Tlakové nádoby, doprava a dodávky

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz
Ukázka realizace

Realizace
Letní koupaliště Riviéra - Brno, Pisárky

Již více než 10 let zajišťujeme spolehlivé dodávky kapalného chloru všem odběratelům z řad vodárenských společností, veřejných bazénů a koupališť i průmyslových podniků. Na rozdíl od velkých cisteren pro chemický průmysl se kapalný chlor pro běžnou spotřebu při úpravě vody ve vodárnách a ve veřejných bazénech dodává a přepravuje v tzv. drobných obalech, což jsou tlakové lahve nebo sudy.

 

Samozřejmě tyto obaly musí splňovat přísné normy na skladování a přepravu nebezpečných látek. Jedná se o vysoce odolné tlakové ocelové nádoby. Jejich stěny i sváry musí být odolné proti působení velkého tlaku, pod kterým jsou tyto nádoby plněny, proti působení agresivní chemikálie, jíž chlor zejména v součinnosti se vzdušnou vlhkostí bezesporu je, a také proti mechanickému poškození, ke kterému může dojít při přepravě nebo neodborné manipulaci.


Díky harmonizaci našich norem při vstupu ČR do EU s evropskou legislativou vyžaduje nyní nařízení vlády č. 42/2003 Sb. u tlakových obalů pro přepravu nebezpečných látek posouzení shody a následně označení „pí" (∏) pro ty obaly, které splňují všechny zákonem stanovené požadavky. Z tohoto důvodu byl v roce 2008 proveden v ČR přechod na nové typy chlorových obalů, které označení shody mají a lze je proto bez problémů přepravovat režimu ADR a to i přes hranice ČR. Plnění drobných tlakových obalů kapalným chlorem totiž po uzavření poslední plnící stanice v ČR v Neratovicích probíhá výhradně v zahraničí.

    
V současnosti se tedy pro dodávky a přepravu kapalného chloru používají především nové tlakové ocelové lahve o obsahu 65 kg a nové tlakové ocelové sudy o obsahu 600 kg, výrazně se tak zlepšil stav obalového fondu a snížilo bezpečnostní riziko dané stářím tlakových nádob. Výrazné zlepšení rovněž přineslo používání nových chlorových ventilů, které se otevírají a uzavírají ručně, případně s použitím pomůcky na přesné dotahování ventilů – momentového klíče. Dotahováním ventilů pomocí momentového klíče se zabrání přetahování závitu a následnému poškození těsnění uvnitř ventilu.

Abychom nezatěžovali své zákazníky nemalými finančními náklady na pořízení nových chlorových obalů, poskytujeme pravidelným odběratelům možnost dlouhodobého pronájmu chlorových tlakových obalů s označením „pí" (∏), díky kterému zároveň odpadá odběrateli veškerá starost o technickou kontrolu a údržbu pronajatých obalů.

 

Tlakové nádoby na chlor podléhají přísným bezpečnostním předpisům, každých pět let se musí provést technická kontrola nádoby a ventilu, což je především zkouška bezpečnosti a těsnosti chlorové nádoby. Všechny chlorové obaly distribuované společností GHC Invest mají vždy platnou technickou kontrolu a jsou ve vynikajícím technickém stavu.

  
Naše společnost z bezpečnostních důvodů vyměňuje při každé pravidelné technické kontrole na svých obalech chlorové ventily za nové. Bez ohledu na to však nelze vyloučit vznik netěsností, především v oblasti ventilů, které jsou dle zkušeností způsobovány především neodbornou manipulací, korozí a mechanickým namáháním. Každou takovou událost je potřeba bez odkladu řešit a naše společnost je vybavena na řešení problémů s chlorovými obaly jak po stránce odborné, tak po stránce technické (bezpečnostní kontejner na lahve nebo sudy).

Společnost GHC Invest v průběhu roku 2013 a v následujících letech při provádění pravidelných technických kontrol zavádí na všech tlakových nádobách (lahvích a sudech) postupnou výměnu starých mosazných ventilů za zcela nové ventily III. generace.

 

Nové ventily III. generace byly vyvinuty naší mateřskou společností Gerling, Holz & Co. ve spolupráci se španělským výrobcem tlakových ventilů firmou Mafra, na základě velmi úzké a dlouholeté spolupráce konstruktérů a vývojářů dle praktických, skoro stoletých, zkušeností a provedených nespočetných zkoušek. Nové chlorové ventily III. generace jsou bezpečnější, mají vyšší těsnost, mají několikanásobné jištění těsnosti, mají zvýšenou odolnost proti velmi agresivnímu prostředí dosaženou změnou použitých materiálu a těsnících prvků.
            
Vzhledem ke skutečnosti, že přeprava chloru v tlakových obalech spadá do režimu ADR, provádíme dodávky chlorových lahví a sudů zásadně vlastními nákladními vozidly vybavenými dle ADR předpisů, jejichž řidiči jsou oprávněni přepravovat nebezpečné chemikálie, mají dlouholeté zkušenosti a jsou řádně vyškoleni a vybaveni pro případ neočekávané události.

 

Chlor v lahvích nebo sudech dodáváme na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy a přivezeme jej dle vaší aktuální objednávky až ke dveřím vaší chlorovny nebo chlorového skladu. Spolehlivě, bezpečně, rychle, v obalu odpovídajícímu normám a v požadovaném množství a kvalitě tak, abyste mohli kontinuálně zabezpečit chlorování ve svém provozu. Mají zvýšenou odolnost proti otřesům a nárazům, snadněji se ovládají a jejich cena se prakticky, proti stávajícím ventilům, nezměnila.

 

Tělo ventilu je vyrobeno z uhlíkové oceli, která je pevnější a odolnější než mosaz, ze které je tělo původního ventilu. Tělo nového ventilu je navíc pokryto vrstvou PTFE, která ventil chrání proti korozi a odolává agresivnímu prostředí kyseliny chlorovodíkové vytvářené reakcí par chloru a vzdušné vlhkosti. Zcela se změnila konstrukce hřídelky s těsnícím elementem a její způsob uložení ve ventilu. Původní ventil měl pouze jeden těsnící kroužek, nový ventil má dva těsnící kroužky VITON a dva těsnící kroužky PTFE. Nový ventil má navíc na uzavírací hřídelce osazeny tři pružné podložky, které vytvářejí stálé napětí (tlak) na těsnění PTFE a zabraňují tak difuznímu průniku chloru k závitu ventilu.

 

Byl vyměněn materiál na nejdůležitější těsnící dosedací ploše, který je nyní nově z PVDF materiálu a který více odolává deformaci při silném utažení ventilu. Nový materiál je tužší, nevytláčí se a má delší životnost. Pro zvýšení bezpečnosti je i těsnící bezpečnostní víko nového ventilu osazeno novým typem těsnění PTFE.

Kapalný (plynný) chlor, který vám dodáváme je samozřejmě atestovaný a schválený pro desinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“, dle přílohy č. 2, část E, bod č. 3. Další informace o dodávkách chloru a problematice chlorových obalů naleznete v prezentaci zde, technické výkresy chlorových tlakových obalů najdete v přiložených souborech.


Přiložené soubory