Aktuality

Omezení provozu na skladech

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a také k charakteru a důležitosti naší společnosti při dodávkách strategických desinfekčních látek (chlor, chlornan sodný atd.) vodárenským společnostem pro desinfekci pitné vody, pokračují od 1.1.2021 v naší firmě GHC Invest tato mimořádná opatření:

Na našich distribučních střediscích platí zákaz vstupu cizích osob do kanceláře a vnitřních skladových prostor navštívené pobočky. Cizí osoby musí mít během návštěvy pobočky vždy nasazenou roušku, přičemž vyzvednutí nebo dovezení zboží, či výměna dokladů je možná pouze bezkontaktním způsobem na dálku bez fyzického kontaktu se zaměstnanci GHC Invest.

K vyzvedávání zboží musí docházet pouze z vyznačeného odběrného místa umístěného mimo vnitřní sklady na pobočkách. V případě nakládky a vykládky z nákladních aut žádáme řidiče, aby přistavili a připravili auto a vyčkali v kabině auta, nebo, po nasazení roušky, odešli stranou. Zaměstnanec GHC Invest naloží náklad na auto, nebo z auta náklad složí a odejde mimo auto. Řidič si pak uspořádá zboží na korbě auta a odjede.

Výměna dokladů se musí provádět tak, aby nedošlo ke kontaktu osob, a to přes vyznačené předávací místo pro doklady (okénko).

Tato opatření platí bez výjimky do odvolání. Děkujeme za pochopení situace.

Ing. Tomáš Eršil
Jendatel společnosti