Katalog produktů a služeb

Přihlášení
Katalog

GHC Vločkovač granulát - pytel 25 kg

Přípravek na bázi síranu hlinitého pro vyvločkování nečistot a zjiskření vody.

Vločkující přípravek na bázi síranu hlinitého, je určen pro vyvločkování jemných částeček nečistot tvořících neodfiltrovatelnou suspenzi – zákal vody. Umožní tak vysrážení části jemných nečistot do větších vloček, jejich odfiltrování nebo usazení a následné odsátí bazénovým vysavačem. Dávkuje se manuálně, nerozpuštěný přímo do akumulační jímky či přelivných žlábků, nebo automatiky jako předem ve vodě rozpuštěný roztok dávkovacím čerpadlem. Oproti tekutým vločkovačům má účinnost cca 60 %. Je závislý na teplotě vody a reakce vločkování je pomalejší, čímž se zvyšuje riziko, že se vločkovač, aniž by stačil zreagovat v cirkulačním potrubí před filtry, dostane do prostoru bazénu a teprve tam reaguje. Voda při použití tohoto vločkovače nedosahuje takové čistoty, odlesku a jiskry jako při použití tekutých vločkovačů GHC.

Aktuální bezpečnostní list


Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz