm

 

Methylbromid (Brommethan) - CH3Br
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Methylbromid 2.5 2100 min. 99,5 % hm. Methanol max. 200 ppm 40 kg, 72 kg, 112 kg
       voda max. 150 ppm
kyseliny (HBr) max. 100 ppm
zbytek po odpaření max. 100 ppm

 

Oxalylchlorid - ClCOCOCl
Kapalina, bezbarvá až do žluta.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Oxalylchlorid 2.5 2530 min. 99,5 % hm. Trichloracetylchlorid max. 5000 ppm  250 kg
    Fosgen max. 200 ppm
oxidační substance
(Cl + COCl2)
max. 350 ppm

 

Propan - C3H8

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Propan DIN 51622
C3-uhlovodíky
(všechny isomery)
      
2710 min. 95 % hm. C4-uhlovodíky
(všechny isomery)
max. 5 % hm. 5 kg, 11 kg, 33 kg
ostatní cizí plyny max. 1 % hm.
Propan 2.5 2712 min. 99,5 % hm. ostatní uhlovodíky max. 4000 ppm obj. 5 kg, 33 kg, 344 kg
          dusík max. 400 ppm obj.
kyslík max. 100 ppm obj.
oxid uhličitý max. 100 ppm obj.
síra max. 1 ppm obj.
voda max. 10 ppm obj.
Propen max. 400 ppm obj.
Propan 3.5 2715 min. 99,95 % hm. ostatní uhlovodíky max. 400 ppm obj. 5 kg, 33 kg
  dusík max. 30 ppm obj.
kyslík max. 10 ppm obj.
oxid uhličitý  max. 10 ppm obj.
síra max. 1 ppm obj.
voda max. 5 ppm obj.
Propen max. 50 ppm obj.
Propan 4.0 2716 min. 99,99 % hm.  ostatní uhlovodíky max. 80 ppm obj. 5 kg, 79 kg
  dusík max. 10 ppm obj.
kyslík max. 2 ppm obj.
oxid uhličitý max. 2 ppm obj.
síra max. 1 ppm obj.
voda max. 3 ppm obj.
Propen max. 10 ppm obj.

 

Propen - C3H6
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Propen 2.3 3500 min. 99,3 % obj. Propan max. 0,7 % obj. 11 kg, 33,9 kg
       Butan max. 900 ppm obj.
Ethan max. 500 ppm obj.
Ethen max. 100 ppm obj.
Buten max. 100 ppm obj.
voda max. 15 ppm obj.
Propen 3.7 3506 min. 99,97 % obj. Propan max. 300 ppm obj.  
  dusík max. 10 ppm obj.
kyslík max. 2 ppm obj.
oxid uhličitý max. 2 ppm obj.
ostatní uhlovodíky max. 20 ppm obj.
voda max. 3 ppm obj.

 

Propylenoxid (1,2-Epoxypropan) - C3H6O
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Propylenoxid 3.0 3600 min. 99,9 % hm. voda max. 200 ppm. 10,5 kg, 59 kg, 675 kg
       Propionaldehyd max. 100 ppm
kyseliny max. 50 ppm
zbytek po odpaření max. 200 ppm

 

Trimethylamin - (CH3)3N
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Trimethylamin 2.5 1140 min. 99,5 % hm. voda max. 3000 ppm 6,8 kg, 44 kg, 500 kg
       čpavek max. 200 ppm
Methylamin max. 200 ppm
Dimethylamin max. 500 ppm

 

Vinylchlorid (Chlorethen) - C2H3Cl
Technicky vyžaduje uchovávat s určitým podílem dusíku. Obsah je uveden po vyloučení dusíku.

Název produktu

Obj. č.

Čistota produktu Nečistoty Obsah nečistot Dodáváno v obalech
Vinylchlorid 2.8 4100 min. 99,8 % hm. Methylchlorid
+ Ethylchlorid
max. 150 ppm 9 kg, 64 kg, 720 kg
       voda max. 150 ppm