Katalog produktů a služeb

Přihlášení
Katalog

GHC Desinfik potravinářský - kanystr 10 l

Vysoce účinný a čistý anorganický roztok pro desinfekci pitné vody na bázi chlornanu sodného.

Tekutý chlorový přípravek na bázi chlornanu sodného je určen pro účinnou desinfekci pitné vody. Přípravek obsahuje 15 % až 18 % aktivního chloru. Používat by se měl vždy čerstvý, neboť zejména při vyšších teplotách chlor postupně vyprchává a podíl aktivního chloru se snižuje. Je vhodné jej proto skladovat na chladnějších místech a nevystavovat přímému slunci. Přípravek je určen jak pro manuální dávkování, tak především pro dávkovaní automatickými dávkovacími čerpadly.

Dezinfekční účinnost a chemická čistota výrobku garantována dle vyhlášky 409/2005 SB. a ověřena odbornou expertýzou.

Biocidní přípravek. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Aktuální bezpečnostní list


Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz