Katalog produktů a služeb

Přihlášení
Katalog

GHC Desinfik potravinářský s prodlouženou trvanlivostí - kanystr 10 l

Stabilizovaný anorganický roztok pro desinfekci pitné vody na bázi chlornanu sodného.

Tekutý stabilizovaný chlorový přípravek na bázi stabilizovaného chlornanu sodného je určen pro účinnou desinfekci pitné vody. Přípravek se 13 % až 15 % aktivního chloru obsahuje stabilizátor, který zpomaluje vyprchávání – stárnutí aktivního chloru a zároveň omezuje tvorbu nežádoucích usazenin v automatických dávkovačích a čerpadlech. Oproti přípravku GHC Desinfik potravinářský jej lze více jak 2,5x déle skladovat. Přípravek je vhodný jak pro manuální dávkování, tak především pro dávkovaní automatickými dávkovacími čerpadly, které ochraňuje proti zanášení a vzniku usazenin.

Dezinfekční účinnost a chemická čistota výrobku garantována dle vyhlášky 409/2005 SB. a ověřena odbornou expertýzou.

Biocidní přípravek. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Aktuální bezpečnostní list


Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz