Aktuality

Problematika prekurzorů výbušnin

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. února 2021 vchází v platnost nová legislativa pro prekurzory výbušnin na území Evropské unie. Některé z našich produktů také obsahují prekurzory, které spadají pod toto nové nařízení. Pokud od nás v budoucnu budete nakupovat tyto produkty, budeme muset jako dodavatel při zpracování Vašich objednávek splnit nové požadavky.

Hlavní povinnosti vyplývající z nového nařízení:

(netýká se tzv. „profesionálních uživatelů“, kteří používají prekurzor k obchodní činnosti, podnikání či profesi)

Seznam produktů GHC Invest obsahujících prekurzory výbušnin:

Chceme Vás rovněž ujistit, že i přes nové administrativní povinnosti, budou všechny dotčené produkty i v budoucnu dostupné našim zákazníkům z řad profesionálních uživatelů a jejich dodávky firmou GHC Invest nebudou tímto nařízením negativně ovlivněny.

Abychom však splnili informační a oznamovací povinnost dle výše uvedeného nařízení, bude nutné, aby od 1. 2. 2021 všichni naši zákazníci/profesionální uživatelé při nákupu výše uvedených produktů vyplnili prohlášení zákazníka, vzor najdete zde.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci při plnění nových povinností spojených s tímto nařízením a i nadále uděláme maximum, aby zpracování Vašich objednávek bylo co nejhladší a tím nákup našich produktů pro Vás v budoucnu zůstal co nejjednodušší a nejpohodlnější.

Team GHC Invest